Opleiding: Master Geriatric Physical Therapy
Organisatie: Cicero Zorggroep en Zorggroep Meander

Over Cicero Zorggroep en Zorggroep Meander

Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking, om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. “Ik voel me thuis bij Cicero”, dat is het motto en dat dragen ze ook uit. Ze hebben een oplossing voor uw zorgvragen. Wanneer u nog thuis woont kunt u bij Cicero terecht voor bijvoorbeeld dagverzorging of dagbehandeling. Maar misschien heeft u al genoeg aan onze welzijnsarrangementen of maaltijdvoorziening. Als thuis wonen niet meer lukt, kunt u ook bij Cicero Zorggroep terecht in twaalf moderne zorgcentra, waar verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg wordt geboden.

Cicero Zorggroep biedt u een totaalpakket aan van eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling. Zorggroep Meander is innovatief in het inrichten van de dienstverlening. De wensen van hun (potentiële) cliënten zijn daarin leidend. Woorden die kenmerkend zijn: professioneel, betrouwbaar, waardevol, toegankelijk en betaalbaar. Waarde toevoegen aan het leven van kwetsbare mensen, zodat zij de ruimte hebben een eigen, waardevol leven te leiden. Dat doen zij vanuit hun expertise op het gebied van wonen, zorg en behandeling. Zij gaan uit van de kracht van de mensen, mogelijkheden in de wijk en buurt en samenwerking met andere organisaties. Zij helpen u om zo lang mogelijk zelfstandig en zonder zorgen te wonen. Dit kunnen we niet alleen. Dit doen we ook graag met andere organisaties in de wijk, ondersteund door alle mogelijkheden op het gebied van woonzorgtechnologie. En, altijd in overleg met u, uw familie en andere betrokkenen.

De heer H. Bloebaum (manager Bureau Zorgondersteuning Cicero Zorggroep) en De heer B. Brock (manager paramedische diensten Meander Zorggroep) vertellen hieronder meer over het incompanytraject.

Waarom een innovatietraject

In 2013 is Cicero Zorggroep samen met Meander gestart met de masteropleiding: Master Geriatric Physical Therapy (MGPT). Deze opleiding is bedoeld voor fysiotherapeuten werkzaam binnen Cicero Zorggroep en Meander Zorggroep. Daarnaast staat de opleiding ook open voor andere deelnemers, zowel vanuit intramurale origine als vanuit de eerste lijn. De overwegingen die ertoe hebben geleid om dit traject te starten zijn meervoudig. Hieronder enkele van die overwegingen:

  • Onze cliëntengroep bestaat uit geriatrische cliënten.
  • Deze doelgroep kent veel problemen (comorbiditeit) en daarnaast blijven de cliënten steeds langer thuis wonen met een stijgende complexiteit.
  • Onderscheidend en verdiepend vermogen op het gebied van geriatrische expertise is noodzakelijk.
  • Deze verdieping gaat verder dan alleen de vakinhoud maar ligt ook op strategisch en tactisch niveau. Hoe moeten we ons klaarmaken voor de toekomst?
  • Er is kennis nodig van de sociale kaart, maar daarnaast ook op het gebied van vraagverkenning en hieruit volgend productontwikkeling, met als doel de geriatrische cliënt (ongeacht diens verblijfplaats) van de juiste zorg te voorzien.

Na interne afstemming met onze samenwerkingspartner Avans+, is er gekeken naar de inrichting en organisatievorm. We hebben ervoor gekozen om de opleiding incompany aan te bieden.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.