Skip to main content

Veilig werken met biologische agentia

Laboratoriumtechniek opleiding - Veilig werken met biologische agentia
iets voor u?
 • U heeft te maken met blootstellingsrisico aan biologische agentia.
 • U wilt leren gezond en veilig te werken met biologische agentia.
 • U bent op zoek handvatten om risico’s te herkennen.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 1 dag
 • studiebelasting n.v.t.
 • studiekosten 645,-
 • startdata
  • 10-10-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Veilig werken met biologische agentia

Veilig werken met biologische agentia

In veel laboratoria kunnen medewerkers direct of indirect in contact komen met ziekteverwekkende micro-organismen. U kunt denken aan het werken met bloedproducten of andere lichaamsvloeistoffen, riool- of oppervlaktewater, dierlijke producten en levensmiddelen die besmet kunnen zijn.

Deze cursus richt zich op het gezond en veilig werken met biologische agentia. Daarbij wordt gewerkt vanuit de eisen die de wetgeving voor arbeidsomstandigheden stelt aan het werken met biologische agentia. Het accent ligt op biologische agentia die ziekten veroorzaken bij de mens en dan vooral de werknemer.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent (hoofd)analist, medewerker en/of functionaris van microbiologische, biomedische en klinische, levensmiddelen-, water- of andere laboratoria die te maken hebben met blootstellingsrisico aan biologische agentia. U werkt en denkt minimaal op mbo-niveau.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Met presentaties en video’s over de risico’s van biologische agentia en beheersmaatregelen krijgt u handvatten om zelf de risico’s op uw werk te inventariseren. Aan de hand van korte opdrachten leert u een aantal gezondheidsrisico’s van het werken met biologische monsters en agentia te herkennen. Ook oefent u met het formuleren van beheersmaatregelen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus Veilig werken met biologische agentia duurt 1 dag.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de cursus Veilig werken met biologische agentia zijn als volgt:

  • Cursuskosten € 645,-.
  • Arrangementskosten € 20,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

   

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u deze cursus succesvol heeft afgerond, ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze cursus kunt u:

  • voor een aantal van de werkzaamheden op uw laboratorium de risico’s voor blootstelling aan biologische agentia herkennen;
  • richtlijnen uit interne en externe voorschriften toepassen voor enkele risico’s van uw eigen werk;
  • maatregelen voorstellen om deze risico’s te beheersen.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Petra van der Veeken via pvdveeken@avansplus.nl of via 076-5258888.

  Programma
  Veilig werken met biologische agentia

  Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Risico's van schimmels, humaan materiaal als bloed, urine en feces, dierlijk materiaal en potentieel besmette monsters van ander natuurlijk materiaal
  • Beheersmaatregelen met aandacht voor de biologische arbeids hygiënische strategie
  • Praktische uitwerking van wettelijke eisen gericht op het werken met biologische agentia vanuit de arbeidsomstandighedenwetgeving

  Programma Veilig werken met biologische agentia
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven