Skip to main content

Momenteel ondervinden wij een telefoonstoring op ons algemene telefoonnummer. Wil je toch graag contact? Bel ons dan via 076-5258809 of mail naar info@avansplus.nl. Tevens zijn wij bereikbaar via Whatsapp op telefoonnummer 06-13583501.
Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement
Iets voor jou?
 • Jouw organisatie kent veel verschillende activiteiten en veel verschillende risico’s.
 • Je hebt een rol in het beheersen van de risico’s binnen jouw organisatie.
 • Je zoekt praktisch toepasbare methodes met een theoretisch fundament op postbachelor niveau.

Integraal risicomanagement is een breed vakgebied. Aan de ene kant omdat risico’s binnen een bedrijf op uiteenlopende terreinen voorkomen; van financiën en ICT tot grote projecten en veiligheid. Aan de andere kant omdat risicomanagement een integrale verantwoordelijkheid is van de gehele organisatie. Het risicodenken in de organisatie gaat dan ook verder dan alleen de afdeling risicomanagement.

Op meerdere niveaus en vanuit diverse invalshoeken kan de beheersing van risico’s worden bekeken. De samenhang in strategisch en operationeel risicomanagement én de aansluiting bij de doelen van de organisatie maken risicomanagement bij uitstek een zaak van alle stakeholders in jouw organisatie. Integraal risicomanagement gaat er dan ook om verbinding te kunnen leggen tussen de verschillende onderdelen van de organisatie, hun doelstellingen verbinden en de beheersing van risico onderling af te stemmen.

De noodzaak van integraal risicomanagement

Veel ondernemingen zien de noodzaak van integraal risicodenken wel in, maar hebben moeite om risicomanagement echt onderdeel te laten zijn van het DNA van het bedrijf. Straks kun jij ze daarbij helpen. De opleiding Integraal risicomanagement biedt je theoretische inzichten én praktische handvatten om een goede risicomanager te worden.

Lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent (risico)manager, controller, compliance officer, manager projectbeheersing, kwaliteitsadviseur of (lijn)manager. Je hebt vanuit je rol te maken met beheersingsproblematiek rondom risico’s. Jouw organisatie heeft er behoefte aan om op een effectieve manier haar risicomanagement te verbeteren. Je vervult een centrale rol in het bewaken van de doelstellingen van de organisatie en denkt actief mee over het verder ontwikkelen daarvan.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Naast een goede theoretische basis biedt de opleiding Integraal risicomanagement je vaardigheden en praktische handvatten. Alle competenties en soft skills die je nodig hebt om risicomanagement stevig te verankeren binnen jouw organisatie komen aan de orde. Theorieën, concepten, methodieken en praktijksituaties worden op een heldere manier met elkaar verbonden. Opdrachten worden tijdens de les en als huiswerk uitgevoerd in groepsverband om het leren van elkaar te stimuleren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan presentatievaardigheden, gesprekstechnieken en het overbrengen van een boodschap.

  Aan de slag met risicomanagement

  Bij risicomanagement is de menselijke kant minstens zo belangrijk als de structuren en methodieken. Je krijgt inzicht in de psychologische achtergrond van het nemen en vermijden van risico’s. Ook leer je effectief sturen en beïnvloeden in een complexe bestuurlijke omgeving. De specifieke aspecten van risicomanagement binnen grote projecten en programma's komen eveneens aan bod. Door de afwisseling van theorie en praktijk maak je je de diverse facetten van risicomanagement eigen.

  Eindopdracht van de opleiding Integraal risicomanagement

  Je rondt de opleiding Integraal risicomanagement af met een examen in 2 delen. Het eerste deel bestaat uit het opstellen van een paper. Hiervoor werk je in een groepsopdracht een praktijkcase uit waarbij je de aangereikte technieken en methodieken toepast. Daarnaast wordt jou gevraagd een actueel vraagstuk binnen je organisatie te analyseren waarbij je gebruik maakt van een recent artikel uit vakliteratuur.

  Praktijkcases en examen

  Tijdens de opleiding word je begeleid door ervaren docenten uit het vakgebied. Onder hun enthousiaste leiding ga je in kleine teams aan de slag met uitdagende praktijkcases, die direct toepasbaar zijn in jouw dagelijkse werkomgeving.

  Op de examendag worden de groepsopdracht en de individuele opgave gepresenteerd en verdedigd. Op een interactieve manier komen alle onderwerpen van de opleiding aan de orde en wordt het verkregen inzicht in integraal risicomanagement getoetst.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Integraal risicomanagement bestaat uit 10 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden eens per 2 weken plaats in Apeldoorn, Breda en Utrecht. Daarnaast ben je ongeveer 8 uur per week kwijt aan zelfstudie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Integraal risicomanagement zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 4.995,-.
  • Boeken: circa € 60,-. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 500,-.

  De factuur ontvang je voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Betalen in termijnen

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 4 termijnen van € 1.260,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Diploma

  Diploma

  pe-logo-integraal-risicomanagementAls je de opleiding Integraal risicomanagement succesvol heeft afgerond ontvang je het postbachelordiploma Integraal risicomanagement. Controllers, auditors en accountants ontvangen bovendien 55 PE-uren.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de opleiding Integraal risicomanagement kun je vanuit een integrale benadering professioneel adviseren over risicomanagement. Je weet draagvlak te creëren en kunt advies implementeren binnen complexe lijnorganisaties en projectomgevingen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande-Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 14.

  Programma

  Module 1: Corporate governance

  De functie van risicomanagement en de samenhang tussen strategisch, tactisch en operationeel risicomanagement worden behandeld in deze module.

  • Risicomamangement en Corporate governance
  • Samenhang tussen strategisch, tactisch en operational risicomanagement
  • Positionering risicomanagement
  • Rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Risicomanagement en The Lines of Defence

  Module 2: Inrichting van een integraal risicomanagementsysteem

  Een risicomanagementsysteem moet borgen dat een organisatie ‘in control’ is en blijft. Belangrijk daarbij is dat risicomanagement integraal is ingebed in de organisatie en niet ‘stand alone’ functioneert. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inrichten van effectief risico- en control frame network aan de hand van COSO ERM
  • Integraal risicomangement systeem en de samenhang tussen risico’s, control en internal audit
  • Risicomanagement en soft control
  • Kwaliteitsbepalende factoren bij risicoanalyse
  • Inrichten van een adequate monitoringsfunctie

  Module 3: Inrichten en implementeren risicomanagement

  In deze module leer je vaststellen waar een organisatie staat in termen van risicovolwassenheid en hoe de ambitie ten aanzien van risicomanagement gerealiseerd kan worden.

  • Risicovolwassenheid van de organisatie
  • Effectief verandermanagement bij het implementeren van risicomanagement en de rollen van de verschillende betrokkenen
  • Verschillende veranderstrategieën.

  Programma integraal risicomanagement
   

  Module 4: Praktijkmodule Integraal Risicomanagement

  Je krijgt praktische handvatten voor het integreren van zowel de harde als de zachte kant met betrekking tot operationeel, financieel, juridisch en IT-risicomanagement.

  • De harde en zachte kant van risicomanagement.
  • Methodieken en modellen om operationele, financiële, juridische en IT-risico’s te identificeren.

  Module 5: Vaardigheden van de risicomanager

  Psychologische technieken om risico’s binnen teams te identificeren en micro expressies te herkennen en te duiden in risicosessies.

  • Faciliteren van Control Risk Self Assessments
  • Sociaal psychologische factoren bij risicomanagement
  • Risicomanagement en het gedrag van organisatieleden
  • Communicatieve vaardigheden (gesprekstechnieken, verbaal volgen, omgang met weerstand)

  Module 6: Risicomanagement binnen projecten en programma's

  Je leert het risicomanagement te doorgronden vanuit de optiek van de project- en programmamanager.

  • Risicomanagement binnen projecten en programma’s;
  • Risicomanagement door de ogen van de project- of programmamanager;
  • Specifieke technieken om risico’s binnen projecten en programma’s te identificeren, beheersen en te bewaken.

  Programma Integraal risicomanagement deel 2
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • Door de kleine maar gevarieerde groep volop discussies over de wijze waarop met risico's in de diverse organisaties wordt omgegaan.

   Maurice van der Wijst
   Business Controller
  • Het persoonlijk contact met de deelnemers, docenten en de projectleider vind ik erg belangrijk. Door elkaar feedback te geven, kom je uiteindelijk ook tot betere resultaten.

   Berry Maanders
   Docent Avans+
  • De opleiding geeft veel handvatten en bagage om binnen je professionele omgeving risicomanagement de aandacht te geven die het verdient.

   Norbert Verheijen
   Finance Manager
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven