Skip to main content
Momenteel ondervinden wij een telefoonstoring op ons algemene telefoonnummer. Wil je toch graag contact? Bel ons dan via 076 - 525 88 03 of mail naar info@avansplus.nl.

Taalcoördinator

 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 17-11-2020 Amsterdam
  • 17-11-2020 Breda
  • 17-11-2020 Deventer
  • 17-11-2020 Drachten
  • 17-11-2020 Nijmegen
  • 17-11-2020 Rotterdam
  • 17-11-2020 Weert
  • 09-02-2021 Breda
  • 09-02-2021 Amsterdam
  • 09-02-2021 Deventer
  • 09-02-2021 Drachten
  • 09-02-2021 Nijmegen
  • 09-02-2021 Rotterdam
  • 09-02-2021 Weert
Inschrijven
opleiding taalcoordinator
Iets voor jou?

 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.
 • Je wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs.
 • Je hebt affiniteit met taalonderwijs en interesse in een coördinerende functie.

De opleiding tot taalcoördinator richt zich op de vakdidactiek taal in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar, de innovatiecoach, binnen de organisatie. Een taalcoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van het taalonderwijs doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus taalonderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Anderzijds is de taalcoördinator in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden. De opleiding bestaat uit 3 modules. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans+ je de bij jouw situatie best passende route adviseren.

 

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding taalcoördinator is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijk werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding taalcoördinator duurt een jaar (40 weken), heeft een studiebelasting van 300 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur op de dinsdagavond. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Taalcoördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900 , -
  • Arrangementskosten: € 150, - 

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelordiploma taalcoördinator.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om:

  • Op basis van visie, kennis en inzichten van de taaldomeinen (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid) taalonderwijs te ontwikkelen.
  • Binnen de didactiek taal diverse werkvormen te hanteren die leiden tot een krachtige leeromgeving.
  • In het handelen vanuit kennis over vakdidactiek taal leerlingen met verschillende niveaus te begeleiden en ondersteunen.
  • Je kritisch op te stellen ten opzichte van de effectiviteit en kwaliteit van het bestaande taalonderwijs en ontwikkelingen op taalgebied.
  • Proactief vorm te geven aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de verbetering van het didactisch handelen te realiseren.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de schoolorganisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de leerprestaties van de leerlingen.
  • Collega’s de begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding Taalcoördinator kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching . Dit zijn verdiepende modules op modules uit de opleiding taalcoördinator. Na afronding ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching. Na afronding ontvang je een certificaat.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  Blog
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelating assessment.

  Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor.

  De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  De overstijgende factor is Self-awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt.

  Met dit assessment krijg je een totaaloverzicht van de Learning Agility scores. Naar aanleiding van de uitkomsten van het assessment worden persoonlijke leerdoelen voor het ontwikkeltraject geformuleerd.

  Module Verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Welke doelen staan centraal?

  •  Realiseert op het niveau van de schoolorganisatie overzicht op onderwijskundige keuzes die gemaakt worden.
  • Verbindt aan de eigen organisatie passende onderwijsvisie een onderwijsinhoudelijke of onderwijsgerelateerd thema.
  • Onderzoekt de partijen, structuren en werkwijzen die mede van invloed zijn op het verbeteren van de onderwijskwaliteit van de school.
  • Ontwikkelt een concreet verbeterplan voor (een deel van ) de schoolorganisatie met gebruikmaking van veranderkundige modellen.
  • Begeleidt een verandertraject gebruik makend van bekende veranderingstheorieën en werkwijzen

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s. Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Welke doelen staan centraal?

  • Voert regie over professionele begeleidingsgesprekken middels fundamentele communicatievaardigheden.
  • Begeleidt collega's in hun uitvoerende onderwijstaken op basis van kennis, inzicht en vaardigheid.
  • In staat de veranderingsbereidheid te vergroten middels interventies.
  • Ondersteunt collega's bij hun professionele vakdidactische ontwikkeling.

  Persoonlijk leiderschap

  Tijdens de modules Verandermanagement en Coachen en begeleiden wordt de verbinding gerealiseerd met Persoonlijk leiderschap.

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie je bent als persoon. Wie ben je? Wat drijft je? Wat wil en kan je? Dit wordt vertaald naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van jouw eigen talenten en kwaliteiten ben je in staat jouw doelen te realiseren. Tevens ben je je bewust van jouw valkuilen. Hoe meer inzicht in jezelf als persoon, hoe beter je jouw organisatie en team verder kan helpen.

  Welke doelen staan centraal?

  • Organiseert feedback en reflecteert voortdurend kritisch op het eigen handelen (kernwaarden, drijfveren en opvattingen, wie ben ik?)
  • Geeft proactief vorm aan de eigen ontwikkeling om voortdurend een optimale bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te realiseren.
  • Baseert keuzes in het handelen op de persoonlijke visie (wat wil ik, visie en ambities) en zet deze af tegen de schoolvisie

  Module taaldidactiek (20 weken)

  Gedurende de module taaldidactiek draait het om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid te versterken. n de module taaldidactiek komen diverse thema’s aan bod waarbij de koppeling tussen theorie en eigen praktijk centraal staat:

  • Visie op taalonderwijs
  • Werken vanuit leerlijnen
  • Referentieniveaus
  • Kerndoelen
  • Analyse van leerlinggegevens
  • De leeromgeving
  • Het voeren van taalontwikkelgesprekken
  • Mondelinge taalvaardigheid

  Programma Taalcoördinator
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Een opleiding die prima te doen is binnen het jaar als je goed door werkt. Het is fijn dat er bij de opdrachten kort & bondigheid wordt verwacht, en dat het niet is: 'hoe langer, hoe beter'.

   Deelnemer Avans+
   Groepsleerkracht
  • De opleiding bood de mogelijkheid deelnemers te laten sparren over taal. Dat heeft me vele leuke, praktische en verrassende lesideeën gegeven.

   Dorry Weddepohl
   Leerkracht basisonderwijs
  • Veel werk in een korte tijd met als uiteindelijk resultaat, het diploma taalcoördinator.

   Jeanette Koenders
   Groepsleerkracht
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven