Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

In 2011 kwam ik als managementassistente (inmiddels operational auditor) te werken op de afdeling Audit & Onderzoek. Ik was benieuwd naar wat het werk van een auditor inhield en heb gevraagd of ik eens mocht meelopen. Van beide kanten bleek dat dit goed beviel. Ik vond het interessant werk en werd gaandeweg meer betrokken bij de auditwerkzaamheden. Ik miste echter wel de theoretische achtergrond van wat dit vak inhoudt. Na overleg met mijn collega auditor en mijn leidinggevende heb ik de kans gekregen om deze opleiding Operational auditing te volgen.

Waar ik heel veel aan heb gehad (en heb) is wat onze docent ‘zuiver redeneren’ noemde. Als je een beeld probeert te krijgen van een situatie en antwoord wilt krijgen op vooraf vastgestelde vragen, is het belangrijk hierin zo objectief mogelijk te zijn. Het gaat tenslotte niet om mijn mening. Wat is het probleem? De kunst is te proberen om niet in oplossingen te denken, maar in het signaleren van het probleem.

Vaak hebben we te maken met ingewikkelde kwesties. In mijn rol als auditor kijk ik steeds vanuit een ander perspectief naar dezelfde kwestie. Ik kom niet met oplossingen, maar door het stellen van de juiste vragen, stel ik de collega’s in staat zelf even een stapje terug te doen om vervolgens weer zicht te krijgen op de beoogde doelstellingen, resultaten en mogelijke oplossingen.

Deze opleiding is inhoudelijk heel sterk. De docent weet op een treffende wijze de theorie uit te leggen en te koppelen aan de praktijk. Daardoor is het mogelijk om direct na het volgen van de lessen het geleerde in de eigen praktijk te brengen en de volgende les weer met vragen terug te komen.

Wat ook zeker iets toevoegt is dat je met een groep gemotiveerde deelnemers, allen geïnteresseerd in het vak, eenzelfde doel hebt: jezelf ontwikkelen. Daarnaast waren de lessen behalve leerzaam, wat sfeer betreft ook zeer prettig om bij te wonen.

Woorden als inhoudelijke onderbouwing auditopdracht, leerzaam en praktisch toepasbaar typeren voor mij de opleiding Operational auditing.

Lees meer