Skip to main content

Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten

 • niveau Postbachelor
 • duur 1 dagdeel
 • studiebelasting 1 dagdeel
 • studiekosten 240,-
Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten
Iets voor jou?
 • Je bent fiscaal adviseur of accountant.
 • Je wilt op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op fiscaal gebied.
 • Je wilt de belangrijkste wetswijzigingen en arresten weten.

De Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten behandelt nieuwe wetswijzigingen, beleidsbesluiten en arresten op fiscaal gebied. De bijeenkomst is opgezet door het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum (FSDC). Je krijgt een uitvoerige update zodat je voor het komende jaar goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen.

 

 

 

 

Syllabus na deelname aan de studiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst ga je op een aantal belangrijke onderwerpen dieper in. Je krijgt een uitgebreide syllabus met de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid. Deze syllabus kun je gedurende het jaar als naslagwerk gebruiken.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De doelgroep waarvoor de studiebijeenkomsten gehouden worden, zijn personen die zich beroepshalve met belastingen en loonadministraties bezighouden, zoals belastingadviseurs, accountants, medewerkers van administratiekantoren, banken en notaris- en advocatenkantoren. De bijeenkomsten wordt gegeven op hbo-niveau.

  Werkvorm

  Werkvorm

  In de cursus willen we je inzicht verschaffen in de geldende regelgeving, het op dit punt geformuleerde beleid en ontwikkelingen in de rechtspraak. De informatie krijg je in de vorm van een uitgebreide syllabus. Tijdens de studiebijeenkomst zal op de belangrijkste aspecten dieper worden ingegaan en vaak zullen een aantal casus worden behandeld. Na afloop krijg je een uitgebreide uitwerking van de casus uitgereikt. Met deze cursus fris je jouw kennis op en ben je weer op de hoogte van alle belangrijke wijzigingen en ontwikkelingen.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten vindt plaats in de avonduren.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de training Fiscale actualiteiten zijn als volgt:

  • Trainingskosten: € 240,-.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Voor RB worden punten/uren aangevraagd respectievelijk 2,5 fiscaal.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten ben je weer goed geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op fiscaal gebied. Je kunt de syllabus gedurende het hele jaar als naslagwerk gebruiken.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Met ingang van 2022 e.v. staat ons weer het een en ander aan nieuwe fiscale wetgeving te wachten. Op Prinsjesdag en ook al eerder dit jaar is veel daarvan aangekondigd en verder zal het kabinet ook nog met nieuwe voorstellen komen. In de cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de volgende wetswijzigingen:

  •    De nieuwe regelgeving met betrekking tot de schulden van aandeelhouders aan hun eigen BV;
  •    Verdere beperking aftrektarief en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek;
  •    Aanpassingen in de eigenwoningregeling, m.n. eigenwoningverleden (eigenwoningreserve, aflossingsstand, bestaande lening bij echtscheiding en overlijden) partners;
  •    Berekeningswijze rendementspercentages Box 3;
  •    De diverse Covid-19 maatregelen;
  •    Vrijstellingen ivm corona in de MKB sfeer;
  •    Gerichte vrijstelling thuiswerken in de LB;
  •    Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling;
  •    Aanpassing regeling aandelenoptierechten in de LB;
  •    Verdere beperking lage bijtelling elektrische auto’s;
  •    Verhoging milieu-investeringsaftrek;
  •    Aanpassingen IACK;
  •    Vrijstelling overdrachtsbelasting bij terugkoop woning met verkoopregulerend beding;
  •    Aanpassing antimisbruikbepaling startersvrijstelling overdrachtsbelasting;
  •    Beperking verliesverrekening in de Vpb vanaf 2022;
  •    Beperking verrekening voorheffingen in de Vpb;
  •    Aanpassing voorwaarden juridische fusie/splitsing inde Vpb;
  •    Aanpassing earningstripping maatregel;
  •    Regeling tegemoetkoming schrijnende gevallen.
   

  Naast de nieuwe wetgeving zal weer uitgebreid aandacht worden besteed aan de in 2021 en begin 2022 gewezen jurisprudentie en nieuw ingevoerd uitvoeringsbeleid van de staatssecretaris. Een keuze uit de te behandelen onderwerpen is:
   
  Inkomstenbelasting
  •    Proefprocedures over houdbaarheid box 3;
  •    Wat doet het EHRM met box 3?
  •    Wanneer vormt box 3 heffing een buitensporige last?
  •    Box 3 discriminatoir?
  •    Splitsing massaal bezwaar Box 3 en individuele buitensporige last;
  •    Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige mag alleen eigen deel hypotheekrente in NL aftrekken;
  •    Beleid betaalpauze hypotheekrente;
  •    Geen giftenaftrek bij ‘gekochte’ kwitanties;
  •    Geen verrekening buitenlandse bronbelasting BV in de IB;
  •    Correctiegrenzen IB;
  •    Belastbaarheid overlijdensuitkering MH 17;
  •    Toerekenen discretionair APV vermogen na overlijden insteller;
  •    Waardedruk zelfbewoning bij inbreng in eigen BV;
  •    Schuldig gebleven lijfrentepremie (inzake oudedagsreserve) niet aftrekbaar;
  •    Schenkbelasting geen verkrijgingsprijs AB;
  •    Belgische pensioenregeling kwalificeert niet, geen omkeerregel;

  Vennootschapsbelasting
  •    Renteaftrekbeperkingen in de Vpb;
  •    Triple dip structuur in de Vpb houdt stand;

  Erf- en schenkbelasting
  •    Bedrijfsopvolgingsregeling bij vererven Vastgoed BV;
  •    Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting (Edelweiss);
  •    Beperkte gemeenschap (bankrekening 10 mio) geen schenking;

  Omzetbelasting
  •    Boete aan FE OB is mogelijk;
  •    Boete bij suppletie OB?
  •    Omvang vooraftrek bij exploitatie zonnepanelen op woning;
  •    Reikwijdte onderwijsvrijstelling OB;
  •    Parkeren bij attractiepark OB;

  Overdrachtsbelasting
  •    Vraag en antwoordbesluit startersvrijstelling;

  Formeel
  •    Belastingrente verminderd o.b.v. begunstigend beleid;
  •    Verschoningsrecht advocaat;
  •    Ambtshalve beoordeling tijdigheid bezwaar/beroep. De Hoge Raad gaat om;
  •    Omkering en schatting;
  •    Diverse beslissingen m.b.t. informatiebeschikkingen
  •    Overleggen (gehele) strafdossier?

  Met deze jaarlijkse cursus krijg je een uitvoerige update zodat je voor het komende jaar weer goed geïnformeerd bent over de belangrijkste ontwikkelingen. Tijdens de cursusavond zal op een aantal belangrijke onderwerpen dieper worden ingegaan. Van de belangrijkste wijzigingen, arresten en het nieuwe beleid krijg je als deelnemer aan deze cursus weer een uitgebreide syllabus, die je gedurende het jaar als naslagwerk kunt gebruiken.

  Opleiding - Studiebijeenkomst Fiscale actualiteiten
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De opleiding geeft een theoretische basis, waaraan ik in de praktijk veel heb. Je krijgt een duidelijk overzicht van de materie wat je goed kunt toepassen in adviezen die je geeft.

   Doris Steffan
   Fiscaal Adviseur
  • De opleiding fiscaal adviseur is goed afgestemd op de praktijk en alle facetten komen aan bod. Mijn ervaring is dat ik mijn klanten nu nog beter van dienst kan zijn.

   Kees van Dalen
   Fiscaal Adviseur
  • Alles was duidelijk en goed geregeld.

   Isabelle van Beek
   Assistent Accountant
  Download brochure Inscrijven