Skip to main content

Verduurzamingsopgave bij woningcorporaties vraagt om goed projectmanagement

  • 25 juli 2023
  • Door: Wilfried Odijk

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de woningmarkt. Zij zetten grote stappen voorwaarts door meerdere bestaande huizenblokken of appartementengebouwen tegelijk aan te pakken. Dat zijn complexe projecten met veel belanghebbenden, waarbij een goede sturing door een projectmanager onmisbaar is. Wilfried Odijk werkt als projectmanager bij Dura Vermeer en heeft al veel renovatietrajecten voor woningcorporaties aangestuurd. Om zijn kennis te verbreden en te verdiepen, rondde hij onlangs de opleiding Hoger Bouwprojectmanagement bij Avans+ af. ‘Ik wilde kritisch naar mijn manier van werken kijken en deze opleiding stond al langer op mijn wensenlijst.’

Projectmanagement bij verduurzaming binnen woningcorporaties

‘Woningcorporaties staan voor een grote opgave. Ze moeten veel woningen verduurzamen om aan de doelstellingen te voldoen. De corporaties hebben echter een beperkt budget en dat geldt ook voor hun huurders. Daarom is het zaak om het beschikbare geld efficiënt te besteden. Dat zorgt voor een spanningsveld met de sterk oplopende kosten voor materialen en professionals, en zaken als gemeentelijke eisen aan de architectuur. Als projectmanager ga ik met alle stakeholders in gesprek om tot een optimaal plan te komen, dat aan alle eisen voldoet.’

‘Om een complex project tot een goed einde te brengen, moet je als projectmanager over veel onderwerpen mee kunnen praten. Je moet ieders positie begrijpen en alle belangen zo goed mogelijk samenbrengen. Aan de ene kant houd je de financiële belangen en duurzaamheidseisen van de woningcorporatie in het oog. Aan de andere kant let je – zeker bij de verduurzaming van bestaande bouw – ook op de belangen van de bewoners. Ik denk dan mee over oplossingen om al die belangen te combineren.’

Wat leer je tijdens de opleiding Hoger Bouwprojectmanagement?

‘De opleiding Hoger Bouwprojectmanagement van Avans+ heeft mij zeker een stap verder geholpen in mijn werk. Ik heb inhoudelijke kennis opgedaan over ontwikkelingen waarvoor ik nog nooit een opleiding had gevolgd, zoals BIM en circulair bouwen. Ook de nieuwe Omgevingswet kwam uitgebreid aan bod. Daarnaast heb ik veel opgestoken van mijn mededeelnemers, mensen met heel diverse rollen bij heel verschillende organisaties. Het was fijn om kennis uit te wisselen en elkaars belangen beter te leren kennen. Met een open houding samen oefenen en experimenteren heeft grote meerwaarde, omdat je dat op werkvloer minder makkelijk doet.’

Ook de aandacht voor persoonlijk leiderschap heeft Wilfried vooruit geholpen. ‘Ik ben me bewust geworden van mijn eigen werkwijze, die vaak direct is en gericht op tempo maken. Tijdens de opleiding heb ik volop kunnen experimenteren met andere manieren van werken, zodat ik voortaan een weloverwogen keuze kan maken. Ook heb ik gemerkt hoe verrassend open mensen soms zijn en hoe dit de sfeer in het team ten goede komt. Daar ben ik me nu ook meer bewust van, al blijft het lastig om jezelf aan te passen.’

Aandacht voor bewoners bij de verduurzaming van bestaande bouw

‘Mijn afstudeerproject draaide om de verduurzaming van bestaande bouw in de Descartesbuurt in Amsterdam. Daarbij worden meerdere woongebouwen verduurzaamd met onder meer betere isolatie en collectieve verwarming. Daarnaast bouwen we de zolders en bergingen om tot woonruimtes om meer mensen aan een passende woning te helpen. Ik heb dit project in de volle breedte bekeken en ben onder meer dieper in het voortraject gedoken met de afweging tussen slopen en renoveren.’

‘Binnen dit project hebben we veel aandacht voor de bewoners. We informeren hen op de juiste manier en betrekken hen voor een soepele samenwerking. Zeker bij renovatieprojecten is het belangrijk om oog te hebben voor de sociale cohesie. In dit geval combineren we dat met verduurzaming: samen met stichting Struikroven hebben de bewoners vooraf hun bomen en struiken verplaatst, zodat die behouden konden blijven voor de omgeving. Dit stellen we nu standaard voor bij al onze projecten. De verduurzaming van bestaande bouw zit ook in dit soort eenvoudige maatregelen.’

Die toenemende aandacht voor sociale cohesie en het lokale groen blijkt een mooi bruggetje richting de toekomst van de bouwsector. ‘Ik zie dat we binnen onze projecten steeds meer niet-bouwtechnische zaken combineren voor een beter resultaat. Daardoor neemt wel de complexiteit toe, wat vraagt om meer hooggekwalificeerd personeel. Aan de andere kant blijven vakmensen onmisbaar, dus we zien een verbreding van bouworganisaties. Wat wij doen, heeft impact op de samenleving. Daarom moeten we goed toegeruste professionals inzetten en ik zou daar de opleiding Hoger Bouwprojectmanagement van Avans+ zeker voor aanraden.’

Meer weten over de opleiding Hoger Bouwprojectmanagement?

Wil je weten of de opleiding Hoger Bouwprojectmanagement aansluit bij jouw werkzaamheden of waar jij je in wil ontwikkelen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie of vraag een adviesgesprek aan, waar we dieper ingaan op jouw ontwikkelmogelijkheden in je carrière. 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.