Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

De Master of pipeline technology: een solide basis voor complexe bouwprojecten

  • 23 juli 2020
  • Door: Ineke Aalderink

De Master pipeline technology (Msc.) van Avans+ geeft professionals kennis over leidingen én over de aanleg ervan. Wie leidingen gaat aanleggen in stedelijk gebied, krijgt immers met veel stakeholders te maken. Ineke Aalderink, technisch projectmanager bij Vattenfall, is blij dat ze deze masteropleiding gevolgd heeft. “Wie het plein voor het Olympisch Stadion in Amsterdam wil openbreken om leidingen onder de A10 door te schuiven, móét wel een goed verhaal hebben.”

Het is alweer enige tijd geleden dat Ineke de Master of pipeline technology volgde. “Ik wilde als projectmanager een stap maken naar complexere projecten. Daarvoor wilde ik mijn technische kennis uitbreiden. Op aanraden van een collega kwam ik bij Avans+ terecht, waar ik veel leerde over de technische berekeningen van onder meer de krachten die op buisleidingen komen te staan. Daardoor leerde ik de fijne kneepjes van dit vak kennen.”

Belanghebbenden

“Daarnaast besteedt de masteropleiding veel aandacht aan de aanleg van leidingen. Dat gaat enerzijds over regelgeving en vergunningen, en anderzijds over omwonenden en andere belanghebbenden. Wat willen zij? Hoe zit het tijdens de werkzaamheden met de bereikbaarheid van de stad voor de inwoners, maar ook voor bijvoorbeeld de hulpdiensten? Daar had ik in mijn werk al redelijk wat ervaring mee opgedaan, dus dat deel van de opleiding ging me makkelijker af.”

Diepgang en interactie

“Het leuke van de Master of pipeline technology is dat de deelnemers allemaal een andere achtergrond en motivatie hebben. Zelf zat ik in een fijne, compacte groep, waardoor we veel interactie hadden en echt de diepte in konden. De docenten zijn allemaal deskundige professionals uit het vak waar je veel aan hebt. Zij kunnen alle vragen beantwoorden en je advies geven. Ik heb hen aan mijn zakelijke netwerk toegevoegd en een aantal van hen heb ik na mijn opleiding al eens benaderd voor lastige vraagstukken.”

Flinke ingreep

“Momenteel ben ik bezig met de afronding van het project Amsterdam South Connection. Daarbij zijn twee bestaande warmtenetten van Vattenfall met elkaar verbonden. We bouwen daarnaast een hulpwarmtecentrale, die in de winter waar nodig kan bijstoken om het warmtenet op temperatuur te houden. Het aanleggen van leidingen is een complexe aangelegenheid – zeker in een grote stad als Amsterdam. We werken met leidingen met een buitendiameter van 80 centimeter. Daarvan liggen er overal twee naast elkaar: een aanvoerleiding en een retourleiding. Dat is een flinke ingreep in de omgeving.”

Omgevingsmanagement

“Om de bestaande warmtenetten met elkaar te verbinden, moesten we onder meer twee leidingen van 1100 meter onder de A10 door leggen. Daarvoor is het plein voor het Olympisch Stadion langdurig een grote bouwput geweest. Om dit project in goede banen te leiden, hebben we ons team opgeschaald met extra professionals voor het omgevingsmanagement. We hebben het project op de juiste manier op de politieke agenda gezet door alle relevante wethouders nauw te betrekken. Mede daardoor ontstond er een positieve houding rondom dit belangrijke project. Natuurlijk veroorzaak je altijd enig ongemak met een klus van deze omvang. Maar in goed overleg hebben we zelfs overeenstemming bereikt met juridisch zeer goed onderlegde omwonenden.”

Begrip

“Wat ik vooral heb meegenomen uit de Master of pipeline technology, is begrip voor ieders standpunt. Juist ook voor de mensen waar we zelf mee samenwerken, zoals de aannemer. Hij maakte in het project bijvoorbeeld bewust deel uit van het omgevingsmanagement. Wie kan immers beter vertellen wat de aannemer gaat doen dan de aannemer zelf? De opleiding heeft mij ook veel zelfvertrouwen gegeven. Ik weet nu dat ik ruim voldoende technische bagage heb om op terug te vallen. Het mooie is dat ik bij verschillende partijen mensen tegenkwam die ook deze masteropleiding hebben gevolgd. Dat schept een band; je hebt immers dezelfde technische basis en dat maakt het contact makkelijker.”

Aanraden

“Ik zou de Master of pipeline technology van Avans+ zeker aanraden, vooral aan mensen die al enkele jaren werkervaring hebben. Dat maakt de lessen nog waardevoller. Sterker nog, ik heb al een aantal collega’s van mij de tip gegeven om de opleiding te gaan volgen. Ik hoop dat zij er net zo veel aan hebben als ik.”