Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Rekencoördinator

 • niveau Postbachelor
 • duur 40 weken
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 30-11-2021 Nijmegen
  • 30-11-2021 Deventer
  • 30-11-2021 Weert
  • 30-11-2021 Rotterdam
  • 30-11-2021 Drachten
  • 30-11-2021 Amsterdam
  • 30-11-2021 Breda
  • 15-02-2022 Drachten
  • 15-02-2022 Deventer
  • 15-02-2022 Amsterdam
  • 15-02-2022 Breda
  • 15-02-2022 Nijmegen
  • 15-02-2022 Rotterdam
  • 15-02-2022 Weert
Inschrijven
opleiding rekencoordinator
Iets voor jou?

 • Je werkt al enkele jaren als leraar in het (speciaal) basisonderwijs.
 • Je wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskunde onderwijs.
 • Je hebt affiniteit met reken-wiskunde onderwijs en interesse in een coördinerende functie.

De opleiding tot rekencoördinator richt zich op de vakdidactiek rekenen-wiskunde in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar, de innovatiecoach, binnen de organisatie. Een rekencoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus reken-wiskunde onderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Anderzijds is de rekencoördinator in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden.

De opleiding bestaat uit 3 modules. Afhankelijk van je persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans⁺ je de bij jouw situatie best passende route adviseren.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding rekencoördinator is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met reken-wiskunde onderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Avans+ werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor Avans+ vaak zelf ook werkzaam zijn binnen het onderwijs in diverse functies. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

  Leerteams
  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

  Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk
  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

  Action Learning
  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is die van ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Social learning
  Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in onze digitale leeromgeving Connect+ voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21ste eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding rekencoördinator duurt een jaar (40 weken), heeft een studiebelasting van 300 uur en omvat 14 contactbijeenkomsten van 3 uur op dinsdagavond. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Rekencoördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900,-.
  • Arrangementskosten: € 395,-. 

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. In de opleiding maken we alleen gebruik van aanbevolen literatuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvang je het postbachelordiploma rekencoördinator.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding ben je in staat om:

  • Op basis van visie, kennis en inzichten van de rekendomeinen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden rekenwiskundeonderwijs te ontwikkelen.
  • Binnen de didactiek van het rekenen diverse werkvormen te hanteren die leiden tot een krachtige leeromgeving. Vanuit kennis over vakdidactiek rekenen leerlingen met verschillende niveaus te begeleiden en ondersteunen.
  • Reken-wiskundeopgaven van de hele basisschool en de onderbouw van het VO procedureel op te lossen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de schoolorganisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de leerprestaties van de leerlingen.
  • Collega’s de begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zet je fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding Rekencoördinator kun je je leerroute zelf verder vormgeven op basis van wensen en ambities:

  • Je kunt jezelf verder ontwikkelen als Teacher Leader in de modules Transformatiemanagement en Teamcoaching. Dit zijn verdiepende modules op modules uit de opleiding rekencoördinator. Na afronding ontvang je het post-bachelor diploma Teacher Leader.
  • Tevens is het mogelijk om jezelf verder te ontwikkelen op één van bovengenoemde modules Transformatiemanagement of Teamcoaching. Na afronding ontvang je een certificaat.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van je keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Programma

  Deze opleiding bestaat uit: 

  • Ontwikkelassessment 
  • Module Verandermanagement (10 weken)
  • Module Coachen en begeleiden (10 weken)
  • Module rekendidactiek (20 weken)

  Ontwikkelassessment

  De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een Learning Agility Scan. Dit betreft géén toelating assessment. Learning Agility is het vermogen om, op basis van nieuwe ervaringen, snel nieuw effectief gedrag te ontwikkelen. Het is een vorm van leervermogen en geeft een indicatie van iemands potentieel. Learning Agility wordt gemeten in 4 facetten en 1 overstijgende factor. De 4 facetten zijn:

  • Change Agility
  • Mental Agility
  • People Agility
  • Results Agility

  Module Verandermanagement (10 weken)

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk.

  Module Coachen en begeleiden (10 weken)

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s. Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen.

  Module rekendidactiek (20 weken)

  In de module rekendidactiek komen diverse thema’s aan bod waarbij de koppeling tussen theorie en eigen praktijk centraal staat:

  • Visies op rekenonderwijs
  • Gecijferdheid
  • Analyse van leerlinggegevens
  • Werken vanuit leerlijnen
  • Referentieniveaus
  • Het voeren van een diagnostisch gesprek
  • Zwakke en sterke rekenaars
  • Rekenonderwijs in groep 1-2
  • De leeromgeving
  • Automatiseren en memoriseren
  • Rekendomeinen meten en meetkunde, getallen, verhoudingen, verbanden
  • Opbrengstgericht werken
  • Handelingsgericht werken
  • Het protocol ERDW
  • Dyscalculie
  • Onderzoekend leren
  • Digitalisering

  Programma Rekencoördinator po
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Tijdens de opleiding heb ik onder andere geleerd hoe de rekenontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Vooral de manier waarop deze kinderen leren is mij meer duidelijk geworden.

   Kim Valkenburg
   Groepsleerkracht
  • De kennis van de docent met betrekking tot rekenen en wiskunde was zeer goed.

   Thomas Musters
   Groepsleerkracht
  • Zeer leerzame opleiding, ik heb veel over rekenen geleerd terwijl ik dacht dat je na 13 jaar rekenonderwijs geven, alles zo ongeveer wel weet.. Dat was dus niet het geval!

   Marjolein van Zitteren
   Groepsleerkracht
  Download brochure Inscrijven