Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

De opleiding Pipeliner heeft een duidelijke meerwaarde zowel voor mij persoonlijk, als voor mijn bedrijf en de branche als geheel. Dit komt doordat de opleiding het gehele traject van planvorming, ontwerp, realisatie en beheer van een pijpleiding bestrijkt. Voor ontwerpbureaus, aannemers, vergunningverleners en leveranciers is het belangrijk om te weten hoe een project van A tot Z verloopt. Hierdoor kun je jouw rol in het proces bepalen.

Na het afronden van deze opleiding tel ik mee als volwaardige gesprekspartner die van begin tot het eind betrokken is bij het proces. Uiteindelijk leidt dat weer tot technisch en financieel gewin voor mijn organisatie!

Lees meer