Lees hoe Peter Sinning de opleiding Register adviseur duurzame inzetbaarheid heeft ervaren:

“In mijn rol als zelfstandig adviseur kom ik bij veel verschillende organisaties. Ik adviseer hen met name over arbeidsongeschiktheid en eigenrisicodragerschap. Wat ik vooral terug kreeg is dat zij op zoek zijn naar handvaten met betrekking tot cao afspraken op het gebied van duurzame inzetbaarheid (DI). Zij hebben vaak behoefte aan ondersteuning hoe dit aan te pakken.

Als zelfstandig adviseur ben je continu op zoek naar onderscheidend vermogen. Dit was voor mij een reden om een opleiding te vinden die past bij wat ik doe, maar die een verbreding en verdieping geeft aan mijn huidige kennis en inzichten. Een opleiding die aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, waar alle organisaties mee te maken hebben. Duurzame inzetbaarheid is dan al snel de overkoepelende paraplu. Echter, het concretiseren daarvan is nog niet zo simpel."

Nog beter meedenken

“Als ik nu terug kijk op mijn verwachtingen, dan zijn die na de opleiding Register adviseur duurzame inzetbaarheid zeker gerealiseerd. Ik heb tools in handen gekregen om binnen organisaties invulling te geven aan DI. Wat voor mij echter de grote winst is geweest, is dat ik op strategisch en operationeel niveau nog beter kan meedenken en sparren over de problematiek rondom de inzetbaarheid van medewerkers.

Ik had pas geleden een afspraak bij een organisatie. De vragen die men had gingen met name over eigenrisicodragerschap. Al snel ging het gesprek over de veroudering van het personeelsbestand, fysieke beperkingen van het personeel en over de benodigde nieuwe kennis en competenties: over duurzame inzetbaarheid dus."

Voordelen van de opleiding

“Juist de praktijkgerichtheid en de diversiteit van de groep zorgt ervoor dat je veel van elkaar leert tijdens de bijeenkomsten. Met name om inzicht te krijgen hoe belangrijk de context van de organisatie is. Daarnaast staat de actualiteit centraal in de opleiding. Je gaat in op datgene wat nu speelt bij organisaties.

Ook het onderzoeken van een vraagstuk van een organisatie in het kader van de toetsing is van toegevoegde waarde. De opdracht is complex omdat je rekening moet houden met het tijdspad, de planning, de agenda van je opdrachtgever in combinatie met je reguliere werk. Maar hoe leuk is het om onder begeleiding de organisatie van advies te kunnen voorzien en te kunnen zien dat je adviezen worden opgevolgd.

Kortom: ik ben als adviseur sterker geworden op het gebied van DI, ik heb actuele kennis van organisatievraagstukken die op dit terrein spelen en ik kan concrete oplossingen aanraken. De opleiding Register adviseur duurzame inzetbaarheid is de investering zeker waard geweest."