Skip to main content

Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten

4
1 review
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 dagdeel
 • studiebelasting 1 dagdeel
 • studiekosten 250,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten
Iets voor jou?
 • Je bent fiscaal adviseur of accountant.
 • Je wilt op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op fiscaal gebied.
 • Je wilt de belangrijkste wetswijzigingen en arresten weten.

De Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten behandelt nieuwe wetswijzigingen, beleidsbesluiten en arresten op fiscaal gebied. De bijeenkomst is opgezet door het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC). Je krijgt een uitvoerige update zodat je voor het komende jaar goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen.

Syllabus na deelname aan de studiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ga je op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Je krijgt een uitgebreide syllabus met de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid. Deze syllabus kun je gedurende het jaar als naslagwerk gebruiken.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken en notaris- en advocatenkantoren. De bijeenkomsten wordt gegeven op hbo-niveau.

  Werkvorm

  Werkvorm

  In de cursus willen we je inzicht verschaffen in de geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak. De informatie krijg je in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de studiebijeenkomst zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld. Na afloop krijg je een uitgebreide uitwerking van de casus uitgereikt. Met deze cursus fris je jouw kennis op en ben je weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding bestaat uit 1 bijeenkomst in Breda van 18.30 - 21.45 uur.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de training Fiscale actualiteiten zijn als volgt:

  • Trainingskosten: € 250,-.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering
  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Voor RB worden punten/uren aangevraagd respectievelijk 2,5 fiscaal.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten ben je weer goed geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Je kunt de syllabus gedurende het hele jaar als naslagwerk gebruiken.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Cursus fiscale actualiteiten 2024 (nieuwe wetgeving, jurisprudentie en beleidsbesluiten)

  Onder andere alles over de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Aan de situatie rond box 3 wordt ook aandacht besteed. Hierover wordt echter binnenkort door ons ook een apart webinar georganiseerd.

  Heeft u ook geen tijd om alle wetswijzigingen en plannen daartoe, nieuwe beleidsbesluiten en arresten bij te houden? In deze cursus wordt u weer bijgepraat over de belangrijkste veranderingen op fiscaal terrein en de in het afgelopen jaar gewezen jurisprudentie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan nieuw uitvoeringsbeleid van de Staatssecretaris van Financiën. We geven u hierbij reeds nu een indruk van de onderwerpen die aan de orde kunnen komen bij de studiebijeenkomsten in januari en februari 2024. 

  Dit jaar zijn er ondanks een demissionaire status van het kabinet op Prinsjesdag maar liefst 15 fiscale wetsvoorstellen naar de Tweede kamer gestuurd. Daarbij zitten een aantal zeer belangrijke wetsvoorstellen die iedere fiscaal adviseur zich eigen moet maken.

  Highlights

  • Ontwikkelingen rond box 3 (versoepelingen, houdbaarheid, toekomstplannen), waarvan de hoofdlijnen in deze studiebijeenkomst aan bod komen (voor een diepgaande behandeling van alles rond box 3 kunt zich ook opgeven voor het over dit onderwerp georganiseerde webinar).
  • Versobering bedrijfsopvolgingsregelingen (verhuurd vastgoed, omvang vrijstelling).
  • De door de Tweede Kamer aangenomen amendementen.
    

  Met ingang van 2024 e.v. staat ons ook op basis van het Belastingplan 2024 en aanverwante wetsvoorstellen weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

  Inkomstenbelasting

  • Versoepelingen box 3 (aandeel VVE, geld bij de notaris, onderlinge vorderingen/schulden) en tariefsverhoging box 3;
  • Reparatie toerekeningslek partners box 3;
  • Aanpassing eigenwoningregeling bij gezamenlijke aankoop;
  • Aanpassing IACK co-ouders nav arrest HR;
  • Beperking afschrijving gebouwen;
  • Verlaging MKB-vrijstelling;
  • Verruiming HIR bij overheidsingrijpen;
  • Wetgeving rond transparante lichamen (vof, maatschap, cv);

  • Afschaffen betalingskorting voorlopige aanslag;
  • Reparatie lucratief belangregeling;
  • AB gevolgen aftrekbare giften vanuit de eigen BV;
  • Aanpassingen excessief lenen regeling;
  • Verhuurd vastgoed niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling;
  • Afschaffen doelmatigheidsmarge 5% beleggingsvermogen bedrijfsopvolging;
  • Beperking keuzevermogen bij bedrijfsopvolging;
  • Afschaffen werknemerseis en invoeren minimum leeftijd bij bedrijfsopvolging.

  Loonbelasting

  • Verruiming openbaar vervoer regelingen
  • Vrije ruimte werkkostenregeling

  Vennootschapsbelasting

  • Belastingplicht open CV
  • Definitie fonds voor gemene rekening
  • Aanpassingen vbi-regime
  • Aanpassing fiscale beleggingsinstelling m.b.t. NL vastgoed

  Omzetbelasting

  • Samenloopvrijstelling bij aandelentransacties
  • Tariefsaanpassing agrarische goederen en diensten

  Erf- en schenkbelasting en overdrachtsbelasting

  • Verhuurd vastgoed niet meer onder de bedrijfsopvolgingsregeling;
  • Afschaffen doelmatigheidsmarge 5% beleggingsvermogen bedrijfsopvolging;
  • Beperking keuzevermogen bij bedrijfsopvolging;
  • Invoeren minimum leeftijd bij bedrijfsopvolging;
  • Versoepelen bezitseis en voortzettingseis;
  • Aanpak constructies bedrijfsopvolging;
  • Aanpassing hoogte vrijstelling bedrijfsopvolging.

  Formeel

  • Wijzigingen belasting- en invorderingsrente;
  • Hardheidsclausule in de invordering.

  Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2023 en begin 2024 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:

  Inkomstenbelasting

  • Procedures over box 3; 
  • Besluit giftenaftrek;
  • Etikettering auto bij > 500 km zakelijk gebruik;
  • Invloed boekwinsten/verliezen op hoogte privé gebruik auto;
  • Arbeidskorting over arbeidsongeschiktheidsuitkering/samenvoegbepaling in de LB;
  • Algemene heffingskorting in jaar van immigratie;
  • Wijzigen verdeling gemeenschappelijke inkomensbestanddelen bij navordering;
  • Besluit geruisloze terugkeer;
  • Besluit jaarwinst;
  • Besluit totaalwinst.
    

  Vennootschapsbelasting

  • Renteaftrekbeperkingen art. 10a Vpb, wanneer werkt het wel/niet (splitfunctie, EU-recht);
  • Valutaverlies op schuldig gebleven koopsom vliegtuig;
  • Waardering pensioen en lijfrenten in eigen beheer.

  Erf- en schenkbelasting

  • Etikettering vastgoed als ondernemingsvermogen in het kader van de bedrijfsopvolging;
  • Bezitseis, Bedrijfsopvolgingsregeling;
  • APV, toerekening vermogen aan (groot)ouders/(klein)kinderen;
  • Lijfrente en verdragstoepassing;
  • Onbeperkte navorderingstermijn en voortvarendheid.

  Loonbelasting

  • Deliveroo-arrest en de aangekondigde nieuwe wetgeving;
  • Besluit terugbetaling looninkomsten.

  Omzetbelasting

  • Geen verlaagd tarief niet geregistreerde medicijnen;
  • Belastingrente bij samenloop met BTW compensatiefonds;
  • Geen boete bij suppletie inzake balansschuld BTW

  Formeel

  • Zijn de NL regels m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid te streng?
  • Informatie opvragen over criminal tax-matters;
  • Rente over te laat verminderde kosten dwangbevel;
  • Regels bekendmaken aanslagen;
  • Boetebewijs;
  • Correctiegrens/correctiebeleid

  Met deze jaarlijkse cursus krijgt u een uitvoerige update zodat u voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijgt u als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die u gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.
   

  Opleiding - Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten
   

  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan

  4
  1 review
  Download brochure Inscrijven