Lees hoe Frank Wolbertus de opleiding BIM Engineer heeft ervaren:

“Als BIM expert binnen Croon op het gebied van tooling ondersteun ik BIM modelleurs en BIM coördinatoren binnen projecten. Ik volg de opleiding BIM engineer bij Avans+ om vast te kunnen stellen of het een geschikte opleiding is voor de medewerkers in ons bedrijf. Als kartrekker op het gebied van BIM binnen Croon, vind ik het belangrijk dat de bijbehorende manier van werken in alle lagen van ons bedrijf wordt doorgevoerd. We hebben mensen met deze kennis hard nodig, nu we bij steeds meer projecten werken met BIM. BIM is niet een trucje dat je even leert; het is een mindset, een nieuwe manier van denken en samenwerken met behulp van gemeenschappelijke informatie.

Ik ben zeer enthousiast over de opleiding. De juiste onderwerpen worden behandeld met de juiste invalshoeken. De leraren zijn mensen uit de praktijk die alles met concrete voorbeelden kunnen verduidelijken. Het is voor mij interessant om mijn eigen manier van werken met BIM te kunnen toetsen: ben ik inderdaad op de goede manier bezig? De opleiding heeft me daarnaast laten zien, dat we als bedrijf nog een grote ontwikkeling kunnen maken. We zullen in de toekomst zeker meer mensen de opleiding laten volgen. Ik verwacht dat we dankzij de opleiding BIM engineer bij Croon nog beter integraal kunnen werken waardoor de verschillende bedrijven binnen onze holding meer naar elkaar zullen groeien.”