Skip to main content

Kom 21 september naar de open dag in Breda of 9 oktober in Utrecht. Meld je hier aan!

Nut en noodzaak van Duurzame Inzetbaarheid: van meetbaar naar...

  • 11 februari 2014
  • Door: Peter Dona

In deze white paper worden op hoofdlijnen de belangrijkste kenmerken, ontwikkelingen en trends besproken op het gebied van Integraal Gezondheidmanagement (IGM) en Duurzame Inzetbaarheid (DI). Wat is IGM/DI nu eigenlijk en wat betekent dit voor de werkgever en de werknemer in organisaties? En op welke wijze kunnen (HR) adviseurs een (strategische) adviesrol innemen naar hun klantorganisaties? En op welke facetten van IGM/Duurzame Inzetbaarheid is dat zinvol en effectief?

Over de auteur

Deze white paper is geschreven door Drs. Peter JH Dona, kerndocent van de opleiding Register Adviseur Integraal Gezondheidsmanagement (RAIGM) van Avans+ en sluit aan bij de ontwikkeling van de opleiding van Avans+ waarin bedrijfskunde en HR steeds dichter naar elkaar toekomen. Daarbij staat steeds meer de vraag centraal welke Human Capital risico’s loopt een organisatie en hoe kan HRM deze zo veel mogelijk beperken.

Bekijk hier de opleiding Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid.

Download hier de whitepaper:

Nut en noodzaak van Duurzame Inzetbaarheid: van meetbaar naar...

Aanhef