Albertine Los heeft voor de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs een adviesnota geschreven waarin zij zich heeft toegelegd om schooljudo onder de aandacht te brengen. Het resultaat van deze adviesnota werd zelfs zó goed beoordeeld dat zij het schooljudo op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling heeft mogen presenteren. Lees hoe Albertine met behulp van de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs dit resultaat heeft weten te realiseren en hoe ze de opleiding van Avans+ heeft ervaren.

Praktijkgericht en direct toepasbaar

“Een groot voordeel was dat ik tijdens de opleiding veel bruikbare les ideeën heb gekregen die direct toepasbaar waren binnen de praktijk en stage opdracht. Zo was het bezoek van de opleidingsdocent op de stage door de kritische kijk en praktische tips erg bruikbaar voor mijn opvolgende lessen. Met name de gastlessen van specialisten waren interessant vanwege de praktijkgerichtheid wat het geheel duidelijk en direct toepasbaar maakte.

Verhouding tussen praktijk en theorie

De theorie die ik gedurende de opleiding kreeg was leerzaam en herkenbaar. Hierdoor werd het voor mij mogelijk om zaken veel beter theoretisch te onderbouwen in plaats van op gevoel zoals ik dat voorheen vaak deed. Door het lezen van literatuur en de opbouw en uitvoering van mijn lessen te doorgronden heb ik mij in de breedte verder ontwikkeld. De verhouding van theorie en praktijk stelde mij zo in staat om dit op een juiste manier te doen. Om de verhouding theorie en praktijk in de toekomst nog beter te maken maken zouden stagelessen direct na elkaar gegeven kunnen worden zodat het nog gemakkelijker wordt om verbeterpunten direct door te voeren.

Hoge eisen en een kritische kijk

Docenten hebben de kennis en ervaring voor het geven van goede lessen. Er werden hoge eisen gesteld aan de ingeleverde opdrachten maar naar mijn idee waarborgt dit de kwaliteit en stimuleert het de ontwikkeling van deelnemers. Door het stellen van de juiste inhoudelijke vragen werd ik door de docenten optimaal uitgedaagd. Hierdoor werd ik een stuk kritischer op mijn handelen waardoor ik er uiteindelijk veel meer uit heb weten te halen. Verder is de theoretische toetsing van hoog niveau. Het enige verbeterpunt dat ik kan geven is dat er iets meer ruimte voor persoonlijke interpretatie zou mogen zijn.

Uitdagende en veelzijdige beweging

Naar mijn mening ben ik zeker gegroeid als leerkracht. Zo ben ik nu in staat om veel beter inzichtelijk te maken wat de verschillende lessen op theoretisch en praktisch vlak inhouden en wat de meest voorkomende klassikale uitdagingen zijn. Door de opleiding ben ik beter in staat geworden om te differentiëren binnen de verschillende lessen. Zo worden mijn lessen veel uitdagender voor alle leerlingen en bewegen ze veelzijdiger dan voorheen. Door het verlenen van leerhulp heb ik nu beter voor ogen wat er van mij verwacht wordt en waarom dit van mij verwacht wordt.

Sinds kort film ik ook sommige van mijn lessen en door het filmen van mijn lessen word het mogelijk om alles terug te kijken en theoretisch te analyseren en onderbouwen. Dit neem je mee naar de volgende lessen die je daarmee iedere keer weer net iets beter maakt.

Het realiseren van mijn droom

Mijn droom is altijd geweest om schooljudo binnen het onderwijs als vak neer te zetten. Zonder de opleiding had ik er misschien ook wel gekomen, maar de schooljudo adviesnota als eindproduct heeft mij geholpen om deze droom concreet uit te werken en uit te dragen. Hierdoor ben ik er meer en meer in gaan geloven dat de droom ook werkelijkheid kon worden. Door na de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs de inhoud van deze droom onder de loep te nemen was ik in staat om een duidelijk plan op te stellen en dit te bespreken met de directie van mijn school.

Nu is het wachten op groen licht om de pilot ook daadwerkelijk te gaan starten. Zoals gezegd had ik dit zonder de opleiding uiteindelijk misschien ook wel bereikt, maar door mijn theoretische ontwikkeling en bevoegdheid ben ik veel beter in staat om doelgericht naar dit einddoel toe te werken.

Resultaat voor de school

Na het afronden van de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs ben ik ervan overtuigd dat ik het gedrag en waarden binnen de gehele school positief kan veranderen door het aanbieden van schooljudo op professioneel niveau. Dit zal niet alleen mijn school maar wellicht de normen en waarden binnen het gehele school(cluster) ten goede kunnen komen.

Woorden als praktijkgericht, toepasbaar, kwalitatief en uitdagend typeren voor mij de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs van Avans+."