Mijn persoonlijke verhaal

Datum review 06 juli 2016

Via mijn werkgever kreeg ik de kans om met de opleiding POH-GGZ te beginnen. In februari 2013 kreeg MDNW te horen dat zij de functie praktijkondersteuner GGZ binnen 2 verschillende huisartsenpraktijken in Vlaardingen mocht invullen. Deze functie sprak mij direct aan en zodoende ben ik in mei begonnen als praktijkondersteuner GGZ (12 uur). In maart startte de opleiding en op deze manier kon ik de theorie en de praktijk perfect met elkaar verbinden.

Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de verschillende psychiatrische ziektebeelden zoals bijvoorbeeld depressies, angststoornissen e.d. In mijn functie is het van belang dat ik een totaalbeeld kan ontwikkelen op basis van de klachten van de patiënt om vervolgens te bepalen welke hulpverlening het beste bij de patiënt past. Door inhoudelijk veel kennis te hebben opgedaan over de verschillende ziektebeelden, kan ik beter inschatten waar de patiënt op zijn plek zal zijn en/of wat de patiënt nodig heeft. Zo kreeg ik onlangs een dame van 45 jaar in de praktijk die zelf dacht een burn-out te hebben. Ze voelde zich voortdurend somber, kon niet meer genieten van het leven, had haar dag- en nacht ritme zo goed als omgedraaid en voelde zich erg moe. Na het volledig uitvragen van alle klachten en de omstandigheden waar de patiënt mee te maken had in kaart te hebben gebracht, verdween echter het idee van een burn-out en gingen alle signalen richting het vermoeden van een depressie. Hierop volgde een telefonisch overleg met een psychiater van de GGZ Delfland en aan de hand hiervan werd besloten om de patiënt aan te melden en door te verwijzen naar de GGZ.

De uitkomst was inderdaad een depressieve stoornis, waarna er cognitieve gedragstherapie en medicatie is gestart. De patiënt werkt aan haar herstel en is door adequaat doorverwijzen onmiddellijk op de juiste plek terecht gekomen.

Woorden als verdiepend, praktijkgericht en leuk typeren voor mij deze opleiding POH-GGZ."

Lees meer