Lees hoe Ingrid van der Veer de opleiding Master Pediatric Physical Therapy (MPPT) heeft ervaren:

“In 2003 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Het enthousiasme voor het werken met kinderen was al aanwezig door mijn scoutingervaring, maar werd versterkt tijdens mijn stages fysiotherapie. Zodoende wist ik al snel dat ik mezelf wou specialiseren tot kinderfysiotherapeut. Vandaar dat ik in september 2004 gestart ben met de Master pediatric physical therapy bij Avans+ in Breda. In maart 2009 heb ik deze met goed gevolg afgerond.

Ik heb met veel plezier de opleiding gevolgd. Het is pittig om vier jaar te studeren naast je werk, maar het is ontzettend leerzaam en boeiend. Ik ben nu in staat om kinderen in alle leeftijdsgroepen en met uiteenlopende gezondheidsproblemen te onderzoeken en te behandelen. Zonder de opleiding had ik dit niet op de wijze kunnen doen zoals ik het nu doe.

Evidence based werken

Het volgen van de master heeft er toe geleid dat ik meer interesse heb gekregen in wetenschappelijk onderzoek en dat ik de waarde ervan ben gaan inzien. Het (best) evidence based werken leidt in veel gevallen tot verdieping en optimalisering van je handelen. Het volgen van de opleiding heeft er op professioneel vlak toe geleid, dat ik het beroep kan uitoefenen dat ik het leukste vind. Daarnaast heeft het er ook voor gezorgd dat ik mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut uit kan breiden met de mogelijkheid om me te oriënteren als docent.

Verder als docent

Inmiddels ben ik door Avans benaderd om als docent terug te komen. Een uitdaging die ik graag met twee handen aangrijp. De combinatie van werken in de praktijk en het doceren lijkt me erg leuk. Beide werkvelden hebben hun eigen prikkels, maar versterken elkaar.

Tot slot wil ik nog kwijt dat de opleiding een aantal zeer goede vriendschappen heeft voortgebracht, want die vier jaar doe je niet alleen!”