Skip to main content

Innovatie: bron van goede ideeën

  • 05 maart 2022
  • Door: Rob de With

Innovatie is belangrijk voor bedrijven. Door continu goed te luisteren naar de markt en zichzelf te verbeteren, blijven zij succesvol. Avans+ draagt hieraan bij met de opleiding Strategie en business innovatie. Innovatie betekent letterlijk: verandering, vernieuwing. Die kan op verschillende vlakken plaatsvinden: op het niveau van je product, het proces of de techniek. Docent Rob de With neemt je mee in deze opleiding en wat er allemaal voorbij komt in zijn lessen. 'Tijdens de opleiding kijken we naar strategie en innovatie: welke bedrijven zijn op dit moment succesvol en wat is hun aanpak?'

Een strategie voor 5 jaar vastleggen werkt niet meer. Ik leer deelnemers dan ook dat ze niet lineair, maar juist kortcyclisch moeten denken. Je houdt als bedrijf wél een stip op de horizon, maar verbetert continu in kleine stappen, in nauw contact met je klanten. Deelnemers kijken tijdens de opleiding kritisch naar hun eigen organisatie. Wat is hun strategie? Welke innovaties zijn er mogelijk om die strategie beter of slimmer te behalen? En hoe dragen die innovaties bij aan meer duurzaamheid en een betere wereld? Daarvoor maken we gebruik van de 17 sustainable development goals van de VN.

Aanzienlijke verbeteringen binnen je organisatie

Deze opleiding leidt tot aanzienlijke verbeteringen binnen organisaties. Een voorbeeld dat ik hier graag wil noemen, komt uit de zorg. Een bepaalde zorginstelling had de voeding uitbesteed aan een externe partij. Patiënten klaagden echter over de maaltijden die ze te eten kregen. Daarop is de deelnemer teruggegaan naar de basis: de visie van de organisatie, waarin stond dat patiënten zich thuis moesten voelen. Dat betekent ook: lekker eten zoals thuis. De maaltijd als geluksmomentje. Met die blik heeft hij het hele proces van de voeding in de zorginstelling opnieuw tegen het licht gehouden en vernieuwd. Het beoogde resultaat: restaurantwaardig eten, minder verspilling en tevreden patiënten.

Passend bij jouw persoonlijkheid

Naast docent ben ik ook ondernemer. Ik werk op het snijvlak van ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Daarbij ben ik graag bezig met strategie, teamontwikkeling en klantgerichtheid. Ik heb in de praktijk ondervonden hoe belangrijk het is dat de ontwikkelingen die mensen willen bereiken ook aansluiten bij hun persoonlijkheid. Daarom gebruik ik tijdens de opleiding de game Show your true colours om de persoonlijkheidskenmerken van de deelnemers te achterhalen op basis van de MBTI-persoonlijkheidskenmerkentest. Deze matchen we vervolgens aan passende sustainable development goals. Dat leidt tot de beste resultaten: de deelnemers kunnen het containerbegrip ‘duurzaamheid’ betekenis geven en werken aan doelen die écht bij hen passen.

Werken naar een concreet plan

De eerste lessen van de opleiding zijn vooral gericht op het overdragen van informatie. Dan kan het deelnemers soms weleens duizelen. Daarna gaan ze vooral in de praktijk aan de slag in hun eigen organisatie. Welke duurzame innovaties zijn daar mogelijk? Door mijn werk kom ik bij veel verschillende bedrijven over de vloer. Die kennis deel ik weer met de deelnemers. In de laatste lessen werken ze toe naar een concrete uitwerking van het innovatieplan. Daarbij komt ook het financiële plaatje in beeld. Dat kan behoorlijk spectaculair zijn: we hebben al eens een klas gehad die opgeteld meer dan anderhalf miljoen euro extra marge kon realiseren dankzij de bedachte innovaties. Dan heeft deze opleiding zich dus dubbel en dwars terugverdiend.

Ondernemerschap: zelf zorgen voor innovatie

Als ondernemer zie ik graag concrete verbeterplannen die écht iets opleveren voor organisaties. Dat verwacht ik ook van deelnemers: plannen waar ze trots op zijn en die gedragen worden binnen hun bedrijf. Tijdens de bijeenkomsten wordt de richting voor het plan al bepaald. Deelnemers gaan vervolgens binnen hun organisatie gesprekken aan en kijken kritisch naar de missie en visie. Vaak blijkt dat die niet goed is vertaald in de strategie en de dagelijkse praktijk. In de opleiding stimuleren we deelnemers om dit wel te doen. Om nog even terug te gaan naar het voorbeeld hierboven: als je visie ‘het gevoel van thuis geven’ is, kun je niet aankomen met een lauw prakje.

Onverwachte ideeën

Tijdens de opleiding gaan we daarom terug naar de basis. Wie zijn mijn klanten? Welke waarde lever ik? En wordt de klant hier écht blij van? Daarbij help ik de deelnemers op weg waar ik kan, maar het plan moeten ze helemaal zelf maken. Dat is soms wat onwennig in het begin, maar uiteindelijk leidt het altijd tot resultaat. Dan zie ik de meest onverwachte ideeën langskomen. Jeugdzorg aanbieden in een leegstaand pand van een zorginstelling. Het combineren van een reguliere bibliotheek met die van een hogeschool voor meer uitwisseling en reuring. Een rederij die al zijn schepen elektrisch maakt. Allemaal innovatieve, duurzame ideeën waar klanten blij van worden en waar ik als docent en ondernemer ook trots op ben.

Zelf aan de slag met innovatie? Vraag een adviesgesprek aan voor de postbacheloropleiding Strategie en business innovatie om de opties te bespreken met een opleidingsmanager.

Rob de With is docent bij de opleiding Strategie en business innovatie bij Avans+, eigenaar van At Work Solutions en partner van het netwerk H3ROES.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.