Skip to main content

Leidinggevende integraal kindcentrum

4.42857
7 reviews
 • niveau Postbachelor
 • duur 6 maanden
 • studiebelasting 240 SBU
 • studiekosten 4.750,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 04-10-2024 Amsterdam
  • 04-10-2024 Breda
  • 04-10-2024 Nijmegen
  • 04-10-2024 Rotterdam
  • 04-10-2024 Utrecht
  • 04-10-2024 Weert
Download brochure
Download brochure
Leidinggevende integraal kindcentrum
Iets voor jou?
 • Je bent een ervaren leidinggevende in de opvang of het onderwijs, je bent in het bezit van minimaal een mbo-niveau 4 diploma en je hebt hbo-werk- en denkniveau.*
 • Je bent voornemens om een IKC te ontwikkelen of te verbeteren en je wilt deze verandering planmatig aanpakken door een flinke kennisbasis op te doen en van en met elkaar te leren in de opleiding en in je eigen praktijk.
 • Je wilt integraal aan de slag met IKC-ontwikkeling en bent op zoek naar een opleiding waarin alle aspecten, zowel pedagogisch, didactisch, bedrijfsmatig, juridisch, als ook aspecten vanuit leiderschap en cultuur bij elkaar komen. 

*Om hbo-werk- en denkniveau aan te tonen is een test noodzakelijk wanneer je niet in het bezit bent van een bachelordiploma. Deze test kun je regelen via Avans+.

Opleiding Leidinggevende integraal kindcentrum

Opvang en onderwijs bevinden zich meer en meer in een netwerk. Intensief samenwerken kan leiden tot integratie van organisaties. Steeds vaker is te zien dat onderwijs en opvang geïntegreerd zijn binnen een integraal kindcentrum (IKC). Dit levert nieuwe uitdagingen maar vooral ook kansen op. 

Wat leer je tijdens de Leidinggevende IKC opleiding?

Zo’n kans is bijvoorbeeld het creëren van een kansrijke leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen van 0 tot 13 jaar, met een doorlopende pedagogische en didactische leerlijn waarin het kind centraal staat. Uitdagingen daarbij zijn de verschillen in wet- en regelgeving, bedrijfsvoering, bekostiging en kwaliteitsborging. En ook verschillen in de “zachte” kant, zoals visie en cultuur, spelen een rol in de samenwerking en teamvorming. Dat maakt dat IKC-ontwikkeling vraagt om integraal leiderschap, ondernemerschap en krachtig verandermanagement. 

Voor wie is de opleiding Leidinggevende integraal kindcentrum?

Ben jij een leidinggevende professional in opvang of onderwijs en wil jij integraal aan de slag met het verkennen, ontwikkelen en/of verbeteren van jouw IKC (in wording)? Dan is deze opleiding leidinggevende IKC iets voor jou!

Deze opleiding is bij het Schoolleidersregister PO geaccrediteerd met 100 punten herregistratiewaarde. Na afronding kun je jezelf in één keer volledig herregistreren.

SRPO herregistratie

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor professionals uit het onderwijs en de opvang, die leidinggevende zijn of willen worden van een IKC. Hierdoor komen pedagogische en didactische expertise uit beide werelden samen in deze opleiding. Door dit te verbinden met de organisatorische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het IKC is er volop sprake van kennisuitwisseling en leren van elkaar.

  Een persoonlijk intakegesprek waarin je jouw leervragen deelt met de docent en jouw casus inbrengt, maakt onderdeel uit van de opleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten. Je sluit de opleiding af met een uitgewerkt ontwikkelplan voor jouw IKC, een persoonlijke reflectie op jouw leiderschap en een presentatie van het ontwikkelplan aan je mededeelnemers en opleidingsdocenten.

  Wij kiezen ervoor om te werken met deskundigen uit de praktijk. Goed opgeleide mensen die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De docenten die invulling geven aan deze opleiding zijn landelijk betrokken bij de IKC ontwikkeling of als leidinggevende zelf werkzaam binnen een IKC.

  Tijdens de opleiding werk je vanuit de eigen beroepspraktijk aan het vergroten van vaardigheden en inzichten die je in staat stellen je leidinggevende rol binnen het kindcentrum op een adequate wijze uit te voeren. We reiken je actuele kennis en ervaringen aan op het gebied van de IKC-ontwikkeling. Je wordt gevraagd deze kennis en ervaringen toe te passen op jouw eigen beroepspraktijk. Je werkt in groepen om individuele leervragen, leerdoelen en casuïstiek te bespreken.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten op vrijdag van 9.30 - 16.30 uur.

  De totale studietijd bedraagt 240 uur waarvan 60 uur contacttijd. De overige 180 uur wordt besteed aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het ontwikkelplan voor je eigen IKC.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Leidinggevende integraal kindcentrum zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 4.750,-
  • Arrangementskosten € 495,-
  • Boeken: circa € 100,-. Deze schaf je zelf aan.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelor diploma Leidinggevende Integraal Kindcentrum. 

  Geregistreerde schoolleiders kunnen zich met dit diploma herregistreren in het Schoolleidersregister. Met deze opleiding behaal je 100 punten herregistratiewaarde. Dit betekent dat je meteen voor 5 jaar voldoende herregistratiepunten hebt behaald.

  Leidinggevenden vanuit de opvang die zich op een later moment verder willen ontwikkelen en ook de verantwoordelijkheid krijgen over het onderwijsdeel binnen het IKC, kunnen na de 10-weekse oriëntatiemodule zij-instroom schoolleider direct instromen in de opleiding Schoolleider vakbekwaam.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

  • De visie van het IKC weer te geven en te verdedigen.
  • Aanspreekpunt te zijn voor de gemeenschap.
  • De ontwikkeling van een IKC te beargumenteren en te laten zien aan verschillende partijen.
  • Verschillen en overeenkomsten aan te geven van de wettelijke kaders WPO en WKO die betrekking hebben op het IKC.
  • Jouw IKC concreet vorm te geven met behulp van jouw plan van aanpak met deelprocessen.
  • Een verantwoorde bedrijfsvoering te voeren (juridisch, HR beleid, huisvesting en financieel) voor jouw IKC.
  • Problemen op te lossen in de organisatie en bedrijfsvoering, die voortkomen uit de tegenstelling tussen publieke en private kaders (onderwijs en opvang).
  • De eigen rol en het eigen leiderschap te beoordelen binnen het ontwikkelproces.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  In de opleiding Leidinggevende integraal kindcentrum komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Bijeenkomst 1: Het IKC
  • Bijeenkomst 2: Leiderschap en team
  • Bijeenkomst 3: Visie en omgeving
  • Bijeenkomst 4: Bedrijfsvoering
  • Bijeenkomst 5: Inclusief kindcentrum, cultuur- en teamontwikkeling
  • Bijeenkomst 6: Het proces van verandering
  • Bijeenkomst 7: De doorgaande lijnen in de organisatie
  • Bijeenkomst 8: Presenteer jouw ontwikkelplan

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Magistrum Leidinggevende Integraal Kindcentrum
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4.42857
  7 reviews
  Download brochure Inscrijven