Skip to main content

Risicomanagement bij woningcorporaties, hoe regel je dit in één keer goed?

  • 25 januari 2018
  • Door: Xander Smit

Een belangrijk onderdeel van de woningwet die woningcorporaties momenteel implementeren, is het juist inrichten van control functies. Zo worden er tegenwoordig hogere eisen gesteld aan compliance, moet het risicomanagement goed ingericht worden en de besturing (of breder management control) moet nog verder verbeteren. Een kwestie van integraal (risico)management voor de gehele organisatie.

Aansturing vanuit één centraal punt

Vanuit de wet wordt gesteld dat woningcorporaties een controller benoemen die al deze zaken op kan pakken. Omdat de verschillende onderdelen binnen de gehele organisatie op een vergelijkbare manier moeten worden geborgd is het goed om één functionaris, de controller dus, te belasten met een effectieve en efficiënte implementatie. Dit betekent dat deze functionaris verschillende rollen moet vervullen.

De effectiviteit van besturing is altijd al het eigen aandachtsgebied van een controller geweest. Maar naleving van regelgeving door de organisatie ligt juist meer bij de compliance afdeling/officer, terwijl de risicomanager vaak gespecialiseerd is in het goed in beeld hebben van de risico’s die de onderneming loopt, het inrichten van effectieve beheersmaatregelen en het maken van de juiste afweging daarbij.  

Allemaal functies die in de nieuwe situatie bij een controller komen te liggen. De controller zal dus zijn of haar aandachtsgebied moeten verbreden en tegelijk op dit bredere terrein kwalitatief hoogwaardige expertise op moeten doen. Bij veel controllers is er daardoor een duidelijke opleidingsbehoefte.

Het uitwisselen van nieuwe kennis

Het combineren van al deze verschillende onderdelen is, zeker bij organisaties die een kleinere staf hebben, een enorme uitdaging. Naast de inhoudelijke kennis ontbreekt het vaak aan sparringmogelijkheden binnen de eigen organisatie. Een meerwaarde die we bij de opleiding Integraal Risicomanagement van Avans+ ervaren is de kruisbestuiving tussen deelnemers aan de opleiding. Vaak zijn de deelnemers één van de weinigen of soms zelfs de enige functionaris die zich binnen het bedrijf bezig houdt met het op een gestructureerde manier neerzetten van controlling, compliance en risicomanagement. Dan helpt het als je nieuwe kennis tot je kunt nemen en dit direct tijdens de opleiding kunt uitwisselen met andere deelnemers die in dezelfde situatie zitten.

Verbinden en ontwikkelen

Voor woningcorporaties en de wettelijke vereisten waar die aan moeten voldoen is het van extra belang dat de implementatie van de woningwet wordt gedaan door een functionaris die zich nieuwe kennis (en vaardigheden) snel eigen kan maken. Een extra reden dus om als controller de opleiding Integraal Risicomanagement te volgen.

Daarin leer je onder andere om binnen jouw organisatie op een gestructureerde manier om te gaan met bovenstaande beheersingsvraagstukken en control functies. Integraal risicomanagement gaat om de verbinding tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, de diverse doelstellingen die worden gesteld en het onderling afstemmen van de risicobeheersing. En dat doe je dus niet alleen! In onze opleiding Integraal risicomanagement leer je alles over de benodigde control functies en hoe je deze zaken binnen jouw bedrijf op kan pakken. Bekijk de opleidingspagina Integraal risicomanagement voor meer informatie.

Xander Smit is docent Integraal risicomanagement

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.