Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 17 februari 2021

Eind 2019 ben ik gestart met het opzetten van de rol/functie van Internal Auditor. Ik zocht naar een korte, praktijkgerichte opleiding die mij handvatten kon aanreiken voor het inrichten van audits. Ik was op zoek naar een structuur c.q. werkwijze om een audit op een verantwoorde wijze op te zetten en uit te voeren.

Tijdens de opleiding Operational auditing heb ik zowel theoretische als praktische inzichten opgedaan, die ik direct kan gebruiken in de dagelijkse praktijk. De interactie met de docent en de groep was daarin een belangrijke factor. De opleiding Operational auditing, maar met name de wijze waarop de docent de materie over het voetlicht bracht, heeft mijn blik en denkwijze op het terrein van control en audit verrijkt. Het werkt bij mij altijd inspirerend als de docent mij op een enthousiaste wijze uitdaagt zelf na te denken in plaats van mij een kunstje leert. Dat was voor mij de meerwaarde.

De opleiding heb ik in de coronaperiode geheel online gevolgd. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik meer ervaringen heb opgedaan met Ferocia als opleider dan met Avans+ als opleidingsinstituut. Ik wil beide een compliment geven over de wijze waarop de opleiding is verzorgd. De flexibiliteit door zowel online als fysiek de opleiding te volgen was perfect geregeld. Zelfs het werken aan opdrachten in aparte conference rooms werkte uitstekend.

Ik kijk terug op een leerzame en heel leuke en gezellige periode. De interactie tussen docent en groep was prima, zelfs met een gesplitste groep (deel fysiek aanwezig en deel online vanuit huis). Ik ben zeer enthousiast over de online mogelijkheid. Het scheelt enorm aan reistijd en heeft in mijn optiek het contact niet beperkt. Dat kan uiteraard afhankelijk zijn van de groep.

Tot slot wil ik nogmaals mijn complimenten geven aan Mark Daamen. Ik ben van mening dat een docent bepalend is voor een positief of negatief oordeel over een opleiding. Het materiaal alleen is niet voldoende. Het gaat erom dat het materiaal gaat leven. En dat is Mark uitstekend gelukt.

Lees meer