Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Master of Pipeline Technology (MPT)

Opleiding master pipeline technology
Iets voor jou?
 • Je bent technical engineer en werkt bij een organisatie in de pijpleidingbranche.
 • Het is jouw ambitie om je verder te ontwikkelen als succesvolle pijpleidingingenieur.
 • Binnen de pijpleidingketen wil je de samenhang tussen de diverse disciplines doorgronden.

Een goed opgeleide pipeline engineer is nu en in de toekomst onmisbaar. De pijpleidingingenieur onderhoudt, ontwikkelt en breidt indien mogelijk het huidige leidingenstelsel uit. Daarvoor dien je als pijpleidingingenieur in staat te zijn zowel technische als maatschappelijke disciplines op elkaar af te stemmen. Ook kun je als succesvolle pijpleidingingenieur de sociale en organisatorische aspecten van de pijpleidingbranche goed in kaart brengen.

Voor én door de pipeline branche

De Master of Pipeline Technology leert je de achtergronden en beweegredenen van de diverse specialisten uit het vakgebied te begrijpen. Deze opleiding voor pijpleidingingenieur is een initiatief van de Nederlands-Vlaamse branche en wordt als pipeline engineering master aangeboden onder auspiciën van Pipeliner.

Logo Stichting Pipeliner

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent ingenieur en werkt bij een organisatie die betrokken is bij ondergronds transport. Bijvoorbeeld een overheidsinstantie die zich bezighoudt met regelgeving, een pijpleidingbeheerorganisatie verantwoordelijk voor de continuïteit en de veiligheid van pijpleidingtransportsystemen, een ingenieursbureau dat pijpleidingsystemen ontwerpt, een aannemingsbedrijf, een dienstverlenend bedrijf of een toeleverancier van materialen.

  Ontwikkelen tot professionele pipeline engineer

  Jij wilt kennis van en inzicht krijgen in de technische aspecten van ondergronds transport en de onderlinge samenhang ervan gaan begrijpen. Vervolgens wil jij je verder ontwikkelen door ook de sociale, organisatorische en maatschappelijke aspecten van de pijpleidingbranche te beschouwen. Tenslotte wil jij je als master op het vakgebied onderscheiden. Dat doe je door vanuit jouw persoonlijke professionaliteit en jouw brede visie op de branche, sturing en leiding te geven aan de verdere ontwikkeling van jouw organisatie en van de branche.

  Toelating opleiding pipeline engineer

  Voor jouw toelaatbaarheid tot de opleiding hanteert de toelatingscommissie als criterium:

  Vastgesteld wordt of de kandidaat toelaatbaar is qua motivatie en achtergrond (technische bachelor of hoger, ervaring, werkveld en functieniveau). Indien je niet beschikt over een bachelorgraad, maar wel minimaal een hbo-functie bekleedt met ruime werkervaring, dan ben je na een capaciteitentest mogelijk toch toelaatbaar tot de opleiding. Informeer je naar de mogelijkheden.

  Voor jouw plaatsbaarheid in de opleiding hanteert de toelatingscommissie als criterium: De maximale groepsgrootte bedraagt 20 personen. Er wordt een maximale heterogeniteit van de groep nagestreefd qua sector (gas, olie/chemie, water, warmte), type organisatie (leidingbeheerder ingenieursbureau, aannemer, e.a.) en ervaring. Daarmee vindt plaatsing dus niet alleen op volgorde van aanmelding plaats. Daarnaast gaan degenen die voornemens zijn de volledige opleiding af te ronden vóór op degenen die slechts afronding van de 1e fase (Technisch Pijpleidingingenieur) beogen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uniek aan de Master of Pipeline Technology (MPT) is de multidisciplinaire insteek. Je ontwikkelt affiniteit met alle disciplines die samen de pijpleidingketen vormen. Dit gebeurt doordat je in kleine groepjes werkt die bestaan uit deelnemers met allemaal een andere rol in het totale pijpleidingenproces.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De totale studieduur bedraagt 2,5 jaar met een studielast van 60 EC’s (= 1680 studiebelastingsuren). Je dient te rekenen op minimaal 10 uur zelfstudie per week.

  De opleiding is onderverdeeld in 2 fasen. Jij kunt je inschrijven per fase en hoeft dus niet meteen te beslissen of je de hele Master of Pipeline Technology (MPT) wilt doorlopen.

  De 1e fase duurt 1 jaar en kent 9 maandelijkse bijeenkomsten van elk 2 dagen met (optionele) hotelovernachting. De 2e fase duurt 1½ jaar. Het eerste jaar daarvan kent weer 9 maandelijkse bijeenkomsten van elk 2 dagen met (optionele) hotelovernachting. Het laatste halve jaar bestaat voornamelijk uit de uitwerking en afronding van jouw masterthesis en kent slechts enkele kortere bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Master of Pipeline Technology (MPT) zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 21.600,-.
  • Leermiddelen: circa € 700,-.
  • Arrangementskosten: € 3.210,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Indien je gebruik wilt maken van de overnachtingsmogelijkheden betaal je hiervoor € 1.260,-.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 jaarlijkse termijnen  van

  € 7.450,- of in 26 maandelijkse termijnen van € 870,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat je een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien je aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Subsidie

  Jouw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon over het eerste en over het tweede jaar, gedurende de looptijd van de regeling. Zie de website van de RvO voor meer informatie.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van het eerste jaar ontvang je alvast het branche erkende diploma Technisch pijpleidingingenieur. Aan het einde van de tweede fase ontvang je bij succesvolle afronding het getuigschrift Master of Science of Pipeline Technology van Avans+. Deze professionele master is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO); CROHO 70096. De bijbehorende graad en titel die je mag voeren is Master of Science of Pipeline Technology. Je bent gerechtigd ‘MSc.’ achter jouw naam te voeren.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de Master of Pipeline Technology heb je als managing engineer inzicht in de nieuwste mogelijkheden van de totale pijpleidingketen. Je kent de samenhang tussen de diverse disciplines en je past verworven kennis en inzichten toe op strategisch niveau. Als professioneel leider en pipeline engineer geef je richting aan de verdere ontwikkeling van jouw organisatie én van de branche.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma

  Eerste fase (1 jaar)

  De technische aspecten van het vakgebied staan centraal. Tevens wordt aandacht besteed aan onderzoeksmethodologie en aan jouw persoonlijke ontwikkeling tot professioneel leider. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Pijpleidingtransport
  • Ontwerp
  • Aanleg
  • Bedrijfsvoering en onderhoud
  • Onderzoeksopdracht voor een branchepartij (groepswerk)
  • Persoonlijk leiderschap I

  Jouw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon, gedurende de looptijd van de regeling. Zie de website van de RvO voor meer informatie.

  Bekijk dit onderdeel
  Programma MPT
   

  Tweede fase (1,5 jaar)

  De maatschappelijke aspecten van het vakgebied staan centraal, samen met de persoonlijke ontwikkeling tot professioneel leider. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Visie op transport
  • Maatschappelijke inpassing
  • Juridische aspecten
  • Organisatorische aspecten
  • Assetmanagement
  • Persoonlijk leiderschap II
  • Masterthesis (oriëntatie, PvA, onderzoeksuitvoering, rapportage en presentatie)

  Jouw werkgever komt op basis van deze opleiding mogelijk in aanmerking voor subsidie praktijkleren (SPL). Dat is een vergoeding van maximaal € 2.700,- per persoon, gedurende de looptijd van de regeling. Zie de website van de RvO voor meer informatie.

  Bekijk dit onderdeel
  Programma MPT 2
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De opleiding Pipeliner geeft gevoel voor het vak. Je leert en je leert belangen kennen en afwegen. Je leert een prachtig specialisme in de volle breedte kennen

   Stijn van Leeuwen
   Engineer
  • Voor relatief nieuwelingen en voor ervaren krachten, die denken het vak te beheersen, kan de opleiding zeer verhelderend werken

   Jan Willem Rongen
   Projectengineer Gasunie
  • Niet alleen mijn kennis en technische inzichten zijn verbreed, ook persoonlijk ben ik gegroeid in mijn functie.

   Corné Haarbosch
   Projectleider Brabant water
  Download brochure Inscrijven