Skip to main content

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Vakbekwaamheid-Bewegingsonderwijs
iets voor u?

 • U bent in het bezit van een Pabo diploma.
 • U wilt uw (brede) bevoegdheid halen om veilig, betekenisvol en belevingsvol bewegingsonderwijs aan alle groepen binnen het basisonderwijs te kunnen geven.
 • U wilt als vakspecialist een bijdrage leveren aan de actieve en gezonde levensstijl van kinderen.

In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1,5 jaar
 • studiebelasting 600 SBU
 • studiekosten 3.150,-
 • startdata
  • 16-09-2019 Rotterdam
  • 16-09-2019 Kortgene
  • 17-09-2019 Bergen op Zoom
  • 17-09-2019 Middelburg (betreft alleen blok 3)
  • 17-09-2019 Breda
  • 18-09-2019 Roosendaal
  • 18-09-2019 Vlijmen
  • 18-09-2019 Eindhoven
  • 25-09-2019 Goes
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven

Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs

Afgestudeerden van de pabo zijn sinds 2001 niet langer bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. De opleiding Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs leidt tot een brede bevoegdheid waardoor u bevoegd bent om gymles te geven aan alle groepen in het basisonderwijs.

Tijdelijke bevoegdheid

Vanaf de eerste bijeenkomst van de opleiding heeft u ontheffing om voor een aaneengesloten periode van 2 jaar zelfstandig basislessen bewegingsonderwijs te verzorgen in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool.

Instroommogelijkheden

Leerkrachten die al één of meer blokken binnen hun pabo opleiding hebben afgerond, kunnen instromen in blok 2 of 3 om zo hun volledige bevoegdheid te behalen. Voor instroommogelijkheden graag vooraf contact opnemen om de instroommogelijkheden te bespreken.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bestemd voor leerkrachten in het primair onderwijs zonder (brede) bevoegdheid tot het geven van het vak bewegingsonderwijs aan de groep 3 t/m 8. Als leerkracht maakt u deel uit van een onderwijsteam of bent u in het bezit van een stageplaats. Voorwaarde voor deelname is, behalve motivatie en het hebben van affiniteit met het vak bewegingsonderwijs, het hebben van een pabo diploma.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De postbacheloropleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs leidt u op tot vakspecialist. Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ zelf ook vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn op een basisschool. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams

  Naast de informatie en begeleiding die u ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de opleiding. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal. Deze leerteams voorzien elkaar van feedback en presenteren regelmatig hun bevindingen binnen de opleidingsbijeenkomsten.

  Casuïstiek vanuit uw eigen praktijk

  U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor uw organisatie en vakgebied.

  Werkplekleren (stage)

  Elk blok bevat een stagecomponent. Deze stage kan plaatsvinden op uw eigen school (bij voorkeur bij een vakleerkracht bewegingsonderwijs). U dient er rekening mee te houden dat u aan verschillende groepen lessen moet geven. We raden u aan dit voorafgaand aan de opleiding met de schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven aan groepen van collega's vraagt om heldere afspraken.

  Videobeelden

  Vanuit de opleiding moet er binnen de stage regelmatig worden gefilmd. Deze filmbeelden worden alleen gebruikt voor opleidingsdoeleinden, waarbij het publiek dat de opname te zien krijgt beperkt is tot de opleidingsdocent en de medecursisten van de studiegroep.

  Social learning

  Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw leren en dat u wilt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

  EHBO

  Sinds 2017 is in blok 2 van de leergang het onderdeel EHBO opgenomen. Het EHBO gedeelte bestaat uit een deel E-learning (theorie) en een deel praktijk. Het EHBO gedeelte in de leergang wordt verzorgd door een externe samenwerkingspartner. Indien het EHBO deel met succes wordt afgerond ontvangt u een officieel erkend EHBO-diploma. De kosten voor het EHBO deel vallen buiten de opleidingskosten en bedragen € 137,50 per persoon. Deze kosten zijn in de meeste gevallen (deels of volledig) te declareren bij uw eigen zorgverzekeraar. Indien u in het bezit bent van een geldig EHBO diploma kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

  Eigen vaardigheid

  U leert de bewegingsactiviteiten op verschillende niveaus uit te voeren en te demonstreren. Het is voor het leerproces van uw leerlingen belangrijk dat u tijdens de bewegingslessen eigen voorbeelden kunt geven. We besteden daarom ruimschoots aandacht aan uw eigen vaardigheid. Een beperkte bewegingsvaardigheid betekent echter niet per definitie dat u ongeschikt bent voor het geven van basislessen bewegingsonderwijs.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De postbachelor opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs duurt nominaal 1,5 jaar, exclusief vrijstellingen. De totale studiebelasting bedraagt 600 uur en is als volgt opgebouwd;

  • Contacturen: 160 uur
  • Zelfstudie: 100 uur
  • Werkplekleren: 260 uur
  • Adviesnota als profileringsopdracht: 80 uur

  Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van opdrachten en het geven van lessen bewegingsonderwijs binnen de eigen beroepspraktijk. Het werkplekleren en de adviesnota dragen direct bij tot ontwikkeling van de eigen organisatie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 3.150,-.
  • Arrangementskosten: € 105,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding per blok (3 termijnen) van € 1.070,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  De kosten voor literatuur en het EHBO gedeelte in blok 2 zijn niet opgenomen in de opleidingskosten.

  Wanneer u één of meer vrijstellingen heeft, worden de kosten verminderd met € 1.050,- per blok.

  Diploma

  Diploma

  De opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs is gecertificeerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Voor elk succesvol afgerond blok ontvangt u een deelcertificaat. Na het succesvol afronden van de volledige opleiding, ontvangt u een officieel erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO). Bovendien wordt u (automatisch) opgenomen in het Abituriëntenregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Wanneer u de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs succesvol heeft afgerond, bent u vakspecialist bewegingsonderwijs en bevoegd om het vak binnen alle groepen van de basisschool als vakleerkracht te verzorgen.

  Als specialist verzorgt u, vanuit een onderbouwde visie op bewegen, een beargumenteerd onderwijsaanbod. U kent de leerlijnen en bent in staat om (in overleg met directie) beleid te ontwikkelen en uw collega’s vanuit een lerend netwerk te ondersteunen en begeleiden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Aanbieden van bewegingsactiviteiten

  De volgende vijf onderwerpen staan centraal:

  1. Inrichten, instrueren en organiseren van bewegingsactiviteiten die lopen.
  2. Inrichten, instrueren en organiseren van lessen bewegingsonderwijs die lopen en lukken.
  3. Volgordes binnen de twaalf leerlijnen.
  4. Differentiatie binnen het vak Bewegingsonderwijs.
  5. Werkplekleren (stage).

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 1
  Begeleiding en leerhulp

  De volgende vijf onderwerpen staan centraal:

  1. Reguleren van bewegingssituaties.
  2. Observeren van bewegingsgedrag.
  3. Leerdoelen en leerhulp binnen bewegingssituaties.
  4. Ongevallen en veiligheid (EHBO).
  5. Werkplekleren (stage).

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 2
  Maatwerk en visie

  De volgende vijf onderwerpen staan centraal:

  1. (vak)Onderwijsconcepten en visie.
  2. Planning (deelschoolwerkplan en lessenreeks).
  3. Ontwerpen van bewegingssituaties.
  4. Zorgverbredend handelen.
  5. Werkplekleren (stage).

  Programma Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs blok 3
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Instroommogelijkheden

  Heeft u binnen uw pabo-opleiding 1 of meer blokken bewegingsonderwijs afgerond?
  Dan kunt u instromen in blok 2 of 3 om uw volledige bevoegdheid te halen. Informeer naar de mogelijkheden!

  Neem contact met ons op
  • Met de opleiding leer je vooruit te denken, een plan in je achterhoofd te hebben voor als iets niet lukt en hoe je leerhulp aan kan bieden.

   vakbekwaamheid-bewegingsonderwijs-sanne-bruins
   Sanne Bruins
   Leerkracht primair onderwijs
  • Tijdens de opleiding heb ik geleerd hoe een gymles gegeven kan worden aan de hand van 3 vakken. Deze manier van werken pas ik nu toe in de praktijk.

   vakbekwaamheid-bewegingsonderwijs-isabel-clarijs
   Isabel Clarijs
   Groepsleerkracht
  • Dankzij de opleiding kan ik een uitdagende les bewegingsonderwijs aanbieden, waarin ik rekening houd met de verschillende niveaus van leerlingen.

   vakbekwaamheid-bewegingsonderwijs-margot-van-t-westeinde
   Margot van 't Westeinde
   Leerkracht basisschool
  Lees alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven