Lees hoe Dorry Weddepohl de opleiding Taalcoördinator heeft ervaren:

"In mijn dagelijkse praktijk op de basisschool merkte ik dat ik meer kennis nodig had om mijn taalonderwijs beter vorm te geven. Dit wilde ik breder trekken en het taalonderwijs op mijn hele school een impuls geven. De opleiding Taalcoördinator voldeed aan deze twee wensen.

Taallessen anders vormgeven

Tijdens de opleiding wordt theoretische achtergrond gegeven over alle taaldomeinen. Doordat ik hier nu meer van af weet, bekijk ik de taallessen op mijn school kritischer en geef ik ze anders vorm. Daarnaast bood de opleiding de mogelijkheid deelnemers te laten sparren over taal. Dat heeft me vele leuke, praktische en verrassende lesideeën gegeven. Ook heb ik tijdens de opleiding het taalbeleidsplan voor mijn school geschreven. Dit vormt nu de leidraad voor het taalonderwijs en zorgt ervoor dat er doelmatig wordt gewerkt.

Taal is een taak van het team geworden

Het taalonderwijs vormgeven wordt nu steeds meer een taak van het team, gestuurd door de taal coördinator, niet meer door het management. Doordat collega’s inspraak hebben in de ontwikkelingen, worden deze breder gedragen en toegepast.

Wat het me heeft geleerd?

Ik ben een betere (taal)leerkracht geworden. Daarnaast ben ik een kartrekker geworden op mijn school en vervul ik een middenmanagementfunctie. Hierbij weet ik mijn collega’s te motiveren en te inspireren.

Nog meer passie voor taal

Deze opleiding heeft mijn passie voor taal nog groter gemaakt. Komend studiejaar ga ik dan ook de cursus ‘Leesproblemen en dyslexie’ bij Avans+ volgen. In de toekomst wil ik me nog verder specialiseren door de master Taalwetenschappen te volgen. Vervolgens zou ik mijn werk in het basisonderwijs willen combineren met een functie buiten de klas.

Woorden als toepasbaar, verdiepend, inspirerend, praktijkgericht en leerzaam typeren voor mij de opleiding Taalcoördinator."