Skip to main content

Corona update: alle lessen volledig online voor de rest van het jaar

Lees meer

BIM engineer

Inschrijven
Opleiding bim engineer
Iets voor jou?
 • Je werkt als engineer aan BIM-projecten en je realiseert je dat dit een andere manier van werken vraagt.
 • Je hebt de ambitie om niet meer traditioneel te ontwerpen maar integraal virtueel te bouwen samen met andere disciplines.
 • Je wilt jezelf ontwikkelen tot succesvol BIM engineer of BIM coördinator.

Met de toename van BIM-projecten, neemt de behoefte aan aantoonbaar gekwalificeerde BIM engineers ook toe. Zij zijn de bedenkers of ontwerpers van een BIM en zijn de verbindende factoren tussen disciplines. Het is voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer van groot belang dat zij kunnen beschikken over BIM-professionals om innovatieve en complexe projecten te kunnen realiseren waarbij de kwaliteit van het eindproduct voorop staat en risico’s beheersbaar zijn.

De transitie van traditioneel bouwen naar “bimmen” vraagt veel van de betrokken professionals. Hoe werkt BIM? Wat betekent het voor de engineer en voor zijn werkomgeving? Op welke wijze kunnen we meer voordelen halen met BIM? Hoe kunnen projecten efficiënter verlopen? De BIM engineer opleiding geeft antwoorden op deze vragen en inzicht in werken met én volgens BIM.

De postbacheloropleiding BIM engineer is zowel nationaal als internationaal uniek. Je leert in een groep bestaande uit verschillende stakeholders, virtueel te bouwen met het oog op realisatie, exploitatie en de circulaire bouw.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt een relevante bachelor- of masteropleiding afgerond, gericht op bijvoorbeeld architectuur, bouwkunde, installatietechniek, infratechniek, beheer- en onderhoud of assetmanagement. Of je hebt een relevante postbacheloropleiding afgerond, zoals HIT-W, HIT-E of Hoger Bouwprojectmanagement.

  Je beschikt over relevante werkervaring vanuit jouw eigen discipline en hebt al enige ervaring in een BIM-project. Daarnaast heb je enige ervaring met modelbeheer en modelleren. Je werkt bij een bedrijf of aan een project waar je het geleerde kunt toepassen in de praktijk.

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  In deze opleiding werken deelnemers in een multidisciplinaire groep met elkaar samen. Je gaat aan de slag onder leiding van een docententeam dat bestaat uit experts uit het werkveld. Je gaat interactief met de andere deelnemers leren en discussiëren over de theorie en de toepassing van BIM in de praktijk. De opleiding wordt continu vernieuwd zodat deze meebeweegt met de actuele marktontwikkelingen.

  Deze opleiding bestaat uit twee modules, waarvoor je je onder bepaalde voorwaarden ook los kunt inschrijven;

  Module 1: BIM fundamentals

  Deze module begint met het onderdeel Awareness waarin je in een kort tijdsbestek een goed overzicht krijgt wat het begrip BIM inhoudt en wat de toepassing ervan betekent voor het totale bouwproces. Niet alleen vanuit het oogpunt van de opdrachtnemer maar ook vanuit de opdrachtgever. Je begrijpt de achtergronden en uitgangspunten van BIM en je krijgt inzicht in de essentie van de systematiek en het bijbehorende proces. Hierna volgt het tweede onderdeel Fundamentals waarin je BIM-basisvaardigheden leert.

  Module 2: BIM advanced

  In deze module leer je in een multidisciplinaire groep virtueel te bouwen, van grof naar fijn met het oog op de gehele levenscyclus.

  Avans+ doet haar uiterste best om de groepssamenstelling zo divers mogelijk te laten zijn, maar kan een optimale groepssamenstelling, waarbij elk type stakeholder is vertegenwoordigd, niet garanderen. Tip: schrijf je in samen met bouwteamleden uit andere disciplines.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding BIM engineer bestaat uit 2 modules en duurt in het totaal ongeveer 8 maanden. In die periode zijn er gedurende 30 werkweken ’s middags en/of ’s avonds bijeenkomsten. Dit omvat in het totaal 35 dagdelen van 3 uur per dagdeel. Naast de bijeenkomsten wordt er wekelijks in de online leeromgeving kennis gedeeld. Voor zelfstudie dien je rekening te houden met circa 8 tot 12 uur per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding BIM engineer zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 8.800,-.
  • Arrangementskosten: € 1.100,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Indien je de BIM fundamentals opleiding  al met goed gevolg afgerond hebt of al op dat niveau werkt, krijg je vrijstelling voor de eerste module.  De kosten zijn dan als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.100,-
  • Arrangementskosten: € 600,-

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Indien je niet over de juiste vooropleiding beschikt, kan het zijn dat je een toelatingsassessment dient af te leggen. Dit assessment brengt aanvullende kosten met zich mee. Indien je om vrijstelling verzoekt van module 1 zonder de opleiding BIM fundamentals gevolgd te hebben, dien je de entreetoets te maken om het niveau aan te tonen. Deze entreetoets brengt aanvullende kosten met zich mee.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 8 maandelijkse termijnen van € 1.120,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Softwarepakketten opleiding BIM

  In de opleiding wordt gebruik gemaakt van verschillende softwarepakketten die kosteloos aan deelnemers beschikbaar worden gesteld. Hiervoor dien je zelf te beschikken over een laptop welke voldoet aan bepaalde minimum systeemvereisten. Meer informatie hierover tref je hier bij “minimum: Entry-Level Configuration”.

  Subsidie

  Wanneer jouw bedrijf gevestigd is in de regio Zuid-Holland-Zuid, dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie van NexTecH. Deze subsidie bedraagt maximaal de helft van de studiekosten. NexTecH wil, door het stimuleren van kennisontwikkeling van technisch hoger opgeleiden, een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio.

  Subsidie Wij Techniek

  Valt jouw bedrijf onder de technische installatiebranche, dan komen jij en jouw werkgever mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Bekijk de subsidiemogelijkheden op de website van Wij Techniek.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je deze opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelordiploma BIM engineer.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van de opleiding BIM engineer ben je aantoonbaar gekwalificeerd en kun je als professional het verschil maken op zowel bedrijfs- als projectniveau. Je bent in staat om;

  • vanuit de eigen discipline door multidisciplinaire ketensamenwerking en met gebruikmaking van actuele BIM-methoden en -technieken, een virtueel integraal, duurzaam en (kosten)technisch optimaal aspectmodel te ontwerpen, dat bijdraagt aan de gehele levenscyclus van een project;
  • constructief leiding te geven, helder te communiceren en continu af te stemmen met stakeholders. Een (bijdrage te leveren aan een) gezamenlijk ontwerp dat aansluit bij de vraag van de opdrachtgever en draagvlak kent bij alle ketenpartners;
  • vanuit een reflectieve en onderzoekende houding, het initiatief voor ontwikkeling te nemen, waardoor de eigen professionaliteit en die van het vakgebied worden bevorderd, en
  • de benodigde volgorde van integraal werken volgens de BIM-methodiek te doorgronden en toe te passen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande van de afdeling Voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma

  BIM awareness and fundamentals

  Deze module bestaat uit twee delen:

  Deel 1:  Awareness betreft een inleiding in BIM. Wat is BIM? Niet alleen vanuit het oogpunt van de opdrachtnemer maar ook vanuit de opdrachtgever. Dit gedeelte wordt afgesloten met het beoordelen en uitwerken van een casus.

  Deel 2:  In het gedeelte Fundamentals leer je aan de hand van een virtueel bouwwerk de basisvaardigheden voor:

  • Modelbeheer Validatie (o.a. Solibri en Navisworks)
  • Koppeling PvE - BIM (o.a. Briefbuilder)
  • Communicatie in BIM (BCF Simple BIM en BIM (open) standaarden)
  • BIM-proces

  Module 1 wordt afgesloten met een eindtoets.

  Programma BIM engineer_module 1
   

  BIM advanced

  Deze module omvat de virtuele bouwfase. Je gaat werken als stakeholder in een consortium en oefent met opdrachten, discussieert hierover met groepsleden, werkt vanuit je eigen discipline mee aan de uitwerking van de groepsopdracht en legt deze tussentijds voor aan de opdrachtgever. Parallel hieraan komen in de lessen de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • BIM-cultuur
  • Coördineren, samenwerken en leiding geven
  • Integraal ontwerpen en engineeren
  • Bouwrecht
  • BIM-processen
  • BIM-tools
  • BIM-methodes
  • BIM in de toekomst

  Deze module wordt afgesloten met de oplevering van het virtuele bouwwerk, een reflectieverslag en een mondelinge verdediging.

  programma BIM engineer_module 2
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Avans+ werkt voor deze opleiding met geboren docenten. Met hun drive en visie zijn ze enorm inspirerend. Het zijn duidelijk mensen uit het vak, want ze komen bij elke vraag meteen met pakkende, relevante praktijkvoorbeelden.

   André Robers
   Project Engineer / BIM Coördinator
  • Dankzij mijn nieuwe soft skills kan ik meer mensen meekrijgen in deze nieuwe manier van werken. Op dat gebied heb ik zelf een enorme ontwikkeling doorgemaakt, zoals tijdens de diploma-uitreiking nog eens werd aangehaald. Ik raad deze opleiding dan ook zeker aan.

   Jeroen van Hemert
   Senior engineer Elektrotechniek
  • We hadden een fijne, diverse groep met mensen uit alle disciplines van ons vakgebied. Die uitwisseling is waardevol, waardoor je de problematiek of uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken kunt benaderen en synergie bereikt.

   Rob van Buggenum
   Medewerker afdeling R&D
  Download brochure Inscrijven