Skip to main content

Bezoek onze open dag op zaterdag 7 oktober in Breda. Klik hier voor meer informatie.

Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten

Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten
Iets voor jou?
 • Je bent fiscaal adviseur of accountant.
 • Je wilt op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op fiscaal gebied.
 • Je wilt de belangrijkste wetswijzigingen en arresten weten.

De Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten behandelt nieuwe wetswijzigingen, beleidsbesluiten en arresten op fiscaal gebied. De bijeenkomst is opgezet door het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC). Je krijgt een uitvoerige update zodat je voor het komende jaar goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen.

Syllabus na deelname aan de studiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ga je op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Je krijgt een uitgebreide syllabus met de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid. Deze syllabus kun je gedurende het jaar als naslagwerk gebruiken.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken en notaris- en advocatenkantoren. De bijeenkomsten wordt gegeven op hbo-niveau.

  Werkvorm

  Werkvorm

  In de cursus willen we je inzicht verschaffen in de geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak. De informatie krijg je in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de studiebijeenkomst zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld. Na afloop krijg je een uitgebreide uitwerking van de casus uitgereikt. Met deze cursus fris je jouw kennis op en ben je weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 1 bijeenkomst in Breda van 18.30 - 21.45 uur.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de training Fiscale actualiteiten zijn als volgt:

  • Trainingskosten: € 240,-.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering
  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

  Diploma

  Diploma

  Voor RB worden punten/uren aangevraagd respectievelijk 2,5 fiscaal.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten ben je weer goed geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Je kunt de syllabus gedurende het hele jaar als naslagwerk gebruiken.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Cursus fiscale actualiteiten 2023 (nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten)

  Onder andere alles over het rechtsherstel en de toekomstplannen voor box 3

  Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden? In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Staatssecretaris van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen. 

  Dit jaar zijn er naast de normale plannen op Prinsjesdag een aantal zeer belangrijke wetsvoorstellen ingediend die iedere fiscaal adviseur zich eigen moet maken.

  Het meest ingrijpend zijn de plannen voor box 3. Daarbij dienen de volgende onderdelen te worden onderscheiden:

  Jaren 2017-2022

  • Het rechtsherstel voor de bezwaarmakers na het kerstarrest van de Hoge Raad. Wordt er voldoende gecompenseerd en welke bezwaar mogelijkheden zijn er;
  • Komt er ook rechtsherstel voor de niet bezwaarmakers via de massaal bezwaarprocedure met betrekking tot de verzoeken ambtshalve vermindering;
  • Rechtsherstel per fiscaal partner?
  • Voldoet het rechtsherstel aan de uitgangspunten van het kerstarrest?

  Jaren 2023-2025

  • De overgangswetgeving en de verschillen van deze wetgeving met de methode van het rechtsherstel

  Jaren vanaf 2026

  • De plannen voor de heffing op basis van werkelijk rendement;
  • Hoe zit het met vermogenswinsten en vermogensaanwas.

  Een ander ingrijpend wetsvoorstel wat naar alle waarschijnlijkheid in zal gaan in 2023 is de Wet excessief lenen van de eigen BV. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Hoeveel mag je zelf en/of je kinderen nog lenen van de eigen BV?
  • Hoe werkt de regeling in grensoverschrijdende situaties?

  Met ingang van 2023 e.v. staat ons ook op basis van het Belastingplan 2023 en aanverwante wetsvoorstellen weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op Prinsjesdag en ook al eerder dit jaar is veel daarvan. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

  Inkomstenbelasting

  • Verhoging budgetten EIA/MIA;
  • Verdere beperking aftrektarief en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek;
  • Het afbouwen van de fiscale oudedagsreserve;
  • Het afschaffen van de middelingsregeling;
  • De invoering van twee tariefschijven in box 2 voor de DGA (24,5% en 31%);
  • Einde van de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon (dus niet meer 70% van wat gebruikelijk is, maar 100%);
  • Einde van verhuurd vastgoed in de bedrijfsopvolgingsregelingen?
  • Afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting, met ruime overgangsregeling voor kinderen geboren voor 2025;
  • Aftopping periodieke giften;
  • Versobering leegwaarderatio verhuurde woningen in box 3;
  • 96% rechtstreekse betaling kinderopvang i.p.v. kinderopvangtoeslag;

  Loonbelasting

  • Vrijgestelde kilometervergoeding in stapjes omhoog;
  • Verruiming werkkostenregeling;
  • 30% regeling en declaratie van kosten mag niet samen;

  Vennootschapsbelasting

  • Kleiner tariefafstapje en hoger tarief;
  • Vanaf 2024 geen vastgoed meer in Fiscale beleggingsinstelling;

  Omzetbelasting

  • Einde laag tarief voor energie;
  • Nultarief op zonnepanelen;
  • Lachgas gedeeltelijk onder hoge tarief.

  Erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting

  • Verhuurd vastgoed aanmerken als belegging?
  • Verlaging jubelton;
  • Versoberen leegwaarderatio verhuurde woningen;
  • Tarief overdrachtsbelasting niet woningen verder omhoog.

  Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2022 en begin 2023 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

  Inkomstenbelasting

  • Procedures over box 3;
  • Wat doet het EHRM met box 3?
  • Hoge Raad oordeelt dat rechtsherstel niet bezwaarmakers niet verplicht is;
  • Eigen woning in een APV;
  • Eigen woning. Grotendeelseis;
  • Arresten over de Fraude Signalerings Voorziening;
  • Ruimere toepassing IACK;
  • No risk regeling premie Werkhervattingskas;
  • Aftrek partnervergoeding niet discriminatoir;
  • Privé gebruik auto bij terbeschikkingstelling aan twee partners;
  • Kortstondige vof met eigen BV om afwaarderingsverlies te halen;
  • Afschrijving op erfpachtrecht;
  • Buitensporige last gevallen.

  Vennootschapsbelasting

  • Renteaftrekbeperkingen art. 10a Vpb, wanneer werkt het wel/niet
  • Liquidatieverlies na aanvang belastingplicht;
  • Afschrijving bij sloop/herbouw;
  • In samenhang waarderen lening en interest rate swap;
  • Eisen herinvesteringsvoornemen;

  Erf- en schenkbelasting

  • Later vaststellen vaderschap;
  • BOR bij Vastgoed vennootschap;

  Loonbelasting

  • Wanneer is vergoeding letselschade belast?

  Omzetbelasting

  • Wanneer is sprake van in wezen nieuwbouw;
  • Herzieningsregeling bij te laat verzoek;
  • Toepassing verdedigingsbeginsel;
  • Prive gebruik vakantiewoning;

  Overdrachtsbelasting

  • Vraag en antwoordbesluit startersvrijstelling;

  Formeel

  • Strenger boetebewijs;
  • Medepleegboeten voor de adviseur;
  • Geen aanmaning-geen boete;
  • EHRM-arrest over gebruik afgedwongen informatie (dwangsom) voor boetebewijs.

  Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

  Opleiding - Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De opleiding geeft een theoretische basis, waaraan ik in de praktijk veel heb. Je krijgt een duidelijk overzicht van de materie wat je goed kunt toepassen in adviezen die je geeft.

   Doris Steffan
   Fiscaal Adviseur
  • De opleiding fiscaal adviseur is goed afgestemd op de praktijk en alle facetten komen aan bod. Mijn ervaring is dat ik mijn klanten nu nog beter van dienst kan zijn.

   Kees van Dalen
   Fiscaal Adviseur
  • Alles was duidelijk en goed geregeld.

   Isabelle van Beek
   Assistent Accountant
  Download brochure Inscrijven