Opleiding: Strategische Personeelsplanning in de praktijk
Organisatie: Brabant Water (Noord-Brabant)

Rein Berger, hoofd Personeel, Proces en Organisatie: ”Brabant Water is hét waterleveringsbedrijf voor Noord-Brabant. De missie/visie van Brabant Water is: wij leveren water uit de beste bronnen, die we ook voor de toekomst veilig willen stellen. We werken klantgericht en kostenbewust, met moderne technieken en actieve zorg voor de omgeving. We hebben veel oog voor de maatschappelijke rol van water en leveren hier, samen met anderen, een belangrijke bijdrage aan. We zien onze medewerkers als belangrijke ambassadeurs. Het is dan ook niet voor niets dat Brabant Water wordt erkend als aansprekend en toonaangevend drinkwaterbedrijf”.

Duidelijke wens: efficiënter werken

Op het gebied van Human Resources heeft Brabant Water een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De uitvoerende taken van HR liggen voor een groot deel bij het lijnmanagement. Begin 2012 heeft de HR afdeling onder leiding van het hoofd HR geïnventariseerd waar voor de toekomst taakaccenten van de HR afdeling moeten liggen. Daarbij was een duidelijke wens, ook gelet op de strategie voor de komende jaren, om meer inhoud te geven aan strategische personeelsplanning (SPP). Deze ontwikkeling komt voort uit het feit dat efficiënt(er) werken voor de hele organisatie was opgenomen in de doelstellingen voor de komende jaren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de inzet van het Human Capital.

Programma op maat

Brabant Water heeft aan Avans+ gevraagd om een opleidingstraject op te zetten waarin de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op hetzelfde moment plaats zou vinden als de implementatie van SPP. Avans+ heeft hier invulling aan gegeven door een verloop aan te brengen in de training van theorie naar praktijk. Rein: ”Bij de tweede bijeenkomst (van de 4) resulteerde dit al in een model dat we nu succesvol in de praktijk toepassen”.

De juiste vragen voor de juiste antwoorden

Een zeer belangrijk onderdeel bij de implementatie van SPP is de vaardigheid om de juiste vragen te kunnen stellen om zo de juiste informatie te verkrijgen van het lijnmanagement. Juist deze vragen hebben bijgedragen aan het levend krijgen van de vraagstelling: Wat betekent de strategie van Brabant Water specifiek voor mijn afdeling en de inzet van het personeel? De dialoog, zowel onderling als met HR, is ontzettend waardevol gebleken binnen de organisatie.

Binnen het lijnmanagement van de organisatie is dan ook nadrukkelijk de toegevoegde waarde van SPP erkend. Er is gezamenlijk geïnventariseerd in welke richting de organisatie (op afdelingsniveau) zich heeft ontwikkeld en wat dit betekent voor de benodigde kennis en competenties van de mensen binnen de organisatie.

In samenwerking met Avans+ heeft Brabant Water zeer concrete stappen gezet op het gebied van SSP. Rein: “Het geleerde is zeer praktisch toepasbaar, daar heb je als organisatie direct profijt van. Het proces is nog niet af, maar we zijn zeer goed op weg. Belangrijke stappen zijn gezet om ook in de toekomst scherp met deze inzichten bezig te blijven en SPP als continue proces te zien en in te zetten”.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.