Skip to main content

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

4.333335
6 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 1,5 jaar
 • studiebelasting 600 SBU
 • studiekosten 3.400,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 11-09-2024 Breda
  • 11-09-2024 Goes
  • 17-09-2024 Breda Blok 3
Download brochure
Download brochure
leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs
Iets voor jou?

 • Je bent in het bezit van een pabo-diploma.
 • Je wilt jouw (brede) bevoegdheid halen om veilig, betekenisvol en belevingsvol bewegingsonderwijs aan alle groepen binnen het basisonderwijs te kunnen geven.
 • Je wilt als vakspecialist een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde levensstijl van kinderen.

Waarom de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs?

Afgestudeerden van de pabo zijn sinds 2001 niet langer bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. De opleiding Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor je bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen in het basisonderwijs.

Instroommogelijkheden opleiding gymdocent

Leerkrachten die al één of meer blokken binnen hun pabo opleiding hebben afgerond, kunnen instromen in blok 2 of 3 om zo hun volledige bevoegdheid te behalen. Voor instroommogelijkheden graag vooraf contact opnemen om de instroommogelijkheden te bespreken.

Tijdelijke bevoegdheid

Vanaf de eerste bijeenkomst van de opleiding heb je ontheffing om voor een aaneengesloten periode van 2 jaar zelfstandig basislessen bewegingsonderwijs te verzorgen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding gymdocent is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs zonder (brede) bevoegdheid tot het geven van het vak bewegingsonderwijs aan de groep 3 t/m 8. Als leerkracht maak je deel uit van een onderwijsteam of ben je in het bezit van een stageplaats. Voorwaarde voor deelname is, behalve motivatie en het hebben van affiniteit met het vak bewegingsonderwijs, het hebben van een pabo-diploma.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De postbacheloropleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs leidt jou op tot vakspecialist. Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ zelf ook vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn op een basisschool. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de informatie en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de opleiding. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal. Deze leerteams voorzien elkaar van feedback en presenteren regelmatig hun bevindingen binnen de opleidingsbijeenkomsten.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

  Je bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt je actief voor op de bijeenkomsten, waarin je jouw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Jouw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Je kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor jouw organisatie en vakgebied.

  Werkplekleren (stage)

  Elk blok bevat een stagecomponent. Deze stage kan plaatsvinden op jouw eigen school (bij voorkeur bij een vakleerkracht bewegingsonderwijs). Je dient er rekening mee te houden dat je aan verschillende groepen lessen moet geven. We raden je aan dit voorafgaand aan de opleiding met de schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven aan groepen van collega's vraagt om heldere afspraken.

  Videobeelden

  Vanuit de opleiding moet er binnen de stage regelmatig worden gefilmd. Deze filmbeelden worden alleen gebruikt voor opleidingsdoeleinden, waarbij het publiek dat de opname te zien krijgt beperkt is tot de opleidingsdocent en de medecursisten van de studiegroep.

  Social learning

  Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor jouw leren en dat je wilt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  EHBO

  Sinds 2017 is in blok 2 van de leergang het onderdeel EHBO opgenomen. Het EHBO-gedeelte bestaat uit een deel E-learning (theorie) en een deel praktijk. Het EHBO-gedeelte in de leergang wordt verzorgd door een externe samenwerkingspartner. Indien het EHBO-deel met succes wordt afgerond ontvang je een officieel erkend EHBO-diploma. De kosten voor het EHBO-deel vallen buiten de opleidingskosten en bedragen € 137,50 per persoon. Deze kosten zijn in de meeste gevallen (deels of volledig) te declareren bij jouw eigen zorgverzekeraar. Indien je in het bezit bent van een geldig EHBO-diploma kun je in aanmerking komen voor vrijstelling.

  Eigen vaardigheid

  Je leert de bewegingsactiviteiten op verschillende niveaus uit te voeren en te demonstreren. Het is voor het leerproces van jouw leerlingen belangrijk dat je tijdens de bewegingslessen eigen voorbeelden kunt geven. We besteden daarom ruimschoots aandacht aan jouw eigen vaardigheid. Een beperkte bewegingsvaardigheid betekent echter niet per definitie dat je ongeschikt bent voor het geven van basislessen bewegingsonderwijs.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 27 bijeenkomsten op woensdag van 16.00 - 19.45 uur of dinsdag van 18.00 - 21.45 uur.

  De postbachelor opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs duurt nominaal 1,5 jaar, exclusief vrijstellingen. De totale studiebelasting bedraagt 600 uur en is als volgt opgebouwd;

  • Contacturen: 160 uur
  • Zelfstudie: 100 uur
  • Werkplekleren: 260 uur
  • Adviesnota als profileringsopdracht: 80 uur

  Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en het geven van lessen bewegingsonderwijs binnen de eigen beroepspraktijk. Het werkplekleren en de adviesnota dragen direct bij tot ontwikkeling van de eigen organisatie.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 3.400,-
  • Arrangementskosten: € 300,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen. Dit kan per kwartaal of per jaar met een toeslag van 5% boven op de opleidingskosten. 

  De kosten voor literatuur en het EHBO gedeelte in blok 2 zijn niet opgenomen in de opleidingskosten.

  Wanneer je één of meer vrijstellingen hebt, worden de kosten als volgt:
  Enkel blok 2 én 3: € 2.500,-
  Enkel blok 3: € 1.400,-
  Per blok bedragen de arrangementskosten € 100,-.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

  Diploma

  Diploma

  De opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Voor elk succesvol afgerond blok ontvang je een deelcertificaat. Na het succesvol afronden van de volledige opleiding, ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO). Bovendien word je (automatisch) opgenomen in het Abituriëntenregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Wanneer je de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs succesvol hebt afgerond, ben je vakspecialist bewegingsonderwijs en bevoegd om het vak binnen alle groepen van de basisschool als vakleerkracht te verzorgen.

  Als specialist verzorg je, vanuit een onderbouwde visie op bewegen, een beargumenteerd onderwijsaanbod. Je kent de leerlijnen en bent in staat om (in overleg met directie) beleid te ontwikkelen en jouw collega’s vanuit een lerend netwerk te ondersteunen en begeleiden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze gymleraar basisschool opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  • Aanbieden van activiteiten 
   In blok 1 gaat het vooral om ervaring opdoen met lesgeven
  • Reguleren en leerhulp
   In blok 2 leer je leerdoelen opstellen en leerhulp bieden en is er aandacht voor EHBO en veiligheid
  • De vakspecialist bewegingsonderwijs
   In blok 3 wordt bewegingsonderwijs in relatie gebracht met les- en periodeplanning en andere onderwijsdomeinen

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Aanbieden van activiteiten

  In blok 1 gaat het vooral om het opdoen van ervaring met lesgeven en het inrichten van veilige en betekenisvolle bewegingsactiviteiten, die uitnodigen tot bewegen in de diverse leeftijdsgroepen binnen het basisonderwijs. Leeftijd van de leerlingen en het niveau van bekwaamheid zijn belangrijke richtinggevers voor het inrichten van betekenisvol onderwijs.

  De volgende onderwerpen staan centraal:

  • Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten;
  • Volgordeprincipes binnen de twaalf leerlijnen;
  • Differentiatie binnen het vak bewegingsonderwijs;
  • Werkplekleren (stage).
    

  Reguleren en leerhulp

  In dit blok leer je om op basis van kennis, inzicht en gerichte observaties tot een gedifferentieerd aanbod te komen. Welke leerdoelen stel je? Welke leerhulp kun je bieden? Daarnaast is er in het kader van ongevallen en veiligheid aandacht voor het behalen van een EHBO-diploma. Ben je in het bezit van een geldig EHBO-diploma dan kom je in aanmerking voor vrijstelling voor dit onderdeel in de opleiding.


  De volgende onderwerpen staan centraal:
  •    Reguleren van bewegingssituaties;
  •    Observeren van bewegingsgedrag;
  •    Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties;
  •    Ongevallen en veiligheid (EHBO);
  •    Werkplekleren (stage).

  De vakspecialist bewegingsonderwijs

  Het vakspecifieke karakter van bewegingsonderwijs op conceptueel niveau staat centraal. Bewegingsonderwijs wordt in relatie gebracht met les- en periodeplanning en andere onderwijsdomeinen. Daarnaast staat zorgverbredend handelen centraal, waarin we kijken naar zowel de betere als minder getalenteerde bewegers en gedrag.


  De volgende onderwerpen staan centraal:
  •    (Vak)onderwijsconcepten en visie;
  •    Planning en lessenreeksen;
  •    Ontwerpen van bewegingssituaties;

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 1
   
  Instroommogelijkheden

  Heb je binnen je pabo-opleiding 1 of meer blokken bewegingsonderwijs afgerond?
  Dan kun je instromen in blok 2 of 3 om je volledige bevoegdheid te halen. Informeer naar de mogelijkheden!

  Neem contact met ons op

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.333335
  6 reviews
  Download brochure Inscrijven