Skip to main content

Master leiderschap in onderwijs

Master leiderschap in onderwijs
iets voor u?
 • U bent directeur, bovenschoolsdirecteur of bestuurder van een onderwijsorganisatie
 • U bent in staat om vanaf de start van de opleiding studieopdrachten op bovenschools niveau uit te voeren binnen uw eigen werkomgeving. Functioneert u nog niet op dat niveau dan is uw werkgever bereid hiervoor de mogelijkheden te creëren. 
In het kort
 • niveau Master
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 1792 SBU
 • studiekosten 19.880,-
 • startdata
  • 25-09-2019 Breda
  • 25-09-2019 Eindhoven
  • 02-10-2019 Amsterdam
  • 02-10-2019 Nijmegen
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Master leiderschap in onderwijs

Master leiderschap in onderwijs

Directeuren en bestuurders van onderwijsorganisaties moeten zich meer dan ooit bezig houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leiderschap verwacht. Ze moeten in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren. Dit vraagt om de juiste vaardigheden.

De master ‘Leiderschap in Onderwijs’ heeft tot doel om directeuren en bestuurders te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatiemanagement. Ook het ontwikkelen en opleiden van medewerkers en de implementatie van de lerende organisatie vormt een belangrijk thema in de opleiding.

srvo logo

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U wilt zich verder professionaliseren om als directeur/bestuurder in staat te zijn om met een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Met een lange termijn visie en met een naar buitengerichte blik wilt u op een ondernemende en innoverende manier uw onderwijsorganisatie verder ontwikkelen.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Gedurende de opleiding is uw eigen beroepspraktijk een belangrijk uitgangspunt. U gaat met deskundige docenten actuele kennis en theorie van diverse leiderschapsthema’s koppelen aan uw beroepspraktijk. U wordt hierbij uitgedaagd kennis en ervaring op te halen in sectoren buiten het onderwijs. 

  Hierbij wordt gebruik gemaakt van interactieve werkvormen zowel binnen als buiten de groepsbijeenkomsten. Door middel van onderzoek en opdrachten wordt u gevraagd de nieuwe kennis toe te passen in uw eigen beroepspraktijk. U werkt individueel en in groepen aan uw leervragen en casuïstiek.

  Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw leren en dat u wilt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De totale studiebelasting van de opleiding is 1792 uur oftewel 64 EC’s. Hiervan is 342 uur contacttijd gezamenlijk met de gehele leergroep. Zo’n 420 uur besteedt u aan individuele studie van theorie die u wordt aangereikt. Daarnaast werkt u 1030 uur individueel en in subgroepen aan opdrachten, onderzoeken, businessprojects en uw uiteindelijke afstudeeropdracht.

  De opbouw van de opleiding maakt het mogelijk dat u de opleiding in uw eigen tempo volgt. De opleiding bestaat uit 4 masterclasses. Indien gewenst kunt u tussen de masterclasses een pauze nemen en zo de totale studie over een langere periode verdelen.     

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Master leiderschap in onderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 19.880,-.
  • Boeken: circa € 350,-. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 2.045,-.

  Bij vrijstelling van Masterclass I zijn de kosten als volgt:

  • Opleidingskosten € 14.250,-
  • Arrangementskosten € 1.585,-

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 termijnen van € 6.850,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Sinds maart 2017 kan het bevoegd gezag van schoolleiders die een master opleiding volgen, bij het ministerie OCW een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de vervangingskosten van de schoolleider in verband met het volgen van de masteropleiding.

  De vervangingskosten worden vergoed voor de duur van 2 jaar. De aanvraag kan jaarlijks worden ingediend, van 1 april tot en met 15 oktober. Meer informatie over deze regeling vind u op de pagina subsidieregeling schoolleiders

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u een masterclass succesvol heeft afgerond ontvangt u een diploma. Wanneer u het volledige programma succesvol heeft afgerond, ontvangt u een getuigschrift. Directeuren uit het primair onderwijs kunnen zich met de master registreren of herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. 

  Resultaat

  Resultaat

  Met het afronden van deze opleiding bent u in staat leiding te geven aan en binnen een onderwijsorganisatie binnen een complexe bestuurlijke omgeving met oog voor kwaliteit van mensen en duurzaam resultaat. Tevens voldoet u aan de registratie dan wel herregistratie eisen van het Schoolleidersregister. 

  Door het behalen van het master eindniveau van de opleiding, wordt u opgeleid tot excellente schoolleider op het niveau van Master of Arts en voldoet u aan de registratie dan wel herregistratie eisen van het Schoolleidersregister.

  Als u alleen uw registratie of herregistratie wilt veiligstellen dan kunt u ook volstaan met het volgen van de eerste masterclass. Ook die is apart gecertificeerd door het Schoolleidersregister voor de basisregistratie en de herregistratie. 

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De Master leiderschap in onderwijs is tevens onderdeel van het samenwerkingsverband proQualis, ons schoolleidersopleidingen merk dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Programma
  Programma

  De opleiding is opgebouwd uit vier masterclasses van elk 16 EC’s die in een vaste volgorde worden gegeven. De eerste twee masterclasses bestaan elk uit drie inhoudelijke modules. De derde masterclass uit twee modules en de laatste masterclass betreft de afstudeerfase.

  De inhoud van de modules is gericht op vier kernthema’s: leiderschap, bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatie. Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, zelfstudie, werken aan businessprojecten en/of toets en diverse voorbereidingsopdrachten.

  Naast de inhoudelijke modules en het afstuderen zijn er ook nog twee doorlopende leerlijnen, Persoonlijk Leiderschap (PL) en Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO die de kernthema’s  binnen de modules ondersteunen.

  Master leiderschap in onderwijs
  Masterclass I

  Het is ook mogelijk alleen de eerste masterclass van de opleiding te volgen. Dat kan bijvoorbeeld in het geval u deze wilt aanwenden voor uw herregistratie. De eerste module dekt namelijk meer dan drie thema’s van de zeven thema’s die het Schoolleidersregister verplicht stelt voor uw herregistratie.

  Voor de inhoud van de masterclass, zie de uitgebreidere informatie over de opleiding die u op via onderstaande link kunt bekijken.

  Bekijk dit onderdeel
  Masterclass leiderschap in onderwijs
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven