Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 27 oktober 2023

We wilden op onze school meer inzicht krijgen in de rekenproblematieken die zich voordoen in de groepen. De opleiding Rekencoördinator po van Avans+ bood dit inzicht en hielp ons om op rekengebied een beter rekenbeleid te ontwikkelen.

Verfrissende, nieuwe inzichten
Tijdens de opleiding heb ik onder andere geleerd hoe de rekenontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Vooral de manier waarop deze kinderen leren is mij meer duidelijk geworden. Dat dit anders is dan bij oudere kinderen was al bekend, maar de manier waarop je het meest effectief rekenonderwijs voor kleuters aanbiedt, heeft bij mij gezorgd voor verfrissende en nieuwe inzichten.

Lees meer