Skip to main content

Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole

Laboratoriumtechniek opleiding - Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole
iets voor u?
 • U bent werkzaam als laboratoriummedewerker of engineer.
 • U wilt meer leren over de algemene principes van statistiek.
 • U wilt de theorie leren met een praktijkgerichte cursus.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 3 dagen
 • studiebelasting 8 uur
 • studiekosten 1.680,-
 • startdata
  • 19-09-2019 Breda 19-20 september 2019 en 11 oktober 2019
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole

Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole

Een goede statistische verwerking van meetgegevens wordt steeds belangrijker op laboratoria. Niet alleen omdat nieuwe analysemethoden steeds meer meetgegevens genereren, maar ook door de strenger wordende kwaliteitseisen van klanten en de groeiende aandacht voor validatie van analyseapparatuur. Op basis van onze jarenlange ervaring biedt Avans⁺ alle statistiektrainingen aan die u nodig heeft voor het werken in een laboratorium. U krijgt de theorie aangeleerd in 2 zeer praktijkgerichte cursussen.

Deel 1: starten met basisbegrippen

In de cursus Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole, begint u met (de herhaling van) alle basisbegrippen: hoe verwerk ik een reeks meetgegevens, hoe rapporteer ik deze en hoe bepaal ik de onzekerheid in mijn meetresultaten. Vervolgens leert u de theorie toe te passen op kwaliteitscontrole. De focus ligt hierbij op de opzet en het gebruik van controlekaarten en het duiden van kwaliteitsindices.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent laboratoriummedewerker of engineer met een opleiding op minimaal mbo-niveau. U heeft in uw dagelijkse praktijk te maken met het verwerken en beoordelen van meetgegevens. U heeft weinig ervaring met de algemene principes van statistiek en heeft behoefte aan een praktijkgerichte cursus.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Deze cursus statistiek heeft een unieke aanpak. Onze jarenlange ervaring heeft geleerd dat veel oefenen met statistische vraagstukken essentieel is voor het slagen van de cursus. In de eerste 2 dagen gaat u daarom direct aan de slag met de theorie. U oefent veel met voorbeelden uit de laboratoriumpraktijk. Dat doet u in Excel, omdat iedereen dat pakket ter beschikking heeft. Bovendien biedt Excel veel handige tools voor statistische bewerkingen. De oefeningen verlevendigen de theorie en maken deze direct toepasbaar voor uw werksituatie. De digitale opdrachten met uitwerkingen kunt u gebruiken als sjabloon voor uw analyseproblemen.

  Dag 3: Terugkomdag

  De derde dag van de cursus statistiek vindt een aantal weken later plaats. In de tussentijd maakt u zelfstudieopdrachten. Zo leert u de theorie toe te passen op uw eigen werksituatie. Tijdens de derde dag bespreken we de opdrachten en de eerste ervaringen op uw laboratorium. De cursus wordt gegeven door ervaren docenten.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus Praktische statistiek met Excel 1 voor methodevalidatie bestaat uit 2 aaneengesloten dagen plus een terugkomdag. Tussendoor besteedt u ca. 8 uur aan opdrachten in eigen tijd.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de cursus Praktische statistiek met Excel voor kwaliteitscontrole zijn als volgt:

  • Cursuskosten €1.680,-.
  • Arrangementskosten € 60,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na afloop van deze statistiek cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van de cursus Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole kunt u:

  • meetresultaten op een statistisch juiste manier verwerken;
  • de geschikte, statistische methodiek selecteren en toepassen;
  • meetresultaten met een kritisch oog bekijken en hieruit statistisch verantwoorde conclusies trekken;
  • statistische functies in Excel uitvoeren;
  • controlekaarten toepassen en interpreteren (onder andere in geval van waarschuwingen).

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Petra van der Veeken via pvdveeken@avansplus.nl of via 076-5258888.

  Programma
  Centrale thema: dataverwerking gegevens toetsen

  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Gemiddelde, standaarddeviatie, variatiecoëfficiënt
  • Spreiding van een gemiddelde en betrouwbaarheidsintervallen
  • Statistische toetsen, z-toets, t-toets

  programma Praktische statistiek met Excel 1 voor kwaliteitscontrole dag 1
  Centrale thema: regelkaarten

  In dit onderdeel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • t-toets voor twee onafhankelijke groepen data (ongepaard)
  • F-toets, Youden plot
  • Regelkaarten

  programma Praktische statistiek met Excel voor kwaliteitscontrole dag 2
  Centrale thema: Toepassing in eigen praktijk

  De volgende onderdelen worden behandeld in dit onderdeel:

  • Korte herhaling met behandelen van vragen over dag 1 en 2
  • Uitwerken van de zelfstudieopdrachten
  • Bespreken van een aantal cases ingebracht door cursisten

  programma Praktische statistiek met Excel voor kwaliteitscontrole dag 3
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven