Skip to main content

Master leiderschap in onderwijs

 • niveau Master
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 1792 SBU
 • studiekosten 20.475,-
 • startdata Bekijk alle startdata en locaties
  • 08-09-2020 Amsterdam
  • 09-09-2020 Breda
  • 10-09-2020 Nijmegen
Inschrijven
Master leiderschap in onderwijs
Iets voor jou?
 • Je bent geïnteresseerd in een bedrijfskundige master in onderwijs.
 • Je bent schoolleider, bovenschools directeur, (con)rector, teamleider of bestuurder van een onderwijsorganisatie.
 • Je bent in staat om vanaf de start van de opleiding studieopdrachten op bovenschools niveau uit te voeren binnen de eigen werkomgeving. Functioneer je nog niet op dat niveau, dan is jouw werkgever bereid hiervoor de mogelijkheden te creëren.

Directeuren en bestuurders van onderwijsorganisaties moeten zich meer dan ooit bezig houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leiderschap verwacht. Ze moeten in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren. Dit vraagt om de juiste vaardigheden.

De Master leiderschap in onderwijs heeft tot doel om directeuren en bestuurders te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatiemanagement. Ook het ontwikkelen en opleiden van medewerkers en de implementatie van de lerende organisatie vormt een belangrijk thema in de opleiding.

srvo logo

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor schoolleiders, bestuurders, (con)rectoren of teamleiders uit het onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van bedrijfskundig leidinggevende binnen het onderwijs.

  Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je bent werkzaam als schoolleider, bestuurder, (con)rector of teamleider binnen een school.
  • Je hebt ervaring met leidinggeven aan een bouw, team of sectie.
  • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geef je richting aan de ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de master staat het onderzoek op bestuurlijk en bedrijfskundig niveau centraal. Alle bedrijfskundige invalshoeken worden tijdens de bijeenkomsten samen vertaald naar schoolorganisaties. Dit bouwen we stapsgewijs op om de blik naar buiten te verruimen.

  De master is opgebouwd om vanuit masterclass I de eigen stichting te onderzoeken. Deskundige docenten met actuele kennis en theorie van diverse leiderschapsthema’s maken de koppeling met de beroepspraktijk. De docenten zijn zowel afkomstig uit het bedrijfsleven als het onderwijs.

  In masterclass II staat onderzoek in een andere onderwijssector dan waarin je werkt centraal om in masterclass III onderzoek te gaan doen in het bedrijfsleven.

  LEERTEAMS

  Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocenten is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback.

  SOCIAL LEARNING

  Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt ervaringen en inzichten via ons online blended learning platform Curatr. Jouw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt online de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen jouw organisatie en het vakgebied. Doordat we gezamenlijk online al discussies voeren over de lesstof, komt iedereen beter voorbereid naar de bijeenkomsten. Het aantal bijeenkomsten is hierdoor ook iets verminderd ten opzichte van eerdere jaren. Daarvoor is jouw bijdrage in social learning in de plaats gekomen. Je bepaalt hierdoor steeds meer zelf wanneer je leert en contact zoekt met de groep.

  ACTION LEARNING

  Een belangrijke werkvorm die hierbij wordt gebruikt is ‘Action learning’. Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De totale studiebelasting van de opleiding is 1792 uur oftewel 64 EC’s. Hiervan is 342 uur contacttijd gezamenlijk met de gehele leergroep. Zo’n 420 uur besteed je aan individuele studie van theorie die je wordt aangereikt. Daarnaast werk je 1030 uur individueel en in subgroepen aan opdrachten, onderzoeken, business projects en de uiteindelijke afstudeeropdracht.

  De opbouw van de opleiding maakt het mogelijk dat je de opleiding in jouw eigen tempo volgt. De opleiding bestaat uit 4 masterclasses. Indien gewenst is het mogelijk tussen de masterclasses een pauze te nemen en zo de totale studie over een langere periode te verdelen.

  Studiekosten

  Studiekosten

  Voor schoolleiders uit het primair onderwijs kan de vervangingssubsidie vervangingskosten po worden aangevraagd via DUO. De vervangingskosten worden vergoed voor de duur van 2 jaar. De aanvraag kan jaarlijks worden ingediend, van 1 april tot en met 15 oktober. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de pagina subsidieregeling schoolleiders

  De kosten voor de opleiding Master leiderschap in onderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 20.475,-.
  • Boeken: circa € 350,-. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 2.105,-.

  Bij vrijstelling van Masterclass I zijn de kosten als volgt:

  • Opleidingskosten € 14.675,-
  • Arrangementskosten € 1.635,-

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 termijnen van € 7.050,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  LEVENLANGLERENKREDIET

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat je een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien je aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

   

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je een masterclass succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma. Wanneer je het volledige programma succesvol hebt afgerond, ontvang je een getuigschrift. Directeuren uit het primair onderwijs kunnen zich met de master registreren of herregistreren bij het Schoolleidersregister PO. Deelnemers uit het voortgezet onderwijs kunnen zich met de master aanmelden bij het Schoolleidersregister VO.

  Resultaat

  Resultaat

  Met het afronden van deze opleiding ben je in staat vanuit een bedrijfskundige invalshoek het onderwijs te benaderen en op bestuurlijk niveau te functioneren.

  De opleiding leidt op tot het masterniveau. Na het behalen van de opleiding mag je de Master of Arts titel gebruiken.

  Iedere masterclass is geregistreerd bij het schoolleidersregister PO voor herregistratie. Met het behalen van masterclass I is tevens basisregistratie Schoolleidersregister PO. De master is tevens ingeschreven bij het schoolleidersregister VO. Als je alleen jouw registratie of herregistratie wilt veiligstellen dan kun je ook volstaan met het volgen van de eerste masterclass. Ook die is apart gecertificeerd door het Schoolleidersregister voor de basisregistratie en de herregistratie.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De Master leiderschap in onderwijs is tevens onderdeel van het samenwerkingsverband proQualis, ons schoolleidersopleidingen merk dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Programma

  De opleiding is opgebouwd uit vier masterclasses van elk 16 EC’s die in een vaste volgorde worden gegeven. De eerste twee masterclasses bestaan elk uit drie inhoudelijke modules. De derde masterclass uit twee modules en de laatste masterclass betreft de afstudeerfase.

  De inhoud van de modules is gericht op vier kernthema’s: leiderschap, bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatie. Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, zelfstudie, werken aan businessprojecten en/of toets en diverse voorbereidingsopdrachten.

  Naast de inhoudelijke modules en het afstuderen zijn er ook nog twee doorlopende leerlijnen, Persoonlijk Leiderschap (PL) en Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO die de kernthema’s  binnen de modules ondersteunen.

  Master leiderschap in onderwijs
   

  Masterclass I

  Het is ook mogelijk alleen de eerste masterclass van de opleiding te volgen. Dat kan bijvoorbeeld in het geval je deze wilt aanwenden voor je herregistratie. De eerste module dekt namelijk meer dan drie thema’s van de zeven thema’s die het Schoolleidersregister verplicht stelt voor je herregistratie.

  Voor de inhoud van de masterclass, zie de uitgebreidere informatie over de opleiding die je op via onderstaande link kunt bekijken.

  Bekijk dit onderdeel
  Masterclass leiderschap in onderwijs
   
  Brochure aanvragen Inscrijven