Lees hoe Edward van Seumeren de opleiding HIT-E heeft ervaren:

Avans+ vroeg Edward van Seumeren, director Advisory group RH DHV en leidinggevende van Frank van den Bergh wat volgens hem de toegevoegde waarde is van het door Frank gevolgde ontwikkeltraject HIT-E.

Waarom heeft RH DHV geïnvesteerd in de ontwikkeling van Frank?
“Frank had natuurlijk al een goede TU opleiding afgerond. Deze sloot echter niet altijd praktisch aan bij wat een ET engineer bij een adviesbureau aan kennis nodig heeft. Aangezien wij daarnaast altijd in multidisciplinaire teams werken sloot de HIT-E (met ook een link naar de WTB) als opleiding prima aan.

Kunt u aan de hand van een concrete situatie een voorbeeld geven van zichtbaar resultaat in de praktijk naar aanleiding van de gevolgde opleiding? Frank vond het bij ons in het begin best lastig om zijn werkplanning te maken omdat het voor hem moeilijk was vooraf een inschatting te maken van de benodigde tijd per activiteit. Gedurende de HIT opleiding is Frank hiermee concreet aan de slag gegaan. Daarnaast heeft hij tools zoals bepaalde berekeningen en inzichten aangereikt gekregen waardoor hij ook beter inzicht kreeg in wat er precies bij RH DHV van hem verwacht werd en tot welk detailniveau zaken uitgewerkt dienen te worden.

Kunt u nog andere voorbeelden noemen waaruit blijkt dat RH DHV voordeel/profijt heeft van het feit dat Frank deze opleiding heeft afgerond?

Doordat Frank gedurende zijn opleiding een geheel ontwerpproces heeft doorlopen en daarover met mede deelnemers vanuit andere bedrijven heeft kunnen sparren en discussiëren stelt hij voor zichzelf binnen de RH DHV projecten duidelijke grenzen. Dit betekent dat voordat hij aan een opdracht begint, hij eerst helder de scope en de diepgang hiervan vaststelt waardoor hij effectiever is geworden. Daarnaast heeft hij ook de nodige praktische kennis (NEN 1010, verlichtingstechniek, luchtbehandeling, e.d.) opgedaan waardoor hij voor RH DHV breder inzetbaar is geworden en minder begeleiding nodig heeft.

Tot slot   
Frank heeft de opleiding HIT-E als leerzaam en zinvol ervaren. Uiteraard was hij met zijn achtergrond een ‘andere leerling’ dan de overige, echter ook daar heeft hij m.i. zijn voordeel mee gedaan doordat hij ook meer inzicht heeft gekregen in de issues die spelen op het werk van zijn mede deelnemers."