Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

HR rendement inzichtelijk maken met HR Analytics

  • 27 juli 2016
  • Door: Chris Flink

Ben je benieuwd naar hoe bevlogen je medewerkers zijn? Hoe het gedrag van je medewerkers het succes van je organisatie beïnvloedt? Welke factoren verzuimgedrag bepalen en wat ervoor zorgt dat medewerkers bij jouw organisatie blijven? HR Analytics, of ook wel People Analytics, kan hier inzicht in geven! Door gedrag en bedrijfsresultaat te meten, analyseren en te begrijpen kan je als organisatie sturen op gedrag en het rendement van je organisatie vergroten!

Wat is HR Analytics?

HR Analytics is het meetbaar maken van de impact van (investeringen in) het menselijk kapitaal op het rendement van de organisatie. Kort gezegd, wat voor invloed hebben de medewerkers op de kosten en successen van de organisatie? Met behulp van statistische analyses worden inzichten uit de bestaande en gemeten data gehaald. Vervolgens worden op basis van deze inzichten interventies ingezet om het geluk van de medewerkers en het rendement van de organisatie te vergroten.

“You need to know enough about your business and your HR data to understand how it impacts your business. You need to know the ‘why’.” Marc Howze, VP, Global Human Resources, Deere & Company

HR Analytics kan inzicht geven in onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, bevlogenheid, verzuim, vinden en binden van talent, talentmanagement, strategische personeelsplanning en het voorkomen van ongewenst verloop. Wanneer de verbanden tussen deze onderwerpen met het succes van de organisatie in kaart worden gebracht kan je als organisatie specifieke en effectieve interventies toepassen om het rendement te vergroten. De HR afdeling wordt op deze manier een strategisch business partner die waarde gaat creëren op basis van een data gedreven beleid.

Beslissen op basis van data

Beslissingen maken op basis van data is niet nieuw binnen organisaties. Binnen de afdeling marketing wordt meestal al volop gebruik gemaakt van data over klantgedrag om zo de verkoop te maximaliseren. Binnen de HR afdeling wordt ook vaak al gebruik gemaakt van data door het rapporteren van kengetallen of KPI’s, wellicht al in de vorm van dashboards. Echter kunnen er nog meer inzichten uit de data gehaald worden die waardevol zijn om de organisatie te sturen en als organisatie te excelleren. De data is vaak al aanwezig binnen de organisaties maar wordt nog onvoldoende gebruikt, een gemiste kans!

Wanneer de organisatie evolueert van rapporteren naar analyseren kan je echt waarde gaan toevoegen aan de organisatie. Sterker nog, je organisatie loopt het risico achter te gaan lopen op de concurrentie wanneer de data binnen de organisatie niet effectief gebruik wordt!

Onderstaande figuur geeft aan hoe de waarde toeneemt als een organisatie de stap van metrics naar analytics maakt. De fictieve muur geeft aan dat metrics, hoe mooi dan ook, niet voldoende waarde toevoegen om strategisch partner te worden. Deze muur kan doorbroken worden door de stap van metrics naar analytics te zetten (bron: Cascio & Boudreau: Investing in people (2010).

Een sprekend voorbeeld van een succesvolle organisatie die alles baseert op data is Google. Google heeft een grote afdeling die zich alleen bezighoudt met “People Analytics” (zoals zij deze discipline noemen). Alle menselijke beslissingen zoals promoties, werving & selectie en ontwikkeling worden genomen op basis van informatie die binnen de organisatie gemeten is.

Bekijk voor meer inspiratie het verhaal van Kathryn Dekas, People Manager bij Google die over 3 casussen van hun People Analytics afdeling vertelt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=l6ISTjupi5g

Waarom HR Analytics?

Begrijpen
Door drijfveren, prestatie en ontwikkeling van de medewerkers te meten, begrijp je welk human capital in jouw organisatie aanwezig is. Hierdoor worden oorzaken inzichtelijk die bijvoorbeeld geluk en productiviteit van medewerkers verhogen en verzuim verlagen. Door vervolgens met deze oorzaken aan de slag te gaan vergoot je het rendement en verminder je de kosten voor je organisatie.

Impact aantonen
De financiële impact van de investeringen in medewerkers kan inzichtelijk gemaakt worden. Door bijvoorbeeld voor- en nametingen of groepen met elkaar te vergelijken worden processen en factoren die samengaan met een hoger rendement van de organisatie geïdentificeerd. Hierna kunnen alleen die interventies uitgevoerd worden die daadwerkelijk impact hebben!

“If we have data, let’s look at data. If all we have are opinions, let’s go with mine. Jim Barksdale, former CEO of Netscape”

Business partner worden
Het meetbaar maken van de impact van het human capital op het bedrijfsresultaat ligt aan de basis van het maken van strategische beslissingen. Als HR-afdeling zal je dan als strategisch business partner acteren binnen de organisatie. Omdat je de organisatie zorgvuldig meet, begrijp je het gedrag en de processen binnen de organisatie het beste en kun je helpen de organisatie te sturen. Op deze manier kan je direct bijdragen aan organisatiedoelstellingen en vergroot je de betrouwbaarheid van beslissingen.

Interesse gewekt?

Meer weten over HR analytics? Lees dan meer over onze opleiding HR analytics, sturen met human capital en lees het stappenplan om van vraag tot inzicht te komen!

Dit artikel is geschreven door Chris Flink en Sanne Boertien van Nolost Capital.