Skip to main content

Master of Pipeline Technology (MPT)

Master of Pipeline Technology (MPT)
iets voor u?
 • U bent technical engineer en werkt bij  een organisatie in de pijpleidingbranche.
 • Het is uw ambitie om u verder te ontwikkelen als succesvolle pijpleidingingenieur.
 • Binnen de pijpleidingketen wilt u de samenhang tussen de diverse disciplines doorgronden.
In het kort
 • niveau Master
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 20.685,-
 • startdata
  • 27-09-2019 Bosschenhoofd
Bekijk alle startdata en locaties
mpt-avansplus-breda.jpg

Master of Pipeline Technology (MPT)

Een goed opgeleide pipeline engineer is nu en in de toekomst onmisbaar. De pijpleidingingenieur onderhoudt, ontwikkelt en breidt indien mogelijk het huidige leidingenstelsel uit. Daarvoor dient u als pijpleidingingenieur in staat te zijn zowel technische als maatschappelijke disciplines op elkaar af te stemmen. Ook kunt u als succesvolle pijpleidingingenieur de sociale en organisatorische aspecten van de pijpleidingbranche goed in kaart brengen.

Voor én door de pipeline branche

De Master of Pipeline Technology leert u de achtergronden en beweegredenen van de diverse specialisten uit het vakgebied te begrijpen. Deze opleiding voor pijpleidingingenieur  is een initiatief van de branche en wordt als pipeline engineering master aangeboden onder auspiciën van de Stichting Pipeliner.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent ingenieur en werkt bij een organisatie die betrokken is bij ondergronds transport. Bijvoorbeeld een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regelgeving, een pijpleidingbeheerorganisatie verantwoordelijk voor de continuïteit en de veiligheid van pijpleidingtransportsystemen, een ingenieursbureau dat pijpleidingsystemen ontwerpt, een aannemingsbedrijf, een dienstverlenend bedrijf of een toeleverancier van materialen.

  Ontwikkelen tot professionele pipeline engineer

  U wilt kennis van en inzicht krijgen in de technische aspecten van ondergronds transport en de onderlinge samenhang ervan gaan begrijpen. Vervolgens wilt u zich verder ontwikkelen door ook de sociale, organisatorische en maatschappelijke aspecten van de pijpleidingbranche te beschouwen. Tenslotte wilt u zich als master op het vakgebied onderscheiden. Dat doet u door vanuit uw persoonlijke professionaliteit en uw brede visie op de branche, sturing en leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie en van de branche.

  Toelating opleiding pipeline engineer

  Voor uw toelaatbaarheid tot de opleiding hanteert de toelatingscommissie als criterium:

  Vastgesteld wordt of de kandidaat toelaatbaar is qua motivatie en achtergrond (technische bachelor of hoger, ervaring, werkveld en functieniveau). 
  Indien u niet beschikt over een bachelorgraad, maar wel minimaal een hbo-functie bekleedt met ruime werkervaring, dan bent u na een capaciteitentest mogelijk toch toelaatbaar tot de opleiding. Informeert u naar de mogelijkheden.

  Voor uw plaatsbaarheid in de opleiding hanteert de toelatingscommissie als criterium:
  De maximale groepsgrootte bedraagt 20 personen. Er wordt een maximale heterogeniteit van de groep nagestreefd qua sector (gas, olie/chemie, water, warmte), type organisatie (leidingbeheerder ingenieursbureau, aannemer, e.a.) en ervaring. Daarmee vindt plaatsing dus niet alleen op volgorde van aanmelding plaats. Daarnaast gaan degenen die voornemens zijn de volledige opleiding af te ronden vóór op degenen die slechts afronding van de 1e fase (Technisch Pijpleidingingenieur) beogen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uniek aan de Master of Pipeline Technology (MPT) is de multidisciplinaire insteek. U ontwikkelt affiniteit met alle disciplines die samen de pijpleidingketen vormen. Dit gebeurt doordat u in kleine groepjes werkt die bestaan uit deelnemers met allemaal een andere rol in het totale pijpleidingenproces.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De totale studieduur bedraagt 2,5 jaar met een studielast van 60 EC’s (= 1680 studiebelastingsuren). U dient te rekenen op minimaal 10 uur zelfstudie per week.

  De opleiding is onderverdeeld in 2 fasen. U kunt zich inschrijven per fase en hoeft dus niet meteen te beslissen of u de hele Master of Pipeline Technology (MPT) wilt doorlopen.

  De 1e fase duurt 1 jaar en kent 9 maandelijkse bijeenkomsten van elk 2 dagen met (optionele) hotelovernachting.
  De 2e fase duurt 1½ jaar. Het eerste jaar daarvan kent weer 9 maandelijkse bijeenkomsten van elk 2 dagen met (optionele) hotelovernachting. Het laatste halve jaar bestaat voornamelijk uit de uitwerking en afronding van uw masterthesis en kent slechts enkele kortere bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Master of Pipeline Technology (MPT) zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 20.685,-.
  • Leermiddelen: circa € 700,-.
  • Arrangementskosten: € 3.075,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Indien u gebruik wilt maken van de overnachtingsmogelijkheden betaalt u hiervoor € 1.260,-.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 jaarlijkse termijnen (1ste termijn € 8.275,-, 2de termijn €8.775,- en derde termijn €4.250,-) of in 26 maandelijkse termijnen van € 840,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van het eerste jaar ontvangt u alvast het branche erkende diploma Technisch pijpleidingingenieur. Aan het einde van de tweede fase ontvangt u bij succesvolle afronding het getuigschrift Master of Science of Pipeline Technology van Avans+. Deze professionele master is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO); CROHO 70096. De bijbehorende graad en titel die u mag voeren is Master of Science of Pipeline Technology. U bent gerechtigd ‘MSc.’ achter uw naam te voeren.
   

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de Master of Pipeline Technology heeft u als managing engineer inzicht in de nieuwste mogelijkheden van de totale pijpleidingketen. U kent de samenhang tussen de diverse disciplines en u past verworven kennis en inzichten toe op strategisch niveau. Als professioneel leider en pipeline engineer geeft u richting aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie én van de branche.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma
  Eerste fase (1 jaar)

  De technische aspecten van het vakgebied staan centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethodologie en aan uw persoonlijke ontwikkeling tot professioneel leider. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Pijpleidingtransport
  • Ontwerp
  • Aanleg
  • Bedrijfsvoering en onderhoud
  • Onderzoeksopdracht voor een branchepartij (groepswerk)
  • Persoonlijk leiderschap I

  Bekijk dit onderdeel
  Programma MPT
  Tweede fase (1,5 jaar)

  De maatschappelijke aspecten van het vakgebied staan centraal, samen met de persoonlijke ontwikkeling tot professioneel leider. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Visie op transport
  • Maatschappelijke inpassing
  • Juridische aspecten
  • Organisatorische aspecten
  • Assetmanagement
  • Persoonlijk leiderschap II
  • Masterthesis (oriëntatie, PvA, onderzoeksuitvoering, rapportage en presentatie)

  Bekijk dit onderdeel
  Programma MPT 2
  Alleen doorstromers oude stijl

  Tot en met studiejaar 2017-2018 was de thesis in zijn geheel in een separate 3e fase ondergebracht, waarvoor men zich, na afronding van het 2e studiejaar, nog apart dient aan te melden.

  De verdere informatie bij dit onderdeel is daarom alleen van toepassing voor degenen die in najaar 2016 of daarvoor al met de opleiding van start zijn gegaan.
   
  •    Persoonlijk leiderschap II
  •    Methoden en technieken van onderzoek II
  •    Masterthesis 

  Bekijk dit onderdeel
  Programma MPT deel 3
  • De opleiding Pipeliner geeft gevoel voor het vak. Je leert en je leert belangen kennen en afwegen. Je leert een prachtig specialisme in de volle breedte kennen

   testimonial-techniek-stijnvanleeuwen
   Stijn van Leeuwen
   Engineer
  • Voor relatief nieuwelingen en voor ervaren krachten, die denken het vak te beheersen, kan de opleiding zeer verhelderend werken

   testimonial-techniek-janwillemrongen
   Jan Willem Rongen
   Projectengineer Gasunie
  • Niet alleen mijn kennis en technische inzichten zijn verbreed, ook persoonlijk ben ik gegroeid in mijn functie.

   testimonial-techniek-cornehaarbosch
   Corné Haarbosch
   Projectleider Brabant water
  Bekijk alle referenties
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven