Skip to main content

Nu of nooit: dit is het moment voor een opleiding installatie techniek

  • 20 mei 2015
  • Door: Avans+

De zon schijnt voor de branche van de hogere installatie techniek. De markt trekt aan en er wordt weer volop gebouwd. Mooi, denkt u, dan kan ik weer aan de slag. Maar let op: een aantrekkende markt betekent ook volop nieuwe ontwikkelingen en innovaties. En de vraag is: heeft u in de mindere jaren stilgezeten of geïnvesteerd in uw ontwikkeling? Alleen de installateur die voorbereid is op de toekomst heeft kans van slagen. Maar het is niet te laat…

De afgelopen jaren hebben een zware wissel getrokken op ondernemers én werknemers in de installatiebranche. De economische crisis, instortende huizenmarkt, afname van de overheids-en bedrijfsinvesteringen, failliete aannemers. Gelukkig is het overgrote deel van de bedrijven redelijk ongeschonden door de magere jaren gekomen. Dat is maar goed ook, want met elkaar staan we voor een enorme opgave. Recent is de bouwagenda gepresenteerd; de uitdagingen zijn groot. Er wordt weer geïnstalleerd in Nederland. Of het nu nieuwbouw, renovatie of onderhoud is; het aandeel installatietechniek in de totale projectsom neemt alleen maar toe. En dat geldt voor alle disciplines.

Vanaf 2017 profiteert de technische installatiebranche weer van een snelle marktgroei. Dit blijkt ook uit het rapport 'Economische vooruitzichten installatiebranche 2017 en verder' van UNETO-VNI. De snelle marktontwikkeling is behalve aan het algemene economisch herstel, te danken aan een steeds groter aandeel van de installatie techniek in woningbouw, utiliteitsbouw, infratechniek en industrie. De installatietechniek kan een zonnige toekomst tegemoet zien de komende jaren!

De belangrijkste ontwikkelingen in de hogere installatietechniek

Een zonnige toekomst betekent ook veel ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de hogere installatietechniek:

Energie-akkoord 2020
Toenemende energetische- en duurzaamheidseisen aan gebouwen zorgen er voor dat de invloed van hogere installatietechniek op bouwprojecten steeds groter wordt. In het energieakkoord 2020 zijn ambitieuze afspraken vastgelegd; vanaf eind 2020 dient alle nieuwbouw vrijwel energieneutraal te zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit zelfs al vanaf eind 2018.

Internet of Things
De ontwikkeling met betrekking tot het Internet of Things gaat razendsnel. Dit is onder meer te danken aan de toepassing van domotica en gebouwautomatisering. De opkomst van systemen en apparaten die onderling gekoppeld zijn via internet, elektronische beveiliging en de snelle groei van de markt voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dit alles vergt een andere manier van denken: “cloudopslag en big data worden dé drivers voor managementinformatie”. Dit brengt de branche mooie kansen maar ook risico’s. En vooral sinds de invoering van de Wet Meldplicht Datalekken staan informatiebeveiliging en cyber security hoog op de agenda.

Prestatiecontracten; van bezit naar gebruik
Steeds vaker werken marktpartijen samen op basis van prestatiecontracten. De opdrachtgever wil niet meer betalen voor de installatie, maar voor 10 jaar comfortabel wonen of bijvoorbeeld werken. Voor installateurs verandert de rol van onderaannemer naar technisch dienstverlener. Er worden geen producten, maar diensten verkocht. De DBFMO contracten vragen om de opdrachtgever te ontzorgen op het gebied van bedrijfszekerheid, betrouwbaarheid, veiligheid-, milieuaspecten en duurzaamheid. Samenwerking tussen opdrachtgever en –nemer wordt steeds belangrijker.

Efficiency door ketenintegratie
Een andere trend die doorzet is het integraal samenwerken van partijen in de hele bouwketen. Het gezamenlijk kunnen financieren, ontwerpen, bouwen en het gebouw beheren en gebruiken. Dit is echter een volstrekt nieuwe manier van (samen) werken binnen het bouwproces en het stelt hoge eisen aan de betrokkenen.

De rol van de installateur verandert. En nu?

Het mag duidelijk zijn dat de ontwikkelingen binnen de hogere installatietechniek elkaar in snel tempo opvolgen. Dit maakt dat de rol van de installateur ook verandert. Als gevolg hiervan stijgt het gevraagde opleidingsniveau van werknemers in de branche. Naast hard-skills (technische vaardigheden), neemt ook de vraag naar soft-skills (communicatieve vaardigheden) toe. De HIT opleiding van Avans⁺ leidt daarom op tot de Integraal installatietechnisch ontwerper van de toekomst. Een opleiding waarmee ambitie van de installateur die deze rol wil vervullen goed wordt ondersteund.

Waarom een opleiding installatie techniek?

De branche heeft mensen nodig die inhoudelijk kennis hebben van duurzame technieken, voortschrijdende technologie en van de integratie tussen bouwkundige en installatietechnische technieken. Mensen die zaken echt op verschillende abstractieniveaus kunnen doorgronden. Die integraal kunnen ontwerpen, (slimme) plannen kunnen bedenken en de juiste beslissing kunnen nemen.

“Hbo- en wo-niveau gaat onderscheidend worden. Slimmigheden worden steeds belangrijker met de voortschrijdende technologie.” (Marco Feijen, SPIE)”.

Het volgen van een HIT-opleiding (Hogere installatietechniek) is geen overbodige luxe meer. Hiermee wordt een integrale kijk verkregen op het vak en kan de installateur of adviseur op alle onderdelen als gesprekspartner fungeren.

Ervaring met een opleiding installatie techniek

Benieuwd naar de ervaringen van een installateur die al een opleiding heeft gevolgd? Lees hier de ervaring van Nando de Vries – Engineer bij BAM.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.