Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Beleef de dag van een deelnemer!

  • 06 januari 2021
  • Door: Linda Bakker

Bij het kiezen van een opleiding kijk je vaak naar de thema’s en onderwerpen die aan bod komen in het programma, de duur van de opleiding en misschien nog andere praktische en inhoudelijke zaken. Maar dan heb je vaak nog geen beeld hoe een dag er daadwerkelijk uit gaat zien. Daarom neemt Linda Bakker je mee in haar dag bij de opleiding Register casemanagement verzuim. Linda is HR business partner bij Libbey EMEA & AP en verantwoordelijk voor alle facetten van HR. Ze volgt de opleiding Register casemanagement verzuim omdat zij zich verder wil ontwikkelen. Vandaag lopen we mee tijdens de laatste opleidingsdag van Linda. 

Ruimte voor eigen inbreng 

“Tot nu toe is geen enkele opleidingsdag hetzelfde. Vaak neemt de docent ons mee in wat we die dag met elkaar behandelen en toetst hij of we hetgeen we hebben voorbereid voldoende hebben begrepen. Soms maak je, voordat de theorie is behandeld, al voorbereidende opdrachten. En de kennis en inzichten die we in tijdens de les opdoen, verwerk je na daarna weer in je opdrachten. We bespreken praktijkopdrachten vaak met elkaar. Eigen casussen komen veelvuldig aan de orde, maar dat is natuurlijk afhankelijk van het specifieke onderwerp dat wordt behandeld en van onze ervaringen in de praktijk. Er zijn altijd deelnemers die op een bepaald vlak meer ervaring hebben en daar steek ik veel van op.”

Uitwerken van een casus

“De studiebelasting van mijn opleiding schat ik in op zo’n 10 uur per week. Een groot deel daarvan zit in het lezen van literatuur en het toepassen ervan op de praktijk. Gedurende de opleiding nam de studiebelasting iets af. Nu het einde van de opleiding dichterbij komt, en de portfolio-opdrachten moeten worden afgemaakt, neemt de studiedruk voor mij weer toe. Zo moesten we voor vandaag een casus uitwerken. Dat vond ik fijn om te doen. De besproken theorie kon ik direct toepassen op een bestaand dossier in mijn eigen praktijk. Tijdens de klassikale feedback op mijn casus werd er een beroep gedaan op mijn zelfreflectie. Dat is heel belangrijk voor me.” 

Combinatie van theorie en praktijk 

“De docent gaf vandaag aanwijzingen op de casus, welke onderdeel is van de portfolio-opdrachten. Deze feedback kan ik mooi meenemen bij de verdere uitwerking ervan. Het was een goed voorbeeld waarbij zowel theorie als praktijk konden worden getoetst met betrekking tot verzuimmodellen en de organisatiecultuur. Voor mij was het een mooie samenvatting van deze module. Heel praktisch: niet alleen voor mijn portfolio-opdrachten, maar ook omdat we in mijn organisatie op dit moment actief bezig zijn met verzuimmodellen. Ik vind het fijn om zo doelgericht te werken.” 

Leren van anderen

“We krijgen en geven elkaar vaak feedback, dus je leert veel van elkaar. De docent stimuleert dat ook echt. Voor mij is dat steeds een soort toetsmoment. Ik vind dat belangrijk, juist omdat ik binnen mijn organisatie een goed beleidsadvies wil ontwikkelen. Een advies waaraan we echt iets hebben en dat de schadelast voor de organisatie beperkt en verzuimkosten vermindert. Het maken en bespreken van de portfolio-opdracht, plus de feedback, helpt me om een overtuigender beleidsadvies te ontwikkelen. Niet alles wat je leert is nieuw, sommige zaken ken je al en voer je uit in je organisatie, maar we zien veel nieuwe dingen voorbijkomen.”

Werkt Linda’s ervaring en enthousiasme aanstekelijk? Wil je meer weten over de opleiding Register casemanagement verzuim? Neem dan contact op met Koen van Schendel, via (076) 525 88 04 of info@avansplus.nl.