Skip to main content

Gezondheids­bevordering bij jeugdigen

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting 10 uur per week
 • studiekosten 1.550,-
Download brochure
Opleiding - Gezondheidsbevordering bij jeugdigen
Iets voor jou?
 • Wil je meer expertise in het bevorderen van gezond gedrag bij jeugdigen?
 • Wil je je als jeugdverpleegkundige verdiepen in gezondheids-, -gedrag en -omgevingsdeterminanten van jeugdigen?
   

Onderdeel opleiding Jeugdverpleegkundige

De module Gezondheidsbevordering bij jeugdigen is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige en kan ook afzonderlijk gevolgd worden.

Opleiding Gezondheidsbevordering

De module Gezondheidsbevordering, is onderdeel van de postbacheloropleiding Jeugdverpleegkundige Maatschappij en Gezondheid (M&G). De module kan ook afzonderlijk gevolgd worden. In de module staat het systematisch en gepland beïnvloeden van gezond gedrag centraal. 
Dit sluit naadloos aan bij positieve gezondheid, waarbij de jeugdige en/of diens ouder(s) of verzorger(s) zelf verantwoordelijkheid en eigen regie nemen voor hun gezondheid en het daarmee samenhangende gedrag en leefstijl. Preventie is een kerntaak van de jeugdgezondheidszorg. Deze module staat dan ook geheel in het teken van het preventief stimuleren en ondersteunen van gezond gedrag en een gezonde leefstijl. Jeugdverpleegkundigen hebben hierbij een belangrijke rol. Het  stimuleren en ondersteunen van gezond gedrag en een gezonde leefstijl behoort bij uitstek tot het jeugdverpleegkundige expertisegebied. 

In deze module leer je gezond gedrag systematisch te bevorderen aan de hand van een in de beroepspraktijk (veel) voorkomend (en/of dreigend) gezondheid- of ontwikkelingsprobleem bij jeugdigen. Je leert hoe je gezondheid-, gedrag- en omgevingsdeterminanten in kaart brengt met (zo mogelijk) behulp van gevalideerde en actuele meet- of screeningsinstrumenten. Je leert de verzamelde gegevens te analyseren en te beoordelen, op basis van beschikbare kennis over causale verbanden tussen risicogedrag en gezondheidsrisico’s en met behulp van epidemiologische analyses. De module besteedt aandacht aan doeltreffende preventieve maatregelen, gedragsstrategie en communicatiestrategie, gericht op het voorkomen, verminderen en elimineren van gezondheidsproblemen.
Je leert in deze module ook gezamenlijk met de jeugdige en/of diens ouder(s) of verzorger(s) gezondheidsdoelen en gezondheidsresultaten vast te stellen, op basis waarvan je gezondheid bevorderende effectieve interventies selecteert. Centraal hierbij staat, dat je gezond gedrag bevordert en de jeugdige en/of diens ouder(s) of verzorger(s) begeleidt in zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfmanagement, zodat zij een gezonde leefstijl kunnen realiseren. Hierbij maak je gebruik van effectieve gespreks-, beïnvloeding- of begeleidingsmethoden.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-verpleegkundige en hebt een geldige BIG-registratie. Je hebt een relevante werkplek als jeugdverpleegkundige voor minimaal 20 uur per week. 

  Werkvorm

  Werkvorm

  Het programma wordt aangeboden op basis van sociaal leren, met interactieve en praktijkgerichte, innovatieve leermiddelen en onderwijsvormen. Je werkt in leerteams aan de aangeboden leeractiviteiten, al dan niet in aanwezigheid van een docent uit de beroepspraktijk. Binnen het leerteam bespreek je opdrachten, geef je elkaar feedback en zoek je naar oplossingen voor vraagstukken die je in de praktijk tegenkomt. Je eigen praktijkervaring en die van de andere deelnemers wordt in het programma geïntegreerd. Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als rode draad door de hele opleiding. Het opleidingstraject is geflexibiliseerd. Je volgt de leeractiviteiten die van toepassing zijn op je eigen werkcontext en scholingsbehoefte. De module wordt afgesloten met een eindtoets op NLQF niveau 6, een integrale beroepsprestatie

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module duurt 10 weken. De bijeenkomsten zijn 1x per 2 weken en vinden in de middag en avond plaats van 14.00-21.00 uur met een pauze van 17.00-18.00. In de tussenliggende periodes verdiep je je in de aangereikte literatuur en werk je aan (voorbereidende) opdrachten in de praktijk.

  De gemiddelde studiebelasting is 10 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.550,-
  • Arrangementkosten € 175,-
  • Boeken circa € 100,- Deze schaf je zelf aan. 

  Na aanvang van de opleiding ontvang je een factuur. 

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW. 

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidiepagina.  

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de module ontvang je het post bachelor certificaat Gezondheidsbevordering bij jeugdigen. De module is op NLQF niveau 6 en is geaccrediteerd (60 accreditatiepunten) bij de V&VN.

  Vervolgopleidingen

  Resultaat

  Resultaat

  Na succesvolle afronding van de module heb je je geprofessionaliseerd in gezondheidsbevordering bij jeugdigen. Je weet hoe je gezond gedrag en een gezonde leefstijl effectief kunt stimuleren en ondersteunen. Je kunt gezondheids-, gedrag- en omgevingsdeterminanten in kaar brengen en verzamelde gegevens analyseren en beoordelen. Je kunt doeltreffende preventieve maatregelen, gedragsstrategie en communicatiestrategie inzetten gericht op het voorkomen, verminderen en elimineren van gezondheidsproblemen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Maatwerk
  Deze module bieden wij ook aan als maatwerktraject. We stellen een uniek traject samen op basis van je ontwikkelvraagstuk. Op deze manier ben je verzekerd van een opleiding voor je medewerkers die perfect aansluit op hun ambities, hun functies én op de toekomst van de organisatie. Deze trajecten bieden wij ook incompany aan.
  Bekijk nu meer informatie over onze maatwerktrajecten. Heb je vragen over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Marjolein Meijer via 076 - 525 88 03.

  Programma

  De module Gezondheidsbevordering bij jeugdigen is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de zorg, beleids- en kwaliteitskaders voor de jeugdgezondheidszorg, actuele competentieprofielen. De module is ook praktijkgericht, veel casuïstiek uit de dagelijkse praktijk wordt behandeld. Thema’s en items in de module:

  • Gezondheid

  - Visies op gezondheid
  - Gezondheidsmodellen
  - Relevante beleid, wet en regelgeving
  - Gezondheidsverschillen
  - Gezondheidsvaardigheden
  - Prevalentie en incidentie
  - Epidemiologie
  - Gezondheidsindicatoren
  - Integraal- en schoolgezondheidsbeleid

  • Preventiegericht opsporen, inventariseren en analyseren 

  - Preventie (doelen, theorieën, classificaties en niveaus) Complexiteit van gezondheidsgedrag, leefstijl, risicogedrag en causale verbanden met gezondheidsrisico’s.
  - Individuele versus collectieve preventie
  - Vroege signalering risicosignalen en risicoproces signaleringsinstrumenten 
  - Gezondheidsdeterminanten en analysemodellen
  - Participatiemethoden
  - Wijk- of schoolanalyse

  • Gezond gedrag bevorderen

  - Individuele versus collectieve preventie
  - Gedragsverandering, motivatie en succeservaringen leefstijlbegeleiding
  - Voorlichting- en communicatie strategieën

  • Communicatie

  - Communicatie loopt als rode draad door de opleiding met onder andere aandacht voor motiverende gespreksvoering en omgaan met weerstanden. 

  Programma -Gezondheidsbevordering bij jeugdigen
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven