Lees hoe Jan Willem Rongen de opleiding Master of Pipeline Technology heeft ervaren:

“Op dit moment zit ik in het derde jaar van de opleiding Pipeliner en ik hoop binnenkort mijn masterthesis met succes af te ronden. De opleiding heeft nu al een positief effect op mijn werk. Ik merk dat het aansturen van mijn interne en externe opdrachtgevers beter verloopt.

Qua visie op het werk geeft de opleiding een helikopterview over het vak van pipeliner. Daardoor ben ik kritischer gaan kijken naar mijn interne en externe opdrachtgevers. Gasunie was betrokken bij de opzet van de opleiding Pipeliner.

Nieuwe kennis

Binnen onze organisatie gaan veel mensen met pensioen, waardoor veel kennis en ervaring verloren gaat. Voor relatief nieuwelingen en voor ervaren krachten, die denken het vak te beheersen, kan de opleiding zeer verhelderend werken.

Het ondergrondse leidingwerk is toch een vak apart. Veel disciplines komen samen en oefenen invloed uit op het pijpleidingbeheer. In de opleiding zijn dan ook mensen uit alle delen van het totale proces vertegenwoordigd. Dit levert wederzijds begrip en waardevolle contacten op. Ik ervaar deze opleiding als prettig en leerzaam.“