Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Prijswinnend afstudeerproject laat praktijkwaarde MGPT zien

  • 16 januari 2018
  • Door: Marc Janssen

De opleiding Master Geriatric Physical Therapy (MGPT) van Avans⁺ is een masteropleiding waarin je je ontwikkelt tot een specialist in de geriatriefysiotherapie.

Tijdens adviesgesprekken merken we soms dat deelnemers wat huiverig zijn voor het wetenschappelijke gedeelte van de opleiding. Je krijgt immers na het succesvol afronden van de opleiding de graad Master of Science. Deelnemers zouden liever met de praktijk bezig zijn en zodoende ervaren wij wel eens weerstand als het om wetenschappelijk onderzoek gaat. 

Passende verbinding wetenschap en praktijk

In onderstaand voorbeeld wil ik duidelijk maken dat de afstudeerfase bij Avans⁺ alle mogelijkheden heeft om de passende verbinding tussen wetenschap en praktijk te maken, zodanig dat groepen cliënten er beter mee geholpen worden. De deelnemer van onderstaand o\nderzoek brengt de praktijkwaarde van de opleiding MGPT excellent in beeld. Uiteraard is er voorwaardelijke kennis en een wetenschappelijke manier van denken en werken nodig om dit resultaat te bereiken.

Elize van Emmerik heeft de opleiding MGPT, mede dankzij een gedegen onderzoek binnen de gemeente Etten-Leur, met goed vervolg afgerond. Ze heeft een objectief screeningsprotocol van het fysieke domein ontwikkeld voor gemeentelijke ambtenaren. Dit protocol kan onder andere worden gebruikt bij het beoordelen voor de toelating van een Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-deeltaxipas.

Elize heeft een scoringslijst gevalideerd en geïmplementeerd in het consultatieproces. Met behulp van deze lijst kan een consulent een score toekennen aan het bewegen. Zodoende kan worden bepaald of iemand bijvoorbeeld wel of niet in aanmerking komt voor een Wmo-deeltaxipas.

Dit selectieproces verliep vroeger tijdens een gesprek tussen consulent en cliënt aan de keukentafel. De consulent had daarbij niet de benodigde kennis en vaardigheden om objectieve uitspraken te doen rondom het bewegend functioneren. Mede dankzij Elize heeft de selectieprocedure nu een meer prominente plaats ingenomen. De fysiotherapeut is bij uitstek de meest geschikte professional die uitspraken kan doen over het bewegend functioneren. Elize heeft deze kennis toegankelijk gemaakt en ingezet ten bate van oudere cliënten.

Landelijke erkenning

Dat het onderzoek van Elize erg waardevol is en praktisch zeer toepasbaar, is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Ze heeft inmiddels dé prijs gewonnen van de beroepsvereniging geriatriefysiotherapie (NVGF) voor het schrijven van de beste thesis van 2017.

Het onderzoek van Elize benadrukt nog maar eens dat de inhoud van de fysiotherapie master opleidingen van Avans⁺ erg goed aansluit op de praktijk. Al tijdens de opleiding kun je direct aan de slag met de opgedane kennis, inzichten en vaardigheden en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor jouw cliënten en jouw organisatie. Met een + achter je naam bereik je meer.

Wil je meer weten over onze master Geriatriefysiotherapie? Bekijk onze opleiding hier!