Skip to main content

Master leiderschap in onderwijs

 • niveau Master
 • duur 2,5 jaar
 • studiebelasting 1792 SBU
 • studiekosten 20.975,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 08-09-2020 Amsterdam
  • 09-09-2020 Breda
  • 10-09-2020 Nijmegen
  • 17-11-2020 Amsterdam
  • 18-11-2020 Breda
  • 19-11-2020 Nijmegen
Inschrijven
Master leiderschap in onderwijs opleiding
Iets voor jou?
 • Je bent een ambitieuze leidinggevende uit het po, vo of mbo of wilt dit in de toekomst worden

 • Je wilt jouw kennis en vaardigheden rondom bedrijfskundig leiderschap in het onderwijs verder ontwikkelen

 • Je zoekt een flexibele leerroute die past bij jouw persoonlijke situatie

Ben je directeur, manager, (con)rector, practor of bestuurder binnen het po, vo of mbo? Dan weet je als geen ander dat er complexe vraagstukken op je afkomen. Denk aan anticiperen op politieke invloeden, samenwerkingen aangaan en inspelen op innovaties. Wil jij je verder professionaliseren om deze complexe materie beter te doorgronden en je onderwijsorganisatie hierin mee te nemen? Dan is de Master Leiderschap in onderwijs (MLO) iets voor jou!

Binnen de MLO pak je relevante onderwerpen beet, zoals politieke invloeden, samenwerking, positionering, netwerken, innovatie en exploitatie. Je leert vraagstukken door een bedrijfsmatige bril te bekijken. Tegelijkertijd werk je aan je leiderschapskwaliteiten om de interne organisatie mee te nemen in deze ondernemende en naar buiten gerichte houding. Het is cruciaal om een lerende organisatie te ontwikkelen en medewerkers te empoweren. Zo kunnen jullie samen snel inspelen op veranderingen.

Een team van toonaangevende docenten vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs daagt je uit om bedrijfskundig onderwijsleiderschap te ontwikkelen vanuit een wetenschappelijke benadering. Hiermee bouw je aan een toekomstbestendige onderwijsorganisatie die inspeelt op de uitdagingen van morgen en die zich weet te positioneren als onderdeel van onze dynamische maatschappij.   

Wat maakt de MLO van Avans+ zo bijzonder?

Onderwijskunde was veelal de kern van voorgaande opleidingen. In de MLO besteden we juist aandacht aan de andere thema’s:

 • De MLO is een bedrijfskundige onderwijsopleiding op masterniveau.
 • De MLO staat enkel open voor ervaren (meerschoolse) directeuren, managers, teamleiders, bestuurders en (con)rectoren, die werkzaam zijn binnen onderwijsorganisaties.
 • De MLO richt de blik juist ook buiten het onderwijs.
 • In de MLO staan thema’s als verandermanagement, innovatiemanagement en andere bedrijfskundige thema’s centraal.
 • Voor de MLO werken we met docenten uit het onderwijs en het bedrijfsleven.
 • In de MLO maak je kennis met alle onderwijssectoren, zoals het po, vo en mbo.

Kortom, wil je met een bedrijfskundige invalshoek naar het onderwijs (leren) kijken, dan is deze master echt iets voor jou!

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je wilt bedrijfskundig leiderschap ontwikkelen binnen het onderwijs. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in je stakeholders. Je bent ondernemend en vindt het belangrijk om je vaardigheden op het gebied van organisatie en leiderschap verder te ontwikkelen. Zo kun je effectief sturing geven aan onderwijsveranderingen en je strategische HR-beleid. De MLO van Avans+ helpt je om deze stap in je persoonlijke ontwikkeling te zetten.

  De Master Leiderschap in onderwijs is bedoeld voor ondernemende managers, schoolleiders, directeuren, (con)rectoren, teamleiders en bestuurders binnen het po, vo en mbo. Tijdens deze opleiding leer je kritisch en systematisch te denken door je kennis en vaardigheden te vergroten vanuit theorieën en modellen die passen bij jouw beroepspraktijk. In iedere masterclass staat jouw persoonlijke context centraal, waardoor je je nieuwe kennis direct kunt toepassen.

  Tijdens de opleiding werk je aan verdiepende opdrachten op strategisch (leiderschaps)niveau binnen jouw organisatie. Zo haal je het meeste uit deze opleiding. Functioneer je nog niet op dat niveau? Dan moet jouw werkgever bereid zijn om hiervoor de mogelijkheden te creëren. Dit is een voorwaarde voor toelating tot de MLO.

  Voorafgaand aan de opleiding heb je een intakegesprek met de opleidingsmanager. Samen bespreken jullie jouw individuele leerroute en de mogelijkheden voor een verkorte variant. Ook bepaal je samen het tempo waarop je de opleiding gaat doorlopen. Zo sluit de opleiding optimaal aan bij jouw situatie.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je start de opleiding altijd met een online ontwikkelassessment van HFM. Dit is gericht op jouw individuele wendbaarheid. Je gaat hierover in gesprek met een gecertificeerde ontwikkelcoach om zo jouw persoonlijke ontwikkeldoel verder aan te scherpen.

  De MLO van Avans+ is praktijkgericht. Je werkt individueel en in leerteams aan opdrachten binnen jouw eigen context. Per masterclass zit je in een groep waarin leerteams worden gevormd van 3 à 4 deelnemers. Gezamenlijk verdiepen jullie je theoretisch en praktijkgericht in een vakgebied. De samenstelling van een leerteam kan per masterclass wisselen. Je leert door interactie met professionals uit andere disciplines, zoals Finance en HR, en uit diverse sectoren, zoals de zorg, de (commerciële) dienstverlening en de techniek. Je bouwt hiermee ook een breed netwerk op waar je in je verdere carrière profijt van hebt.

  Per masterclass hebben we de lesvorm gekozen die het beste aansluit op de praktijk. We werken met een mix van activerende, praktijkgerichte (online) leeractiviteiten. In onze interactieve online omgeving vindt kennisoverdracht en samenwerking plaats. Je krijgt individueel en gezamenlijk feedback en bereikt samen met onze experts de gewenste verdieping. Je rondt iedere masterclass af met een beroepsprestatie binnen jouw organisatie. Zo bereik je meer voor jouw persoonlijke ontwikkeling én voor je organisatie.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De reguliere Master Leiderschap in onderwijs duurt 2,5 jaar. Hoe lang jouw opleiding duurt, hangt af van jouw individuele leerroute. In het intakegesprek bepaal je samen met de opleidingsmanager jouw programma en studievorm. Je kunt de weg naar jouw getuigschrift versnellen of vertragen.

  In fase 1 volg je de opleiding Schoolleider vakbekwaam. Die bestaat uit 14 bijeenkomsten met een studielast van 448 uur. In fase 2 van de MLO heb je maximaal 3 à 4 klassikale bijeenkomsten per masterclass. De overige leeractiviteiten vinden online plaats of op jouw eigen werkplek. Ons uitgangspunt is dat je de opleiding zo veel mogelijk kunt integreren met je beroepspraktijk. Je wordt getoetst op de prestaties die je levert binnen jouw organisatie. De gemiddelde studiebelasting van de hele Master Leiderschap in onderwijs is 15 uur per week.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de Master Leiderschap in onderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 20.975,-
  • Boeken: circa € 800,- Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 1.900,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Het bestuur van directeuren uit het PO kunnen voor deze opleiding de vervangingssubsidie aanvragen. De subsidie vergoed de vervangingskosten van de directeur voor 2 jaar. De aanvraag kan nog worden ingediend tot januari 2023. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de pagina subsidieregeling schoolleiders

  Leidinggevende uit het VO en MBO kunnen voor deze opleiding jaarlijks tussen 1 april en 30 juni de lerarenbeurs aanvragen voor de volledige duur van de opleiding. Hierbij geldt dat hoe eerder je de subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt om de subsidie te ontvangen. Meer informatie over deze subsidie is te vinden op de website van DUO.

  Bij vrijstelling van Fase 1 zijn de kosten als volgt:

  • Opleidingskosten € 15.345,-
  • Arrangementskosten € 1.140,-

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 termijnen van € 7.200,-. De overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau en wil je toch deelnemen? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  LEVENLANGLERENKREDIET

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat je een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien je aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

   

  Diploma

  Diploma

  Heb je de Master Leiderschap in onderwijs succesvol afgerond, dan ontvang je een erkend getuigschrift. Je mag dan ook de titel Master of Arts (MA) voeren. De Master Leiderschap in onderwijs is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO); CROHO: 70198.

  Registratie voor de schoolleidersregisters

  De opleiding is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders uit het primair onderwijs kunnen de opleiding dus inzetten voor hun basis- of herregistratie. In fase 1 valt de opleiding Schoolleider vakbekwaam en hiermee is het mogelijk de basisregistratie te realiseren. De masterclasses uit de rest van de master zijn geregistreerd voor de herregistratie in het SRPO.

  De opleiding is ook aangemeld bij het Schoolleidersregister VO. Hoewel hier nu nog geen registratieplicht voor bestaat, kan een teamleider of (con) rector zichzelf met de opleiding al wel aanmelden bij het register.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de Master Leiderschap in onderwijs ben jij in staat werk te maken van verbeteringen en innovaties binnen jouw organisatie. Daarbij kies je gericht voor kansen en oplossingen die waarde toevoegen aan de strategische doelstellingen van

  de organisatie en haar netwerk. Je vertaalt doelstellingen naar een passende veranderaanpak, die jij effectief leidt met jouw bedrijfskundige leiderschapsvaardigheden. Je weet je collega’s te overtuigen van jouw aanpak. Verder heb je een voortrekkersrol, omdat jij het onderwijs benadert vanuit een bedrijfskundige invalshoek en op strategisch niveau functioneert.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma

  Het programma van de MLO bestaat uit 3 fases:

  • In fase 1 vergroot je je bedrijfskundige basiskennis. Deze fase bestaat uit 4 masterclasses van 10 weken.
  • In fase 2 maak je een verdiepingsslag. Daarvoor kies je masterclasses die voor jou relevant zijn. Je werkt samen met deelnemers uit andere sectoren. Hierdoor ontwikkel je je bedrijfskundige leiderschap vanuit een breed perspectief. Deze fase bestaat uit 4 masterclasses van ieder 10 weken.
  • In fase 3 rond je de opleiding af met een individuele thesis. Deze fase neemt 20 weken in beslag en is volledig gericht op jouw beroepsprestatie binnen je eigen organisatie.

  Fase 1: vergroot je bedrijfskundige basiskennis

  • Schoolleider vakbekwaam
   In het eerste jaar van de opleiding behaal je jouw vakbekwaamheid. Met dit deel van de opleiding kun je jezelf registreren in het Schoolleidersregister PO als registerdirecteur. In fase 1 zitten de masterclass Richting geven, Organiseren en Leidinggeven.
  • Naast deze masterclass van de vakbekwaam opleiding, volg je nog 1 masterclass naar keuze. Die vormen de basis voor het schoolleider- of teamleiderschap.

  Fase 2: verdiep je in thema’s die voor jou relevant zijn

  • Stakeholdermanagement en overtuigingskracht (keuze)
  • Sturen op strategie (keuze)
  • Veranderdynamiek (keuze)
  • Innovatie en ondernemerschap (keuze)
  • Leiderschap en cultuur (verplicht)
  • Schoolconceptontwikkeling (verplicht)

  Fase 3: breng alle bedrijfskundige facetten samen in jouw thesis

  thesis Tijdens de laatste fase van je Master Leiderschap in onderwijs schrijf je een individuele thesis. Hierin komt alles samen wat je in  de andere fases hebt geleerd.

  Master leiderschap in onderwijs
   
  test
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  r
  test
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  r
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven