Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 27 oktober 2023

De reden waarom ik aan de opleiding Rekencoördinator was begonnen, is simpel: ik heb liefde voor het vak rekenen-wiskunde! Daarnaast wil ik graag mijn kennis en ervaringen delen met collega’s.

Dankzij de opleiding ben ik bewuster geworden van hoe het rekenonderwijs op De Kornalijn in elkaar steekt. Ik let nu op de visie, het beleid, de opbrengsten, waar we als team goed in zijn en wat we nodig hebben om onze doelen te bereiken. Het team is er erg enthousiast van geworden en wil meebewegen in de veranderingen binnen ons rekenonderwijs. Natuurlijk heeft de opleiding inspanning gekost, maar het heeft me zeker veel energie opgeleverd!

Andere kijk op de praktijk
Er zijn 3 aspecten uit de opleiding die mijn kijk op de praktijk erg hebben veranderd. Het inzetten van passende perspectieven zorgt ervoor dat leerlingen rekenen-wiskunde krijgen aangeboden dat beter past bij hun capaciteiten. Daarnaast besef ik dat functionele gecijferdheid ook past binnen andere lessen. Rekenen doe je namelijk de hele dag en als team moet je je hiervan bewust zijn. Tot slot is het hanteren van eenzelfde rekentaal cruciaal; zo kunnen leerlingen én leerkrachten elkaar altijd begrijpen.

Lees meer