Lees hoe Elsbeth Blomjous de opleiding Assetmanagement heeft ervaren:

"Toen ik begon aan deze opleiding was ik nog geen jaar in dienst bij PWN. Al vrij snel na mijn binnenkomst merkte ik dat er behoefte was aan het op een gestructureerde manier kijken naar assetmanagement. PWN had toen al voorzichtig kennisgemaakt met PAS55 en was van plan de mogelijkheden van deze norm voor de organisatie verder te verkennen. In mijn nieuwe functie kon ik hieraan een bijdrage leveren, al betrad ik hiermee als bouwkundige een heel nieuw werkterrein. Toen de mogelijkheid zich voordeed om me in dit vak te ontwikkelen, heb ik die kans natuurlijk gegrepen!

De opleiding is breed opgezet; alle aspecten van het assetmanagement komen aan bod. Niet alleen asset-specifieke onderwerpen, maar ook meer algemene vakken als bedrijfskunde en financieel management. Ik vind dat een voordeel: in een technische omgeving worden ze vaak vergeten, terwijl deze kennis bij de algemene ontwikkeling hoort van een professional op dit niveau!

In de bijeenkomsten staat kennisuitwisseling tussen de deelnemers centraal. Naast de theorie is er daarmee veel ruimte voor het delen van praktijkervaringen. De grootste toegevoegde waarde is voor mij de combinatie tussen het opdoen van kennis en het ontwikkelen van competenties. Zo ben ik op alle vlakken goed voorbereid op mijn (toekomstige) rol in het assetmanagement.

Avans+ is de eerste onderwijsinstelling die een complete opleiding op dit vakgebied verzorgt. Bovendien is Avans+ met de opleidingen tot pijpleidingingenieur geen vreemde in de drinkwatersector en voor PWN. Voldoende reden dus om de keuze voor deze opleiding te maken!"