Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

 • niveau Postbachelor
 • duur 1,5 jaar
 • studiebelasting 600 SBU
 • studiekosten 3.270,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 15-02-2022 Bergen op Zoom
  • 16-02-2022 Breda Blok 3
  • 15-02-2022 Goes Blok 3
  • 15-02-2022 Breda Blok 2 & 3
  • 16-02-2022 Bergen op Zoom Blok 2 & 3
Inschrijven
leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
Iets voor jou?

 • Je bent in het bezit van een pabo-diploma.
 • Je wilt jouw (brede) bevoegdheid halen om veilig, betekenisvol en belevingsvol bewegingsonderwijs aan alle groepen binnen het basisonderwijs te kunnen geven.
 • Je wilt als vakspecialist een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde levensstijl van kinderen.

Afgestudeerden van de pabo zijn sinds 2001 niet langer bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. De opleiding Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor je bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen in het basisonderwijs.

Tijdelijke bevoegdheid

Vanaf de eerste bijeenkomst van de opleiding heb je ontheffing om voor een aaneengesloten periode van 2 jaar zelfstandig basislessen bewegingsonderwijs te verzorgen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.

Instroommogelijkheden

Leerkrachten die al één of meer blokken binnen hun pabo opleiding hebben afgerond, kunnen instromen in blok 2 of 3 om zo hun volledige bevoegdheid te behalen. Voor instroommogelijkheden graag vooraf contact opnemen om de instroommogelijkheden te bespreken.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs zonder (brede) bevoegdheid tot het geven van het vak bewegingsonderwijs aan de groep 3 t/m 8. Als leerkracht maak je deel uit van een onderwijsteam of ben je in het bezit van een stageplaats. Voorwaarde voor deelname is, behalve motivatie en het hebben van affiniteit met het vak bewegingsonderwijs, het hebben van een pabo-diploma.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De postbacheloropleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs leidt jou op tot vakspecialist. Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ zelf ook vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn op een basisschool. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de informatie en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de opleiding. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal. Deze leerteams voorzien elkaar van feedback en presenteren regelmatig hun bevindingen binnen de opleidingsbijeenkomsten.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Je bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt je actief voor op de bijeenkomsten, waarin je jouw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Jouw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Je kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor jouw organisatie en vakgebied.

  Werkplekleren (stage)

  Elk blok bevat een stagecomponent. Deze stage kan plaatsvinden op jouw eigen school (bij voorkeur bij een vakleerkracht bewegingsonderwijs). Je dient er rekening mee te houden dat je aan verschillende groepen lessen moet geven. We raden je aan dit voorafgaand aan de opleiding met de schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven aan groepen van collega's vraagt om heldere afspraken.

  Videobeelden

  Vanuit de opleiding moet er binnen de stage regelmatig worden gefilmd. Deze filmbeelden worden alleen gebruikt voor opleidingsdoeleinden, waarbij het publiek dat de opname te zien krijgt beperkt is tot de opleidingsdocent en de medecursisten van de studiegroep.

  Social learning

  Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor jouw leren en dat je wilt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  EHBO

  Sinds 2017 is in blok 2 van de leergang het onderdeel EHBO opgenomen. Het EHBO-gedeelte bestaat uit een deel E-learning (theorie) en een deel praktijk. Het EHBO-gedeelte in de leergang wordt verzorgd door een externe samenwerkingspartner. Indien het EHBO-deel met succes wordt afgerond ontvang je een officieel erkend EHBO-diploma. De kosten voor het EHBO-deel vallen buiten de opleidingskosten en bedragen € 137,50 per persoon. Deze kosten zijn in de meeste gevallen (deels of volledig) te declareren bij jouw eigen zorgverzekeraar. Indien je in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma kun je in aanmerking komen voor vrijstelling.

  Eigen vaardigheid

  Je leert de bewegingsactiviteiten op verschillende niveaus uit te voeren en te demonstreren. Het is voor het leerproces van jouw leerlingen belangrijk dat je tijdens de bewegingslessen eigen voorbeelden kunt geven. We besteden daarom ruimschoots aandacht aan jouw eigen vaardigheid. Een beperkte bewegingsvaardigheid betekent echter niet per definitie dat je ongeschikt bent voor het geven van basislessen bewegingsonderwijs.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De postbachelor opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs duurt nominaal 1,5 jaar, exclusief vrijstellingen. De totale studiebelasting bedraagt 600 uur en is als volgt opgebouwd;

  • Contacturen: 160 uur
  • Zelfstudie: 100 uur
  • Werkplekleren: 260 uur
  • Adviesnota als profileringsopdracht: 80 uur

  Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en het geven van lessen bewegingsonderwijs binnen de eigen beroepspraktijk. Het werkplekleren en de adviesnota dragen direct bij tot ontwikkeling van de eigen organisatie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 3.270,-.
  • Arrangementskosten: € 210,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding per blok (3 termijnen) van € 1.120,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  De kosten voor literatuur en het EHBO gedeelte in blok 2 zijn niet opgenomen in de opleidingskosten.

  Wanneer je één of meer vrijstellingen hebt, worden de kosten verminderd met € 1.090,- per blok.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Voor elk succesvol afgerond blok ontvang je een deelcertificaat. Na het succesvol afronden van de volledige opleiding, ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO). Bovendien word je (automatisch) opgenomen in het Abituriëntenregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Wanneer je de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs succesvol hebt afgerond, ben je vakspecialist bewegingsonderwijs en bevoegd om het vak binnen alle groepen van de basisschool als vakleerkracht te verzorgen.

  Als specialist verzorg je, vanuit een onderbouwde visie op bewegen, een beargumenteerd onderwijsaanbod. Je kent de leerlijnen en bent in staat om (in overleg met directie) beleid te ontwikkelen en jouw collega’s vanuit een lerend netwerk te ondersteunen en begeleiden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Aanbieden van activiteiten

  In blok 1 gaat het vooral om het opdoen van ervaring met lesgeven en het inrichten van veilige en betekenisvolle bewegingsactiviteiten, die uitnodigen tot bewegen in de diverse leeftijdsgroepen binnen het basisonderwijs. Leeftijd van de leerlingen en het niveau van bekwaamheid zijn belangrijke richtinggevers voor het inrichten van betekenisvol onderwijs.

  De volgende onderwerpen staan centraal:

  • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten;
  • Volgordeprincipes binnen de twaalf leerlijnen;
  • Differentiatie binnen het vak bewegingsonderwijs;
  • Werkplekleren (stage).
    

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 1
   

  Reguleren en leerhulp

  In dit blok leer je om op basis van kennis, inzicht en gerichte observaties tot een gedifferentieerd aanbod te komen. Welke leerdoelen stel je? Welke leerhulp kun je bieden? Daarnaast is er in het kader van ongevallen en veiligheid aandacht voor het behalen van een EHBO-diploma. Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma dan kom je in aanmerking voor vrijstelling voor dit onderdeel in de opleiding.

  De volgende onderwerpen staan centraal:

  • Reguleren van bewegingssituaties;
  • Observeren van bewegingsgedrag;
  • Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties;
  • Ongevallen en veiligheid (EHBO);
  • Werkplekleren (stage).
    

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 2
   

  De vakspecialist bewegingsonderwijs

  Het vakspecifieke karakter van bewegingsonderwijs op conceptueel niveau staat centraal. Bewegingsonderwijs wordt in relatie gebracht met les- en periodeplanning en andere onderwijsdomeinen. Daarnaast staat zorgverbredend handelen centraal, waarin we kijken naar zowel de betere als minder getalenteerde bewegers en gedrag.

  De volgende onderwerpen staan centraal:

  • (Vak)onderwijsconcepten en visie;
  • Planning en lessenreeksen;
  • Ontwerpen van bewegingssituaties;
  • Zorgverbredend handelen;
  • Werkplekleren (stage).
    

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 3
   
  Instroommogelijkheden

  Heb je binnen je pabo-opleiding 1 of meer blokken bewegingsonderwijs afgerond?
  Dan kun je instromen in blok 2 of 3 om je volledige bevoegdheid te halen. Informeer naar de mogelijkheden!

  Neem contact met ons op
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Met de opleiding leer je vooruit te denken, een plan in je achterhoofd te hebben voor als iets niet lukt en hoe je leerhulp aan kan bieden.

   Sanne Bruins
   Leerkracht primair onderwijs
  • Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe een gymles gegeven kan worden aan de hand van 3 vakken. Deze manier van werken pas ik nu toe in de praktijk.

   Isabel Clarijs
   Groepsleerkracht
  • Dankzij de opleiding kan ik een uitdagende les bewegingsonderwijs aanbieden, waarin ik rekening houd met de verschillende niveaus van leerlingen.

   Margot van 't Westeinde
   Leerkracht basisschool
  Download brochure Inscrijven