Skip to main content

Onderwijslogistiek expert

Inschrijven
Onderwijslogistiek expert
Iets voor jou?
 • Je wilt doorgroeien van planner of roostermaker naar onderwijslogistiek expert.
 • Je wilt onderwijsconcepten kunnen vertalen naar een realiseerbare uitvoering.
 • Je wilt de regie voeren over de gehele logistieke keten van planning tot uitvoering.

Het onderwijs in Nederland wordt flexibeler en de mogelijkheden om te differentiëren voor studenten worden steeds groter. Opleiders integreren samenwerking met het bedrijfsleven steeds meer in hun curriculum. Ze zien dat de impact op de organisatie van het onderwijs (onderwijslogistiek) groot is.

Om flexibiliteit in de uitvoering te verkrijgen moet de doorlooptijd van het planningsproces korter. Naast het traditioneel inroosteren, krijgen studenten steeds meer invloed op de samenstelling van hun programma en het reserveren van resources. Dit laatste betreft het maken van afspraken met betrokkenen of het reserveren van ruimtes en/of middelen. Om dit mogelijk te maken wordt het belang van (vooraf) alles inroosteren minder groot en het belang van plannen (prognosticeren van de vraag en het op basis hiervan inschatten van de capaciteit behoefte) juist steeds groter.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De Onderwijslogistiek opleiding is bedoeld voor jou als planner, roostermaker, of adviseur indien je wilt doorgroeien naar onderwijslogistiek expert. Je bent op zoek naar meer kennis over onderwijslogistiek en wilt jouw communicatieve vaardigheden vergroten. Je wilt jouw kennis van systemen en van het onderwijs in Nederland vergroten. Je krijgt meer inzicht in jezelf om zo effectiever te kunnen handelen en te adviseren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De Onderwijslogistiek opleiding is interactief en praktisch ingestoken. De deelnemers worden actief betrokken en uitgedaagd om hun praktijkervaring te gebruiken in de opleiding. De modules bestaan voor een deel uit vaardigheidstrainingen, waarbij de oefeningen gericht zijn op vaardigheden die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Het andere deel van de modules zijn meer op kennis gericht. Daarnaast wordt er van de deelnemers verwacht dat ze opdrachten maken. Er zijn maandelijkse intervisie bijeenkomsten en een drietal coachsessies.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De studiebelasting voor deze opleiding is in totaal 300 uur, in 10 maanden, waarvan ongeveer 160 uur aan lesdagen (per 2 weken een lesdag), 40 uur coaching en intervisie en 100 uur opdrachten.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Onderwijslogistiek expert zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.925,-
  • Boeken: circa € 100,-. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 840,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

   

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding Onderwijslogistiek expert ontvang je het postbachelordiploma Onderwijslogistiek expert. Deze opleiding is een erkende postbacheloropleiding. In ieder blok wordt gewerkt aan opdrachten die worden toegevoegd aan het portfolio. Tijdens en aan het einde van de opleiding wordt het portfolio beoordeeld waarmee de deelnemer aantoont te voldoen aan de gestelde criteria voor examinering. De opleiding wordt afgesloten met een assessment.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze opleiding ben je in staat om te opereren als zelfstandig onderwijslogistiek expert. Je bent adviseur van het onderwijs op het gebied van organisatie van het onderwijs. Je overziet de onderwijslogistieke processen en hebt kennis van de belangrijkste systemen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  De opleiding bestaat uit 5 blokken:

  • Onderwijslogistiek
  • Communicatie en adviseren
  • Organiseren van werk
  • Analytische vaardigheden en procesbegeleiding
  • Persoonlijke ontwikkeling

  Ieder blok bestaat uit diverse plenaire bijeenkomsten en het werken aan opdrachten om de opgedane kennis toe te passen. De inhoud van ieder blok, veelal onderverdeeld in modules, wordt verspreid over de opleiding behandeld. Op deze manier loopt het verkrijgen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden gelijk op.

  Programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Je leert veel van de uitwisseling met mededeelnemers, die, in mijn geval, uit heel andere branches kwamen. Het is leerzaam om te horen hoe het er bij hen aan toegaat. 

   Johan Foolen
   Projectleider
  • Mijn indruk is dat Avans+ alles goed heeft geregeld. Ik vond de informatie vooraf duidelijk en ook de opbouw van de opleiding is logisch

   Mariëlle Schonk
   Teamleider
  • In het begin was het vooral zoeken naar de juiste balans, zoals Avans+ al had aangegeven. Toen ik die eenmaal had gevonden, ging het lekker.

   Esther Gijsbertsen
   Curriculumexpert
  Download brochure Inscrijven