Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

De analist van de toekomst (deel 1)

  • 02 januari 2018
  • Door: John Hageman

De analist van de toekomst;
trends in het ontwikkelen van laboratoriumpersoneel (deel 1/2)

Hoe houd je medewerkers gemotiveerd en up-to-date, bij de grote uitdagingen die laboratoria tegenwoordig ondervinden? In deze tweedelige blog geven we vanuit onze visie een antwoord op die vraag. In dit eerste deel gaan we in op de aard van de uitdagingen en wat dit voor laboratoria en de mensen die daar werken inhoudt. In het tweede deel bieden we een perspectief op hoe je deze mensen bij die uitdagingen kunt betrekken en daarmee ook direct draagvlak creëert.

Van lab naar proces

Moderne laboratoria, zowel in de kwaliteitscontrole als in de R&D, staan voor grote uitdagingen. Door automatisering, schaalvergroting, strengere klanteisen en regelgeving verandert de aard van het werk van analisten. En dat vaak ook nog eens in een steeds hoger tempo. Technieken worden steeds meer black-box en metingen verschuiven van lab naar productie (in-line).

Goed beschouwd is een lab voor een bedrijf een kostenpost. Iedere ontwikkeling die metingen dichter bij het proces brengt en die het arbeidsintensieve traject van monstername, -transfer, -voorbewerking en analyse kan overslaan wordt daarom toegejuicht. Meten in de fabriek (in-, on-, at-line)  t.o.v. in het lab (off-line)Hooguit bieden in-, on- of at-line bepalingen (zie figuur 1) nog niet de nauwkeurigheid van traditionele laboratoriummetingen (off-line). Het zal echter een kwestie van tijd zijn voordat die achterstand is ingehaald. Een goed voorbeeld van dit soort ontwikkelingen is de inzet van NIR bij de ingangscontrole van grondstoffen.

Figuur 1 Meten in de fabriek (in-, on-, at-line)  t.o.v. in het lab (off-line)

Hyphenated 

Aan de andere kant worden de gebruikte methoden steeds ingewikkelder, denk aan meerdimensionale technieken als LC-MS-MS, die ook nog eens complexe databestanden genereren.Ontwikkeling procescontrole In figuur 2 wordt geprobeerd weer te geven, hoe die ontwikkeling de komende decennia gaat lopen. Waar nu nog veel relatief eenvoudig analysewerk verricht wordt op traditionele kwaliteitslaboratoria (oranje), verschuift dat werk steeds meer naar intelligente sensoren in de fabriek (blauw) en hyphenated technieken (grijs).
Figuur 2 Ontwikkeling procescontrole in de komende twee decennia

Nuldelijns

DSlimme pleistereze ontwikkelingen raken niet alleen de procescontrole in de maakindustrie, maar ook andere sectoren, niet in het minst de medische. Zo verplaatsen analyses zich onder druk van zorgverzekeraars steeds meer van het klassieke klinische laboratorium (2e lijn) naar de huisarts (1e lijn) en zelfs naar de patiënt zelf (0de lijn). In afbeelding 1 staat een slimme pleister afgebeeld, een mooi voorbeeld van “nuldelijns” monitoring.
Afbeelding 1 Een slimme pleister, die real-time bepaalde parameters kan monitoren.

De rol van de labprofessional

In de toekomst zullen analisten paradoxaal genoeg dus minder bezig zijn met het uitvoeren van analyses. Als het even kan wordt die taak overgenomen door slimme meetsystemen en robots. Dat betekent niet dat er geen rol meer is weggelegd voor laboratoriumprofessionals.  Hun meerwaarde komt meer te liggen in het beheren van analyseprocessen. Dat vereist andere kennis en vaardigheden. Van analisten wordt straks nog meer dan voorheen verwacht, dat ze apparatuur en methodes kunnen opzetten en valideren, dat ze mee kunnen denken over de interpretatie van meetresultaten en dat ze daarover met belanghebbenden kunnen communiceren. Ook bij automatisering binnen het lab, zowel in de aansturing van apparatuur als bij de verwerking van meetresultaten, zal de analist een steeds grotere rol spelen.

Trends in het onderwijs

Hoe houd je je medewerkers in deze dynamische omgeving gemotiveerd en up-to-date? Want voor veel huidige analisten brengen bovenstaande ontwikkelingen een wezenlijk andere invulling van hun taken mee. Gelukkig staan ook in de onderwijswereld de ontwikkelingen niet stil. Met inzet van moderne middelen zijn bij het opleiden van mensen veel hogere efficiëntie en effectiviteit te bereiken dan voorheen.

In deel 2 van dit blogartikel ontvouwen we hoe we dat bij Avans+ aanpakken. Waarom directe integratie van het geleerde in de praktijk zo belangrijk is. Dat betekent kijken naar wat er op de werkvloer gebeurt en nodig is. En vooral: waar de medewerker het best tot zijn recht komt.

Wordt vervolgd!
Nu al benieuwd naar onze Labopleidingen? Bekijk ze nu.


John HagemanCV
John Hageman houdt zich al 25 jaar bezig met het opleiden van laboratoriumpersoneel. Na zijn docentschap bij Avans Hogeschool is hij alweer ruim 10 jaar opleidingsmanager bij Avans+. Daar ontwikkelt hij cursussen en opleidingen, zowel theoretische als praktisch en zowel in open als in maatwerktrajecten. Een aantal daarvan verzorgt hij ook als docent.