Skip to main content

Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim
iets voor u?
 • U heeft de regie over het verzuimproces binnen uw organisatie of voor klanten.
 • U wilt, vanuit inhoud en het proces, de expert zijn waarop uw organisatie of klanten kunnen bouwen.
 • Als regisseur weet u als geen ander de diverse actoren in het proces te sturen.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 6 maanden
 • studiebelasting 6 uur per week
 • studiekosten 5.975,-
 • startdata
  • 10-09-2019 Den Bosch
  • 10-09-2019 Amsterdam
  • 10-09-2019 Arnhem
  • 10-09-2019 Breda
  • 10-09-2019 Eindhoven
  • 10-09-2019 Leiden
  • 10-09-2019 Rotterdam
  • 10-09-2019 Utrecht
  • 10-09-2019 Zwolle
  • 13-09-2019 Utrecht overdag
  • 05-11-2019 Amsterdam
  • 05-11-2019 Arnhem
  • 05-11-2019 Den Bosch
  • 05-11-2019 Breda
  • 05-11-2019 Eindhoven
  • 05-11-2019 Leiden
  • 05-11-2019 Rotterdam
  • 05-11-2019 Utrecht
  • 05-11-2019 Zwolle
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Register casemanagement verzuim

Register casemanagement verzuim

Het verzuimproces is complex geworden, waarin wet- en regelgeving en vele actoren (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, UWV, leidinggevenden, medewerker etc.) betrokken zijn. Dit vraagt om een regisseur die (klant-) organisaties adviseert en begeleidt en daarnaast stuurt op het resultaat. Een resultaat waarbij de schadelast voor organisaties zo klein mogelijk is, maar waarbij ook duurzame re-integratie voorop staat.

Poortwachter – AVG – AP

Niet alleen de Wet verbetering poortwachter, die richting geeft aan het proces, is daarbij van belang, maar denk ook aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens of de nieuwe wetgeving op gebied van privacy en gegevensbescherming.

Speelveld

Als casemanager verzuim komt u in aanraking met veel actoren. Iedere actor heeft daarin ook weer zijn eigen belangen. Inzicht in ieders rol en belang, maar ook basiskennis van de actor stelt u in staat om de regisseursrol op u te nemen en het speelveld te laten samenwerken voor het gewenste resultaat.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U heeft een bachelordiploma en bent werkzaam als beginnend casemanager binnen uw eigen organisatie of u doet dit als dienstverlener voor andere organisaties.

  Heeft u niet het juiste opleidingsniveau en/of werkveld en wilt u toch deelnemen aan deze casemanagement opleiding? Neem dan contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de casemanagement verzuim opleiding staat de praktijk centraal. Uw eigen praktijk, die van mededeelnemers en de praktijkomgeving en –ervaring van de docenten. Binnen het opleidingsprogramma maken we gebruik van verschillende leervormen, zoals bijeenkomsten, praktijkopdrachten en een digitale leeromgeving. Middels ‘social learning’ hebt u de mogelijkheid te leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

   

  Gedurende de gehele opleiding gaat u aan de slag met opdrachten. Deze opdrachten zijn direct verbonden aan uw eigen praktijk en hebben betrekking op zowel inhoudelijke casuïstiek als opdrachten die te maken hebben met gespreksvaardigheden en reflectie. Samen vormen deze opdrachten het portfolio’s, wat een belangrijk onderdeel is binnen de toetsing.


  De toetsing bestaat uit twee onderdelen, namelijk het portfolio en het criterium gericht interview. Tijdens dit interview wordt u enerzijds bevraagd over het portfolio en anderzijds over uw visie en ethische verantwoordelijkheden in het vak. Om in aanmerking te komen voor de RCCM® titel dient u ook een beleidsadvies te maken.

   

   

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De Register casemanagement verzuim opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten, eenmaal per 2 weken van 14.00 – 21.00 uur. Daarnaast werkt u zelfstandig aan opdrachten, bestudeert u theorie en werkt u in uw eigen praktijk aan uw ontwikkeling. Dit komt neer op een studiebelasting van ongeveer 7 uur per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Casemanagement verzuim zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.975,-
  • Boeken: circa € 275,-. Deze schaft u zelf aan
  • Arrangementskosten: € 650,-

  De factuur ontvangt u voor aanvang van de opleiding tot Register casemanager verzuim.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u de op opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het postbachelordiploma Register casemanagement verzuim.

  Na het succesvol afronden van deze opleiding kunt u zich inschrijven in het register Casemanager Regie op Verzuim (Crov®) en het Register Case en Care Management (RCCM®) van de beroepsvereniging RNVC.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de postbachelor opleiding Register casemanagement verzuim bent u in staat om:

  • Als regisseur inhoudelijk gesprekspartner te zijn voor alle actoren in het verzuimproces.
  • Zorg te dragen voor een verzuimproces dat voldoet aan de wet- en regelgeving zoals poortwachter en AVG (algemene verordening gegevensbescherming).
  • Op individueel en organisatie niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico’s en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Kortom de schadelast voor organisatie te reduceren.
  • Om uw rol als regisseur te kunnen uitvoeren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling Voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Programma

  De opleiding Register casemanagement verzuim bestaat uit 5 modules. Dit zijn 4 inhoudelijke modules en 1 module die inspeelt op de ontwikkeling van uw vaardigheden. De thema’s van de modules zijn:

  • Sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht en AVG
  • Het speelveld van de casemanager
  • Activering en re-integratie
  • Financiële impact op individueel en organisatie niveau
  • Competenties van een casemanager

  Parallel aan het inhoudelijke programma werkt u aan uw vaardigheden. Deze vaardigheden als regisseur casemanager zijn minstens zo belangrijk. Hoe bent u in staat om uw invloed op te nemen binnen uw rol en zo de actoren in het speelveld te regisseren of adviseren? Deze laatste module loopt als een rode draad door de opleiding heen.

  Module 1: Sociaal verzekeringsrecht, arbeidsrecht en AVG

  Om de rol van casemanager op een goede manier te kunnen uitoefenen is kennis, inzicht en toepassing van de wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van sociaal verzekeringsrecht en arbeidsrecht noodzakelijk. Een logisch begin van de opleiding.

  Module 2: Het speelveld van de casemanager verzuim

  De module begint met een overzicht van het speelveld. Uitgangspunt daarbij is een complexe casus die uiteindelijk voorgelegd dient te worden ter beoordeling bij het UWV. Oordeelt UWV dat de juiste re-integratie inspanningen zijn geleverd en is daarmee het risico van een verlengde loondoorbetalingsverplichting (beter bekend als ‘loonsanctie) voorkomen? Juist dan zie je welke actoren er in het proces in zijn meest uitgebreide vorm een rol spelen.

  Module 3: Activering en re-integratie

  Het is in het belang van zowel de werknemer als organisatie dat re-integratie zo spoedig mogelijk tot stand komt. Daarbij gaat het om duurzame re-integratie. Het is voor de casemanager van belang om op dat moment inzicht te krijgen in aspecten op het gebied van psychisch verzuim, organisatie- en verzuimcultuur en managementstijlen.

  Als gesprekspartner voor de organisatie is kennis van verzuim(analyse)modellen en verzuimprotocollen van belang, maar ook de wijze waarop duurzame re-integratie tot stand kan komen. Denk hierbij aan positieve gezondheid & psychologie / motiverende gespreksvoering.

  Module 4: Financiële impact op individueel en organisatie niveau

  Deze module is opgedeeld in 2 delen. Het eerste deel gaat met name in op de financiële impact op individueel niveau en het tweede deel gaat in op het organisatie niveau. We bekijken de onderwerpen in de modules niet alleen vanuit de theorie maar bieden u ook veel mogelijkheden tot praktijkgericht oefenen.

  Module 5: Competenties van een casemanager

  U bent zelf een belangrijk instrument. U bent de regisseur van het proces en uw interacties met de diverse actoren bepalen voor een belangrijke mate het resultaat. Niet alleen inhoudelijk, maar ook uw competenties spelen hierbij een belangrijke rol. Inzicht in uw sterke kanten in relatie tot de rol van regisseur is dan een goed begin om te bepalen aan welke competenties u gedurende de opleiding gaat werken.

  programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven