Skip to main content

4 redenen waarom de psychiatrische zorg niet zonder SPV kan

  • 30 september 2023
  • Door: Aram van Reijsen

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) is onmisbaar in een goede behandeling van cliënten met psychiatrische problemen. Vooral als het gaat om complexe zorgsituaties. Veel zorgprofessionals zien dit in, maar helaas twijfelen wellicht net zoveel organisaties aan de noodzaak van de SPV. Aanleiding genoeg om duidelijk maken waarom de psychiatrische zorg niet zonder SPV kan.

Voor Aram van Reijsen, psychiater en manager bij de afdeling Spoedeisende en klinische psychiatrie bij Antes (onderdeel van de Parnassia groep) in Rotterdam, is het duidelijk. “De SPV is de hoeder van de sociaal psychiatrische zorg. Hij is degene die in contact staat met de omgeving van de cliënt en die bij hem of haar thuis komt. Wil je dat aspect in de behandeling niet missen als organisatie? Dan is de SPV echt onmisbaar.”

Het is goed mogelijk dat niet elke werkgever of leidinggevende er zo over denkt. Precies daarom hebben we 4 redenen onder elkaar gezet waarom de psychiatrische zorg niet zonder SPV kan. Om een duidelijk uitgangspunt te hebben, zijn eerst 2 vragen belangrijk:

Wat is een sociaal psychiatrisch verpleegkundige?

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige begeleidt en ondersteunt cliënten in hun zoektocht naar een oplossing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer terugkrijgen.

Wat doet een sociaal psychiatrisch verpleegkundige?

De SPV richt zich, als zelfstand gespecialiseerd verpleegkundige, op de maatschappelijke gezondheidszorg. Hij ziet de geestelijke gezondheidsproblemen van zijn cliënten niet als individueel probleem, maar als een gegeven dat zich in een sociaalmaatschappelijke context ontwikkelt. Doordat de SPV outreachend werkt, bereikt hij beter zijn doelgroep: cliënten met complexe psychiatrische problematiek in diens leefomgeving.

Nu het duidelijk is wat een SPV is en wat hij doet, is het tijd om te kijken naar wat hem onmisbaar maakt in een integrale behandeling van cliënten met psychiatrische problemen. Dit zijn de 4 redenen:

1. Een SPV handelt als zelfstandig gespecialiseerd verpleegkundige bij complexe vraagstukken

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige leert in zijn SPV opleiding zelf te handelen. Hij kan eigenhandig een sociaal psychiatrisch behandelplan opstellen en dat uitvoeren. Hij bezoek cliënten thuis en is vaak buiten een praktijk aan het werk, dus moet hij ook zelf beslissingen kunnen nemen die cruciaal zijn voor de behandeling van een cliënt. “Een psychiatrisch verpleegkundige is vaak onderdeel van een team en handelt vanuit dat principe”, vertelt Van Reijsen. “Je kunt dan nog zoveel kennis hebben, maar als je niet zelfstandig ermee aan de slag kunt, geeft dat een beperking in je mogelijkheden.”

2. Een SPV vult een psychiater, arts en een verpleegkundige aan

Een psychiater is eindverantwoordelijke. Een arts kijkt onder andere naar de medische aspecten. Een verpleegkundige handelt vaak de praktische zaken af, bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen. En een SPV zit daar precies tussenin. “Hij stelt een behandelplan op voor het sociaalpsychiatrische aspect en heeft een helikopterview. Zo vormt de SPV een welkome aanvulling tussen de psychiater, arts en de verpleegkundige.” Van Reijsen gaat verder: “Je vult elkaar echt aan, omdat iedereen een verschillende blik heeft. Zo wordt een integrale behandeling pas écht mogelijk.”

3. Een SPV is specialist in crisisbehandeling

“Vooral in ons type organisatie is dit essentieel. Een SPV krijgt dit aspect mee in zijn opleiding, maar een psychiatrisch verpleegkundige is hier niet in opgeleid”, legt Van Reijsen uit. Op deze manier is de SPV altijd voorbereid op situaties waarbij acute psychiatrische hulp nodig is. Dat kan natuurlijk altijd voorkomen. Ook buiten een organisatie die zich specialiseert in crisiszorg. Een SPV kan tijdens een huisbezoek namelijk crisissituaties tegenkomen waarin snel en adequaat moet worden gehandeld.

4. Een SPV is onmisbaar bij het goed uitvoeren van een sociaal psychiatrische visie

Hecht een organisatie waarde aan een integrale behandeling? Waaronder het betrekken van familie en verdere omgevingsfactoren van een cliënt? Dan is een SPV onmisbaar. “Een SPV is bij uitstek iemand die dat kan. Familie, vrienden of kennissen betrekken bij de behandeling kan het verschil maken. Een psychiatrisch verpleegkundige kan dat in principe ook, maar een SPV wordt hierin tijdens een opleiding echt getraind. Die heeft die competenties dan volledig in zich.”

Een goede SPV is dus onmisbaar. Maar SPV word je niet zomaar. Een gedegen, praktijkgerichte opleiding SPV kan voor jouw de juiste weg naar deze functie zijn! Alle details over onze opleidingen in de psychiatrische zorg vind je in de brochure. Heb je nog vragen of wil je graag sparren over wat de beste opleidingskeuze is voor jou? Vraag dan een adviesgesprek aan of bezoek een (online) voorlichting. We helpen je graag. Wil je meer lezen? Lees de de blog over de coördinerende rol van een SPV.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.