Lees hoe Liselotte Zijm de Bachelor of Nursing heeft ervaren:

Liselotte Zijm werkte al enkele jaren als mbo-verpleegkundige in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar toen ze besloot om zich verder te gaan specialiseren. Ze hoorde over de Bachelor of Nursing die via Avans+ werd aangeboden en sloot zich aan bij eerste groep. “Dat kwam mij heel goed uit, omdat ik zo werken en leren kon combineren. Bovendien was alles in de opleiding nieuw en daardoor een mooie aanvulling op mijn bestaande kennis en vaardigheden.”

Grotere wereld

“Het belangrijkste dat deze opleiding mij heeft gebracht, is een grotere wereld. Als mbo-verpleegkundige was ik vooral bezig aan het bed en op mijn eigen afdeling. Tijdens de Bachelor of Nursing heb ik vaardigheden geleerd die mijn eigen afdeling en organisatie overstijgen. Ik leerde breder naar de zorg te kijken en verbanden met andere disciplines te zien. Ook denk ik nu verder vooruit. Daarnaast heb ik meer oog voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg.”

Leuker werk

“Ik ervaar vooral dat mijn werk er leuker door is geworden. Op de afdeling krijg ik meer ruimte, bijvoorbeeld voor het verder ontwikkelen van protocollen en het efficiënter inrichten van de zorg. Dankzij de opleiding heb ik nu ook de rol van regieverpleegkundige, waarbij ik als contactpersoon verschillende units goed laat draaien en als casemanager fungeer bij complexe casuïstiek. Deze extra uitdagingen zorgen ervoor dat ik mijn werk met nog meer plezier doe.”

Onderzoek naar feedback geven

“Ik kan me nog goed herinneren hoe ik hier als 17-jarige leerling van Texel begon. Dat was echt een zware periode. Ik werd overvallen door mijn toekomstige verantwoordelijkheden en begon te twijfelen aan mijn beroepskeuze. Daarnaast kreeg ik op een onprettige manier feedback. Ik besloot daarom om mijn afstudeeronderzoek aan dat laatste te wijden. Uit mijn literatuuronderzoek bleek dat verpleegkundigen hun competenties als werkbegeleider hoog inschatten. Wat mij betreft is dat niet helemaal terecht. Daarom heb ik een zakkaartje ontwikkeld met de basisregels voor het geven van feedback.”

Bewustwording versterken

“Het belangrijkste doel van het zakkaartje is om de bewustwording bij werkbegeleiders te versterken. De leerlingen van vandaag worden later immers hun collega’s. Maar uit onderzoek blijkt dat 45% van de verpleegkundigen al tijdens de opleiding afhaakt. En van de gediplomeerden geeft nog eens 43% er binnen 2 jaar de brui aan. Een belangrijke reden daarvoor is onvoldoende begeleiding. Leerlingen missen structuur en houvast – en daar heb ik met dit zakkaartje een bijdrage aan willen leveren. Het kaartje laat zien hoe je goed feedback geeft. En bijvoorbeeld ook wáár je dat het beste kunt doen: in een aparte ruimte, zodat er voldoende sociale veiligheid is. Uit de literatuur blijkt dat betere persoonlijke begeleiding zorgt voor minder uitval van leerlingen en beginnende verpleegkundigen. Dat kan het personeelstekort in de zorg terugdringen.”

Gegroeid

“Je mag wel zeggen dat ik veel aan deze opleiding heb gehad. Ik ben vakinhoudelijk en op persoonlijk vlak gegroeid en zelfverzekerder geworden. Wat mij goed beviel aan de aanpak van Avans+, is de duidelijke structuur van de opleiding en de inzet van een passende vakdocent per onderwerp. Verder hebben ze goed ingespeeld op de coronapandemie door over te stappen naar online onderwijs. Nu ik de Bachelor of Nursing heb afgerond, kijk ik alweer verder. Gaandeweg heb ik namelijk ontdekt dat ik me wil ontwikkelen tot gespecialiseerd verpleegkundige op het gebied van obstetrie. Voorlopig ben ik dus nog niet klaar met leren.”