Lees hoe Sanne Bruins de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs heeft ervaren:

"De school waar ik werk, is een sportieve school. Er wordt veel waarde gehecht aan het geven van goed bewegingsonderwijs. De school stimuleert leerkrachten de opleiding te volgen en zorgt ook voor mogelijkheden om stages uit te kunnen voeren.

Ik weet waar ik mee bezig ben

Dankzij de opleiding heb ik meer geleerd over de verschillende leerlijnen binnen bewegingsonderwijs. Ik weet nu hoe ik deze aan kan bieden en op verschillende niveaus. Ik ben nu bevoegd om les te geven aan de groepen 3 t/m 8 en kan dit op een verantwoorde manier doen: ik weet waar ik mee bezig ben.

Oefeningen zelf ervaren

Tijdens de bijeenkomsten heb ik veel geleerd over de theorie rondom bewegingsonderwijs en deze vervolgens toegepast in de praktijk. Ook heb ik mijn eigen vaardigheid kunnen ontwikkelen en zelf moeten ervaren hoe het is om sommige oefeningen uit te oefenen. Omdat je het zelf ervaart, weet je wat kinderen kunnen voelen en waar ze tegenaan kunnen lopen. Hierdoor kun je in de lessen beter anticiperen. Met de opleiding leer je vooruit te denken, een plan in je achterhoofd te hebben voor als iets niet lukt en hoe je leerhulp aan kan bieden.

Meer beweging op onze school

In het derde blok van de opleiding heb ik samen met een collega onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om meer te bewegen in de klas. Dit onderzoek hebben wij succesvol afgerond en de school is erg enthousiast geworden. Daarom is er een implementatieplan voor de school geschreven: vanaf dit schooljaar wordt er meer bewogen in de klassen! Dit wordt gecombineerd met verschillende vakken. Er wordt stof herhaald terwijl de kinderen bewegen. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten, op cognitief en beweeggebied.

Ook collega’s zijn enthousiast

Het is fijn te merken dat mijn collega’s ook enthousiast zijn geworden van wat ik heb geleerd in de opleiding. De opleiding heeft niet alleen een toegevoegde waarde voor mij, maar ook voor mijn collega’s. Hierdoor plukken niet alleen míjn leerlingen er de vruchten van, maar álle leerlingen van de school.

Woorden als inspirerend, gegeven door docent met praktijkervaring, persoonlijk, stimulerend, praktijkgericht, nuttig, energiek en natuurlijk sportief typeren voor mij de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs."