Lees hoe Monique Wulff de opleiding Operational Auditing heeft ervaren:

“Mijn hart ligt bij de verbinding tussen de administratieve organisatie (en de daarin vervatte beheersingsmaatregelen) en de vertaling die dat heeft in de financiële administratie. Omdat deze opleiding gericht was op de administratieve organisatie en de daarin vervatte beheersingsmaatregelen (AO/IB), sprak mij de opleiding erg aan en heb ik mij opgegeven met als persoonlijke doel om mijn kennis op dit gebied te verrijken.

Het is een erg leuke opleiding waarbij de opzet van de cursusdagen steeds hetzelfde is.  We starten met intervisie in groepen, daarna met de hele groep en vervolgens een nieuwe theorie, waarmee ook geoefend wordt. De theorie wordt goed afgewisseld met activiteiten en wordt boeiend overgebracht door 2 bevlogen en ervaren cursusleiders die de theorie enthousiast omhullen met pakkende praktijkvoorbeelden. Doordat de docenten boeiend en met passie over hun vak vertellen, is het erg plezierig om naar ze te luisteren.

Vragen stellen

Tijdens de opleiding heb ik gemerkt dat je gaande weg leert om onafhankelijk naar de voorgelegde onderzoeksvraag te kijken. Ik heb geleerd om de vooraf ingevulde beelden over de probleemstelling en de daaraan klevende emoties van de vraag af te schudden. Ook heb ik geleerd hoe ik een auditmodel toe kan passen op een uit te voeren onderzoek.

Door de opleiding Operational Auditing ben ik mij er veel bewuster van dat ik vaker en meer vragen moet stellen. Niet alleen voor het uitvoeren van een audit, maar ook in mijn reguliere werk. Onbewust vul ik veel situaties al in. Door me daar bewust van te zijn en te proberen niets vooraf in te vullen, ben ik in staat vraagstukken in mijn werk anders aan te pakken met een beter en sneller resultaat als gevolg.

Praktijkgericht

De studiebelasting is goed te doen. Omdat we tijdens de opleiding een auditplan opstellen die gericht is op de praktijk, wordt het huiswerk vooral uitgevoerd onder werktijd. Het leukste vond ik dan ook dat ik het geleerde ook direct toe kan passen in mijn reguliere werk (waarin het uitvoeren van audits geen onderdeel van uitmaakt).

Als het goed is, heeft de gemeente Enschede er straks 13 auditors bij! Daarnaast heeft de gemeente Enschede straks een auditplan liggen voor een audit op het proces verkoopfacturen. Het auditplan is geschreven op een proces uit de praktijk van de gemeente Enschede, geschreven door mijn collega’s en mij waardoor het goed aansluit op de praktijk. Tijdens de cursus leren we de theorie op de praktijk toe te passen. Dat is soms wel lastig, daar worstelde ik nog wel mee met mijn mede auditors.

Onze organisatie is continue in beweging door bezuinigingen, LEAN, efficiënter werken, automatisering, kortom we moeten steeds meer doen met minder inzet. Door het geleerde in de praktijk toe te passen, kan ik hier mijn steentje nog beter aan bijdragen. Met name door inzicht te geven in procesverloop en de beheersmaatregelen die minimaal gewenst of vereist worden.”