Skip to main content

De winnaars van de posterpresentaties 2020 zijn bekend

  • 14 oktober 2020
  • Door: Yvonne Westenberg

Ieder jaar wordt binnen Avans+ de posterpresentatie gehouden voor het presenteren van afstudeeronderzoeken. Afstudeerders van de Master Specialized Physical Therapy presenteren hierin hun afstudeeronderzoek aan de hand van een poster waarbij alle uitstroomprofielen (kinder-, geriatrie-, oncologie- en bekkenfysiotherapie) present zijn.

Waarom kiest Avans+ voor posterpresentaties? 

Op een poster kun je in 1 kernachtig overzicht zien wat er voor onderzoek is gedaan, hoe dit is gedaan en wat de belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen zijn. Het is daarmee veel krachtiger dan een geschreven afstudeeronderzoek of powerpoint presentatie. Bovendien is dit tevens de manier waarop onderzoekers op congressen en symposia hun werk delen en samenwerking zoeken wat daarmee ook meteen herkenbaar is voor fysiotherapeuten.

Wie doen er mee aan de posterpresentaties? 

Voor Avans+ is het belangrijkste uitgangspunt dat het afstudeeronderzoek uiteindelijk iets oplevert voor de praktijk. Daarom is het ook van belang dat 1e en 2e jaars deelnemers kennis nemen van de afstudeeronderzoeken van 3e jaars en mogelijk daarop kunnen voortborduren. Een poster is een goede 1e kennismaking met het onderzoek.

Per cohort (voorjaar en najaar) worden door de examinatoren de beste 3 posters per uitstroomprofiel gekozen. Deze worden gedeeld met alle deelnemers aan de MSPT over de profielen heen en door hen worden de beste 3 posters gekozen. Voor de afstudeerders van juni 2020 heeft dit geresulteerd in de volgende winnaars.

De winnaars van 2020

Dit jaar hebben onze huidige master fysiotherapie deelnemers door middel van een digitale enquête gekozen wie de beste posterpresentatie heeft ontwikkeld. Op basis van maar liefst 92 ingevulde enquêtes werd al snel duidelijk wat de 3 best beoordeelde posterpresentaties waren:  

Gedeelde 2e plaats: Inge Peeters – MGPT - Smartwatch met fysiotherapeutbegeleiding of algoritme bij eerstelijns COPD-patiënten

Een gedeelde 2e plaats is er voor Inge Peeters die afstudeerde voor de Master Geriatriefysiotherapie. Uit de enquête komt naar voren dat haar poster zich kenmerkt door de aanwezigheid van mooie details en tegelijk 1 duidelijk geheel vormt. Ook vindt men de poster erg overzichtelijk en wordt de lay-out als visueel aantrekkelijk beoordeeld.

Gedeelde 2e plaats: Anja de Jong – MGPT - Functionele oefeningen voor ouderen met Downsyndroom

Een gedeelde 2e plaats is er voor Anja de Jong die afstudeerde voor de Master Geriatriefysiotherapie.

Men is van mening dat haar poster kernachtig en overzichtelijk is en deze motiveert om direct het boekje met de oefeningen te gaan lezen. Andere veelgenoemde complimenten zijn het originele onderwerp wat mensen erg nieuwsgierig maakt naar de inhoud van het onderzoek.

Winnaar: Liv van den Berge – MPPT - De bruikbaarheid van een e-learning over impliciet leren bij de vaardigheid gooien

Met maar liefst 32,6% van de stemmen is Liv van den Berge de onbetwiste winnaar van de posterverkiezing geworden. Liv van den Berge studeerde af voor de Master Kinderfysiotherapie waar het thema van haar afstudeeronderzoek was: De bruikbaarheid van een e-learning over impliciet leren bij de vaardigheid gooien.

Haar poster wordt goed beoordeeld door het originele design wat tegelijkertijd erg duidelijk is. Hiermee springt haar poster er echt uit. Ook is de inhoud zeer praktisch en past deze bij de huidige moderne tijd en ontwikkelingen. Verder wordt de poster als meest toepasselijk en creatief beoordeeld en is deze zo duidelijk dat hij ook gemakkelijk is te begrijpen voor mensen die niet bij de eindpresentatie zijn geweest.

 

Meer informatie over een van onze masters binnen de fysiotherapie?

Wil je graag meer informatie over onze vervolgopleidingen voor fysiotherapeuten? Stel ze gerust aan één van onze opleidingsmanagers. Je kunt ons ook mailen of bellen voor vrijblijvende informatie: info@avansplus.nl en 0900 - 110 10 10.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA
Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.