Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 27 februari 2024

Verdieping in het managen van projecten.

Ja, maar ik had wel meer dynamiek met de groep medestudenten verwacht. De 2 thuis/ online studiedagen waren teleurstellend.

Lees meer