Skip to main content

Alles over de subsidie bewegingsonderwijs

 • 22 juni 2017
 • Door: Sjoerd Bos

De PO-Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben als doelstelling dat in 2017 iedere basisschoolleerling minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week krijgt. Deze lessen dienen gegeven te worden door een bevoegde leerkracht.

Om dat voor elkaar te krijgen is in het ‘Bestuursakkoord primair onderwijs’ en in het bijbehorende ‘Plan van aanpak bewegingsonderwijs’ afgesproken dat leerkrachten in het basisonderwijs die nog geen ‘brede bevoegdheid bewegingsonderwijs’ hebben per 1 juli 2015 subsidie kunnen aanvragen voor de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.

Subsidie op de opleiding bewegingsonderwijs

Indien u voor september 2017 de opleiding Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs gaat volgen kunt u dit jaar voor de laatste keer een beroep doen op de subsidie bewegingsonderwijs. Deze subsidie is een tijdelijke regeling die loopt van 2015 tot en met 2017 en staat geheel los van de lerarenbeurs voor een Bachelor- of Masteropleiding binnen het onderwijs. Indien de subsidie wordt toegekend dekt deze de volledige kosten van de opleiding Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs bij Avans+ (opleidingsgeld, arrangementskosten, literatuur en EHBO-module).

Een mogelijk nadeel aan deze tegemoetkoming is het ingestelde subsidieplafond van 3,15 miljoen euro per jaar. Dit komt ongeveer neer op een bekostiging van 1000 aanvragen per jaar. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen en duurt ongeveer 8 weken. Zorg er daarom voor dat je tijdig je aanvraag indient en dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.

Wat moet je doen om de subsidie aan te vragen?

Om de subsidie aan te vragen dienen onderstaande stappen doorlopen te worden:

 • Download het aanvraagformulier via de website van het duo .
 • Vul het aanvraagformulier bewegingsonderwijs volledig in.
 • Laat het aanvraagformulier door uw werkgever of inlener ondertekenen.
 • Scan het aanvraagformulier in (als pdf) en mail het naar bewegingsonderwijs@duo.nl.
 • Doe dit bij voorkeur 2 maanden voor het begin van uw opleiding. De verwerking van uw aanvraag duurt ongeveer 8 weken.

Voorwaarden voor de subsidie bewegingsonderwijs

U kunt de subsidie op elk gewenst moment voor aanvang van de opleiding aanvragen zolang u maar rekening houdt met het feit dat de subsidie tot dit jaar loopt. Voordat u een definitieve aanvraag indient, zijn er wel een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen. In onderstaand overzicht vindt u de voorwaarden waar u aan dient te voldoen voor uw aanvraag goedgekeurd kan worden:

 • U heeft een onderwijsbevoegdheid.
 • U werkt bij een bekostigde onderwijsinstelling in het primair onderwijs.
 • U werkt bij een school in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag of in de 12 kalendermaanden daarvoor.
 • Ook met een flexibel contract kunt u de subsidie aanvragen. Op het moment van de aanvraag óf in de 12 kalendermaanden ervoor werkte u bij een bekostigde onderwijsinstelling.
 • De opleiding is een CPION-geaccrediteerde post initiële leergang bewegingsonderwijs.
 • De opleiding bestaat uit 3 modules. U kunt alleen subsidie aanvragen voor modules waarmee u nog niet gestart bent. U kunt de subsidie niet met terugwerkende kracht aanvragen.
 • De subsidie is aan te vragen voor de volledige leergang, voor blok 2+3 of voor alleen blok 3.
 • U behaalt uw certificaat binnen de daarvoor staande studieperiode (een half jaar per blok) + een half jaar. Dit komt er op neer dat u de opleiding binnen 2 jaar na aanvang afgerond dient te hebben.
 • Vóór het eind van het kalenderjaar waarin u de opleiding afrondt, stuurt u een kopie van het certificaat en een betaalbewijs van het opleidingsgeld naar DUO.

Voor vragen over de voorwaarden verwijzen wij u naar de afdeling Lerarenbeurs op telefoonnummer 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt eventueel ook een mail sturen naar bewegingsonderwijs@duo.nl.

Profiteer van de laatste subsidie op onze opleiding Leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs!

Heb jij de ambitie om in september te starten met de opleiding grijp dan je laatste kans om de opleiding volledig bekostigd te krijgen. Inschrijven voor een opleiding bij jou in de buurt kan via de opleidingspagina op de website van Avans⁺.

De opleiding start – bij voldoende inschrijvingen – in september in Goes, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Rotterdam, en Utrecht. Indien er binnen het schoolbestuur of stichting meerdere leerkrachten zijn die de opleiding willen volgen zijn er ook verschillende mogelijkheden voor een incompany traject verzorgd door Avans+.

Literatuur

 1. Subsidie Bewegingsonderwijs aanvragen (2017). Dienst Uitvoering Onderwijs. Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.
 2. Aanvragen van subsidie voor opleiding bewegingsonderwijs per 1 juli mogelijk (19-06-2015). School, kind & omgeving. PO-raad.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.