Skip to main content

Een organisatie krijgt de interne auditfunctie die het verdient

  • 01 juli 2015
  • Door: Alexander Babeliowsky

De ontwikkelingen op het gebied van internal auditing hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Er is een groeiende behoefte aan goede beheersing hiervan en de zekerheid dat die beheersing daadwerkelijk goed is. Steeds meer organisaties komen tot het inzicht dat een interne auditfunctie daarbij een belangrijke schakel kan zijn.

Ontwikkelingen binnen de functie

Er komen niet alleen meer interne auditfuncties, maar internal auditors kijken ook naar steeds meer verschillende dingen. Wat begon als het beoordelen van vooral financiële processen, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige functie die de kwaliteit van organisatiebeheersing in de volle breedte onderzoekt. Het beoordelen van de organisatiecultuur en de beheersing van grote projecten zijn voorbeelden van relatief nieuwe aandachtsgebieden van de internal auditor. Met de verbreding van de scope neemt ook de potentiële toegevoegde waarde van de internal auditfunctie toe.

De rol van het management

Of die potentie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, hangt mede af van het management dat als opdrachtgever van de internal auditfunctie een belangrijke rol speelt. De toegevoegde waarde hiervan komt niet zomaar aanwaaien. Het management heeft pas iets aan een auditor als die ook in staat is om mee te denken vanuit een managementperspectief. Audits moeten gaan over dingen die managers echt belangrijk vinden, want anders gebeurt er vaak weinig met de resultaten. Relevantie en het gericht zijn op verbetering zijn daarom belangrijke begrippen. Het punt is dus dat een audit alleen relevant wordt met de inbreng van het management. Dat houdt in dat het management zelf tijd en energie moet steken in internal audits.

Wat mag verwacht worden van het management?

Ten eerste is het belangrijk dat het management een actieve rol speelt bij het selecteren van mogelijke auditobjecten. Het management kan auditonderwerpen aandragen die zij relevant vindt of aangeven waar zij risico’s in de beheersing ziet. Ook bij de uitvoering van een audit is een stevige inbreng van het management onmisbaar. Het management moet actief met de auditor meedenken over interessante onderzoeksvragen en over de norm die de auditor moet hanteren. Een opdrachtgever die tegen een auditor zegt: “ik hoor het wel als je klaar bent”, kan niet verwachten dat de uitkomst van de audit naadloos aansluit op de eigen informatiebehoefte. In die zin krijgt een organisatie dan ook de auditfunctie die het verdient.

Wilt u zich verder ontwikkelen?

In de postbacheloropleiding Operational auditing komt de benodigde vakkennis uitgebreid aan de orde. Na het afronden van deze opleiding bent u een professioneel operational auditor. U verstaat het vak, u weet wat er in de praktijk speelt en u bent getraind in auditvaardigheden. U bent in staat om het management op professioneel niveau te adviseren en (aanvullende) zekerheid te geven over de wijze waarop de risico’s zijn – of kunnen worden - beheerst. U bent een volwaardige gesprekspartner voor het management.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.