Lees hoe Eva van Urk de opleiding Projectmanagement heeft ervaren:

“Leren betekent vooruitgang voor mij. Door het volgen van een opleiding investeer ik in mezelf, maar ook in de organisatie, Rivas Zorggroep. Ik heb voor Projectmanagement gekozen omdat ik vanuit mijn functie als opleidingsadviseur steeds vaker bij grotere en complexere projecten betrokken ben. Ik was op zoek naar antwoorden op vragen als: Hoe start je een project op? Wat zijn succesfactoren voor een geslaagd project? Hoe kan ik hier op sturen? En hoe houd ik grip?

Zowel harde als zachte kanten worden behandeld

Niet alleen ik, maar ook meerdere collega’s wilden graag een professionaliseringsslag maken dus zijn we de opleiding gezamenlijk gaan volgen. De keuze voor Avans+ hing samen met de aandacht voor zowel de harde als de zachte kant van projectmanagement. Daarnaast was de koppeling met de praktijk, door het gelijktijdig schrijven van een projectplan voor een lopend of nog te starten project, een groot pluspunt. De theorie wordt hierdoor meteen toegepast in de praktijk van de eigen organisatie. De opleiding bij Avans+ is over een aantal dagen en weken verspreid. Het voordeel hiervan is dat je langere tijd bezig bent met de stof en het daardoor sneller eigen maakt en toe kunt passen. Al deze punten samen, gaven de doorslag om ons in te schrijven bij Avans+.

Minder worstelen, meer dansen

De combinatie van zowel de harde als de zachte kant is een sterke combinatie. Doordat beide kanten binnen de opleiding zijn verweven, leer je dat het succes van een project met beide aspecten sterk samenhangt. De harde kant heeft me geleerd om de structuur van projecten beter te kunnen doorzien. Door structuren in te bouwen en het project af te bakenen, kun je sturen. Door een project uit te denken en uit te werken volgens bepaalde richtlijnen, heb ik meer grip gekregen op projecten. In mijn eindpresentatie heb ik het als volgt benoemd: minder worstelen, meer dansen!

Mooie eyeopener

De zachte kant van de opleiding heeft vooral benadrukt dat je zowel aandacht moet hebben voor de inhoud als voor het proces. In gesprekken blijf je vooral op inhoudsniveau praten, waardoor je de kern van een probleem vaak niet boven tafel krijgt. Binnen projecten heb ik gezien dat de oplossing van knelpunten vaak te snel gezocht wordt op inhoudsniveau terwijl de oplossing vaak op procesniveau zit. Tijdens een oefening in de les over onderhandelen werd duidelijk dat je je goed moet voorbereiden op zowel inhoud als proces: Wat wil je bereiken op inhoud? Maar ook: Hoe wil je dat het gesprek verloopt? Welke rol wil je nemen? In de oefening bleek dat iedereen op inhoud de onderhandeling had voorbereid en dat dit bij alle betrokkenen niet tot het gewenste resultaat leidde. Een mooie eyeopener.

Elkaar scherp houden

Zoals eerder genoemd, heb ik deze opleiding met een aantal collega’s tegelijk gevolgd. Dit blijkt tot op de dag van vandaag nog steeds een groot voordeel te zijn. We zijn ons namelijk gezamenlijk meer bewust geworden van het belang van projectmanagement. We kunnen samen aan de slag en elkaar scherp houden binnen de huidige én toekomstige projecten.

Woorden als direct toepasbaar, praktijkgerichte docenten en betrokkenheid typeren voor mij deze opleiding Projectmanagement.”